Zoeken

Roofs 2018-08-71 Bezint eer ge begint

Veilig en gezond werken

Vitale, fitte, gezonde en gemoti­veerde mensen in en om het ­bedrijf - en balans in het leven: dat zijn de uitgangspunten van het vitaliteitsmanagementprogramma ‘Vitaal met je VAK bezig zijn’.

Peter van Houtum (directeur Gebr. Janssen bv, Beugen)

Vitaliteitsmanagement gaat om het versterken van mensen en de organisatie. Dit levert diverse voordelen op, onder meer: hogere medewerkerstevredenheid, minder uitval en minder verzuim, hogere productiviteit, efficiënter werken en hogere klanttevredenheid. Dakdekkers- en installatiebedrijf Gebr. Janssen uit het Brabantse Beugen is met deze ­materie aan de slag gegaan. De vele stapjes die op dit gebied worden gezet, maken samen een flinke stap. Eén van deze stapjes is de LMRA.

Halfweg jaren tachtig ben ik opgeroepen voor mijn bijdrage aan de militaire dienstplicht. Daar werd ik bedolven onder de meest waanzinnige afkortingen. Ingedeeld bij de AAT ging ik namelijk als Sld met mijn LT ’s morgens op pad met de Laro. Tja, als je dit leest dan denk je: ‘Waar gaat dit over?’ En terecht! Voor degenen die al langer rondliepen in een groen tenue was dit gesneden koek, maar ook zij hebben dit jargon zich eigen moeten maken. Maar als je eenmaal met deze afkortingen bekend bent, kun je er gemakkelijk mee communiceren. Het zijn eenvoudige afkortingen…

Maar dan de LMRA! Als iets niet lekker bekt, dan is het wel de ‘LMRA’. De afkorting staat voor de Laatste Minuut Risico Analyse. Wie dit toch verzonnen heeft! Wanneer we uit het oog verliezen dat begrepen worden de kern is van alles, dan zullen we geen stap verder komen. Waarom dan zo moeilijk doen?

De LMRA is een korte risicobeoordeling, welke direct voor aanvang van de werkzaamheden op de werkplek wordt uitgevoerd door de medewerkers die de werkzaamheden gaan uitvoeren. Het doel van de LMRA is dat medewerkers zich op de werkplek ervan bewust zijn of alle (potentiële) veiligheids-, gezondheids- en milieurisico’s zijn onderkend en of er voldoende beheersmaatregelen zijn getroffen om ongevallen te voorkomen. De LMRA wordt uitgevoerd middels het doorlopen van een aantal korte vragen/checks om zeker te stellen of de werkzaamheden veilig kunnen worden uitgevoerd en/of opnieuw kunnen worden gestart.

Super natuurlijk dat er voor aanvang gelet wordt op veiligheid. Dat wil je natuurlijk overal en altijd; en ook wil je dat iedereen dat doet. Om dit te bewerkstelligen is de LMRA bedacht. Maar onze medewerkers hebben ontzettend veel moeite gehad om deze afkorting te onthouden. Dit heeft ­jaren geduurd. We hebben hier veel aandacht aan gegeven, ondermeer in de toolboxmeetingen en werkplekinspecties. En nog krijg je soms geen antwoord als je vraagt naar de LMRA.

Ik denk dat we goed uit de voeten hadden gekund met het oude spreekwoord ‘Bezint eer ge begint’. Maar goed: langzaamaan begint LMRA in te burgeren in het jargon en daar zullen we het mee moeten doen. Belangrijk is dat er elke dag nagedacht wordt om veilig te werken, en daar sta ik helemaal achter.