Zoeken

Roofs 2018-08-20 Dakdekken in tropische temperaturen

Werken in de hitte

Deze zomer stijgt het kwik tot ­ grote hoogten en houdt het ­warme, droge weer zeer lang aan. Op het dak is er geen beschutting. Hoe gaan dakdekkers hiermee om?

We zijn het in Nederland niet zo gewend, maar de tropische temperaturen die deze zomer heersten, kunnen leiden tot gezondheidsschade. Vooral mensen die buiten fysiek zwaar werk verrichten, zoals dakdekkers, lopen dat risico. Er zijn in dit verband twee begrippen die vaak worden verwisseld, maar wel degelijk iets anders betekenen, namelijk: hitte­stress
en hittebelasting. Hittebelasting is de blootstelling van het lichaam aan warmte, waardoor er opwarming van het lichaam plaatsvindt. Er is pas sprake van hitte-stress wanneer
er door deze belasting zogenaamde ­warmteziekten ontstaan zoals warmtehuiduitslag, ­hittekramp, hitte-uitputting en, in het ergste geval, een hitteberoerte (zonnesteek).

Tropenrooster

De Arbowet noemt geen maximumtemperaturen, maar werknemers mogen het werk onderbreken als de hitte ‘ernstig en onmiddellijk gevaarlijk’ is voor de veiligheid en gezondheid. Schade aan de gezondheid kun je oplopen als de lichaamstemperatuur, normaal ongeveer 37 graden, oploopt tot boven de 38. Er is dan kans op hittestress.

Veel dakdekkers beginnen daarom een uurtje eerder met werken en stoppen ook wat eerder. Tussendoor worden wat meer pauzes genomen. Volgens de cao mogen dakdekkers volgens een tropenrooster werken als de temperatuur 25° C of meer bedraagt. Bij 40° C mag met het werk worden gestopt (met behoud van loon).

Belangrijk is dat je niet te veel vocht verliest, dus er moet op worden gelet dat regelmatig wat wordt gedronken. Ook het eetpatroon moet worden aangepast: niet te veel en zeker niet te vet. Het eten van ijsjes is zinloos. IJs geeft namelijk wel een koel gevoel, maar vervolgens moet het lichaam juist hard werken om het vocht in de maag op lichaamstemperatuur te brengen. Je krijgt het dus eerder warm dan koud van ijs. Tenslotte is het van belang om regelmatig in te smeren (het liefst elke twee uur).

Beschermingsmiddelen

In de Arbowet staat nu dat werkgevers schade moeten voorkomen door ‘beschermingsmiddelen’ ter beschikking te stellen. Denk daarbij aan koud water of hoofddeksels tegen de zon. Als er ondanks deze maatregelen nog steeds gezondheidsrisico’s zijn, dan moet de werkdag worden ­verkort, of het werk op warme plekken moet worden ­afgewisseld met pauzes of werk op koelere plaatsen.

De FNV heeft een zogeheten Hittestress Calculator (zie kader) beschikbaar. Hiermee kan men bepalen of de werksituatie nog gezond en verantwoord is. Het gaat om een online test waarbij de luchtvochtigheid en de hoogte van de temperatuur op de werkplek kunnen worden ingevuld.