Zoeken

Roofs 2018-10-20 'De daken moeten zo snel mogelijk worden voorzien van zonnepanelen'

Aan tafel met… Roebyem Anders

In deze rubriek laat Roofs markante personen van binnen en buiten de dakenbranche aan het woord. De insteek is om de visie en de persoon achter die visie voor het voetlicht te brengen.

In Vrij Nederland werd ze ‘de zonnekoningin’ genoemd en in de Duurzame Top 100 van dagblad Trouw stond ze vorig jaar op nummer 9. Roebyem Anders is al ruim twintig jaar actief op het gebied van zonne-energie, de laatste jaren als oprichter van het internationaal opererende Sungevity uit Amsterdam. Haar missie is binnen afzienbare tijd alle daken van Nederland te voorzien van zonnepanelen. Daarvoor is het nodig het bedrijf zodanig te organiseren dat het de aanschaf van zonnepanelen voor particulieren, huurders, woningcorporaties en instellingen zo laagdrempelig mogelijk maakt. Dat gebeurt door op afstand, via Google Earth en geavanceerde software, de meest gunstige opstelling voor zonne-energie te berekenen en de installatie van de systemen uit te besteden aan betrouwbare installateurs. ­Overigens wordt bij het ontwerp geen rekening gehouden met de draagkracht van het dak en/of de constructie. ­Indien er twijfel is, wordt dit in sommige gevallen nog wel apart gecontroleerd middels een huisbezoek.

Roebyem Anders is één van de drijvende krachten achter respectievelijk de Huurdakrevo­lutie (zie Roofs november 2017) en de Schooldakrevolutie. Sungevity opereert op basis van vier pijlers: ‘Mission driven’, ‘Innovative’, ‘People Centric’ en ‘Build for scale’. De termen spreken voor zich. Anders vertelt dat het uitgangspunt is om zo snel mogelijk zoveel mogelijk daken te voorzien van zonnepanelen. Dit is ook de gedachte achter de Huurdakrevolutie, waarbij woningcorporaties opgeroepen worden zich te committeren aan de doelstelling dat in het jaar 2020 minimaal 10% van alle huurwoningen is voorzien van zonnepanelen. De Schooldakrevolutie is gaandeweg ambitieuzer geworden: waar men zich aanvankelijk ten doel had gesteld 50% van alle schooldaken te voorzien van zonne-energie, gaat men nu voor een score van 100%.

Anders: “De doelen van de Huurdak- en ­Schooldakrevolutie zijn alleen te bereiken als alle drempels zoveel mogelijk weggenomen worden, onder andere financiering.
Ook voor koopwoningen geldt dat we het zo simpel en ­makkelijk mogelijk maken. Met drie muisklikken heeft de klant zonnepanelen op het dak. Inmiddels hebben we met de inzet van ons brede netwerk grote stappen kunnen zetten.” Zie elders in dit nummer een uitgebreider artikel over de Schooldakrevolutie.

Missie

Zo’n twintig jaar geleden was Anders voor de Wereldbank in Mexico City om haar eerste grote zonne-energieproject te realiseren, toen ineens aan het eind van de dag in de hele stad de stroom uitviel. Vanuit haar hotelkamer zag ze hoe de noodaggregaten aansloegen en door al die dieselmotoren een bruine wolk ontstond in de toch al vervuilde lucht boven de stad. ‘Dit is waanzin’, dacht ze bij zichzelf. ‘Zo veel daken, zo veel zon! En we maken er geen gebruik van!’ Ze vertelt dat ze toen het belang zag van een snelle omschakeling naar zonne-energie. Destijds was zonne-energie nog vooral iets voor geitenwollensokken-types en de prijzen van zonnepanelen waren nog een veelvoud van wat men er tegenwoordig voor betaalt. Anders: “Er is sinds die tijd enorm veel veranderd en er zal in de komende jaren nog veel méér veranderen. Er is werkelijk een ‘rooftop revolution’ aan de gang en dat is maar goed ook, want er moet snel iets gedaan worden tegen de verdere ontwikkeling van de klimaatverandering.”

Anders vertelt dat ze al van jongs af aan begaan is met dieren, milieuvraagstukken en de klimaatverandering. Sinds die dag in Mexico City heeft ze zich in verschillende ­rollen ingezet voor de toepassing van zonnepanelen. BP Solar was een goede leerschool. Daar heeft ze op grote schaal geleerd hoe je zonne-projecten kan realiseren. In 2012 richtte ze het bedrijf Zonline op, wat in 2014 deel ging uitmaken van het Amerikaanse Sungevity. Vorig jaar kwam het bedrijf weer op eigen benen te staan, nadat het ­Amerikaanse Sungevity de geplande beursgang moest annuleren als gevolg van de verkiezing van Donald Trump als president van de Verenigde Staten en het dalende vertrouwen van beleggers in duurzame energie als gevolg daarvan. Anders ging op de Europese markt zelfstandig verder als Sungevity International, onder de vleugels van ENGIE. Op de Europese markt laat het bedrijf een duidelijke groei zien. Recent is het bedrijf, dat momenteel zo’n 160 man in dienst heeft, verhuisd naar een industrieel pand in Amsterdam-Noord.

“Sungevity is een missiegedreven bedrijf, oftewel: onze ­missie is leidend. Dat betekent dat wij natuurlijk een financieel gezond bedrijf moeten zijn, maar daarnaast ook activiteiten ondernemen die bijdragen aan onze missie.” aldus Anders. “Wij zijn betrokken bij zeer veel initiatieven, zoals de ­Huurdakrevolutie en de Schooldakrevolutie, en we organiseren tal van ­bijeenkomsten met vooraanstaande en aansprekende ­sprekers. Zo zal op 11 oktober Diederik Samsom tijdens ­Climate College Tour, een event dat wij organiseren met ­Social Enterprise NL en The Student Hotel, komen spreken in The Student Hotel Amsterdam City. Dat zijn allemaal zaken die ons veel tijd en energie kosten, die we niet direct terugzien op onze bankrekening. Maar dat is niet erg, het gaat om het grotere verhaal: zonnepanelen op alle daken!”

Solar warriors

Anders vertelt met veel energie over haar passie op het gebied van duurzaamheid. Ze is getrouwd met een Australische man en vliegt elke zomer naar familie in Australië, ze verblijven daar in een eigen buitenhuisje op Pebbly Beach, een prachtig natuurgebied. “Het vliegen doe ik vanwege de CO2-uitstoot met pijn in mijn hart,” vertelt ze. “Maar we proberen het wel zo veel mogelijk te compenseren. Er is helaas geen andere manier om in Australië te komen. Mijn oudste dochter heeft eenzelfde passie voor het tegengaan van de klimaatverandering. Samen zijn we onlangs door Al Gore getraind tijdens zijn Climate Reality Program.”

“Mooi is dat de Schooldakrevolutie voorziet in een educatieprogramma op het gebied van duurzaamheid. Het is ontzettend belangrijk dat de jeugd van nu bewust wordt van de uitdagingen van deze tijd en die op een positieve manier oppakt. De Schooldakrevolutie krijgt zijn draagvlak uiteindelijk van de jeugd.”