Zoeken

Roofs 2018-09-65 Luchtdicht bouwen vraagt om automatisch luchten

Special luchtdicht bouwen

Voor de energietransitie en het verduurzamen van de gebouwde omgeving zijn energiezuinige toepassingen, luchtdicht bouwen en circulaire oplossingen belangrijke pijlers. Om het belang van de gebruikers en de leefbaarheid in gebouwen te blijven garanderen, zijn comfortaspecten zoals voldoende ventilatie en daglicht echter net zo belangrijk. Nu de luchtdichtheid van gebouwen steeds meer verbetert, is automatische ­verluchting essentieel om een gezond binnenklimaat te realiseren.

De meeste mensen onderschatten fors hoeveel invloed de kwaliteit van binnenlucht heeft op hun gezondheid en welzijn. Uit internationaal onderzoek door YouGov, in opdracht van de VELUX Groep, blijkt dat het grootste deel van de Nederlanders zich niet bewust is dat binnenlucht tot wel vijf keer meer vervuild kan zijn dan buitenlucht. Des te zorg-wekkender is het dat Nederlanders gemiddeld 90% van hun tijd binnen doorbrengen. Dit maakt het automatisch ventileren van woningen essentieel, met name nu luchtdicht bouwen volop in ontwikkeling is.

Gezondheid

“Gebouwen uit alle macht isoleren bespaart weliswaar ­energie, maar kan ook de kwaliteit van de binnenlucht ­schaden als hier onvoldoende aandacht aan wordt ­geschonken,” zegt Marcel Vreeken, manager public affairs bij VELUX Nederland. “Ventilatie, spuivoorzieningen en ­(zomer-)nachtkoeling horen daarom een integraal onderdeel te zijn van ieder renovatie- of bouwproject wanneer luchtdicht wordt gebouwd.”

Vreeken: “Gezonde lucht is net zo belangrijk als ons dagelijkse voedsel en het water dat we drinken. Een gemiddelde vol­was­sene ademt iedere dag zo’n 15.000 liter lucht in. We brengen echter zo’n 21 uur per dag binnen door, wat onze gezondheid kan schaden als de lucht die we inademen niet gezond is. Mensen die leven in vochtige, schimmelige ruimtes hebben maar liefst 40% meer kans op het ontwikkelen van astma. Zorgen voor een goed binnenklimaat draait dus niet alleen om comfort, maar vooral om de gezondheid van mensen. Wij zijn ons echter vaak niet bewust van de kwaliteit van binnenlucht. Het is dan ook van groot belang om bewoners te wijzen op de invloed van (on)gezonde binnenlucht. ­Klimaatsensoren zijn hiervoor de ideale oplossing. Deze sen­soren bieden de bewoner inzicht door de relatieve luchtvochtig­heid, CO2 en temperatuur in huis te meten. Bewoners krijgen hierdoor de gelegenheid om maatregelen te nemen en bijvoorbeeld tijdig een raam te openen of te sluiten.”

Hittebescherming en automatische ventilatie

Om bewoners het werk uit handen te nemen, zijn geautomatiseerde systemen voorhanden. Zo beheerst de nieuwe smarthome-oplossing VELUX ACTIVE with NETATMO auto­matisch het binnenklimaat. Het systeem maakt ­gebruik van verschillende algoritmen. Klimaatsensoren meten de concentratie CO2, luchtvochtigheid en temperatuur in huis. Op basis van real-time lokale weersvoorspellingen berekent het systeem of het openen of sluiten van een raam het binnenklimaat verbetert of niet. Vervolgens berekent het systeem hoeveel ventilatie er nodig is en voor hoe lang. De regensensor zorgt er bij de eerste regendruppel voor dat een lichtkoepel of dakraam auto­matisch gesloten wordt.

Het systeem is zowel automatisch, handmatig of via de smartphone te bedienen. En door de verbinding met Apple HomeKit kunnen de producten via Siri ook met de stem worden bediend.