Zoeken

Roofs 2018-09-91 Stoppen en voorkomen van pesten

Veilig en gezond werken

Vitale, fitte, gezonde en gemoti­veerde mensen in en om het ­bedrijf - en balans in het leven: dat zijn de uitgangspunten van het vitaliteitsmanagementprogramma ‘Vitaal met je VAK bezig zijn’.

Peter van Houtum, directeur Gebr. Janssen bv, Beugen

Vitaliteit draait niet alleen om het bestrijden en voorkomen van ziekte en uitval, maar ook om het bevorderen van welzijn, employability (optimale inzetbaarheid van mensen, waardoor zij in staat zijn werk te krijgen en te behouden) en gezondheid. Vitaliteitsmanagement gaat om het versterken van mensen en de organisatie. Dit levert diverse voordelen op, onder meer: hogere medewerkerstevredenheid, minder uitval en minder verzuim, hogere productiviteit, efficiënter werken en hogere klanttevredenheid. Dakdekkers- en installatiebedrijf Gebr. Janssen uit het Brabantse Beugen is met deze materie aan de slag gegaan.

Als je het woord ‘pesten, gepest worden of pesten op het werk’ in de zoekbalk op je computer zet, dan word je helaas overspoeld door de resultaten. Stichting School & ­Veiligheid organiseert aan het begin van het schooljaar zelfs een ‘Week Tegen Pesten’. Zij stellen dat het begin van een schooljaar hét moment is om te werken aan een gezellige en veilige groep. Niet alleen op scholen komt pesten veel voor, maar helaas ook veel te veel op het werk. En ik heb hier zo’n hekel aan!!!

Pesten is gewoonweg ongewenst gedrag, dat iedereen die enigszins afwijkt kan overkomen! Pesten komt voor in veel verschillende vormen en is soms niet voor iedereen herkenbaar. Denk ondermeer aan grapjes, roddels, negeren, kleineren, vernielingen en ook aan online cyberpesten. Nog wat cijfers: pesten zorgt voor jaarlijks naar schatting voor 4 miljoen ­verzuimdagen en dat is zo’n 900 miljoen euro.

De kantine, de schaftkeet of heerlijk buiten op een bankje, zijn plekken om je brood te eten, op rust te komen en lekker even bij te kletsen. Het zijn de plekken om je accu op te laden om daarna weer vol energie aan het werk te gaan. Het zijn helaas ook de plekken waar veel gepest wordt. Het begint klein met plagen, maar door dit herhaaldelijk te doen gaat dit over in pesten. De gepeste persoon zal hier goed ziek van zijn en zeker niet opgeladen vol energie weer aan het werk gaan na zijn pauze.

Laatst heb ik dit zelf zien gebeuren. De pester had voldoende lachers om zich heen om zijn vermeende woordgrapjes. Wat een stoer gedrag. En niemand die tegengas gaf…

Het zal duidelijk zijn dat de pester goed aangesproken is. In eerste instantie was hij zich jammer genoeg niet bewust van het gedrag dat hij vertoonde. Dit is goed uitgelegd, ook wat de gevolgen zijn voor het slachtoffer en het feit dat iedereen zich veilig moet voelen op de werkplek. Excuses zijn ­ gemaakt en aanvaard. Op de toolboxmeeting zal het ­stoppen en voorkomen van pesten zeker een onderwerp worden om zo te werken aan een gezellige en veilige groep.

Het stoppen en voorkomen van pesten is één van de vele stapjes. En bedenk: vele kleine stapjes is één grote stap op weg naar een mooie duurzame vitale toekomst.