Zoeken

Roofs 2018-10-50 Onderhoud van parkeerdaken

Special parkeerdaken

Net als een auto of cv-ketel heeft een parkeerdak ook onderhoud nodig. Een parkeerdak krijgt immers veel extremen te verwerken. Met regelmatige inspectie- en onderhoudsrondes wordt de levensduur van het parkeerdak verlengd.

Hans Mutsaers, Zoontjens

De invloeden waar een parkeerdak aan onderhevig is, zijn naast de weersomstandigheden (regen, wind, sneeuw, etc.) vanzelfsprekend ook het rijden, remmen, keren en parkeren van de auto’s. Leverancier Zoontjens biedt bij haar parkeerdaken een onderhoudscontract aan: bij goed onderhoud wordt de levensduur van het meest gangbare parkeerdaksysteem in het assortiment van de leverancier, Pardak®, door BDA Dakadvies geschat op tenminste 30 jaar.

Aandachtspunten

Tijdens de inspectie wordt de conditie van het parkeerdak bepaald aan de hand van enkele vaste punten. Hieronder puntsgewijs een toelichting.

De stabiliteit van de rijvloer

Het parkeerdaksysteem is doorgaans opgebouwd uit tegels, hoekstukken/kruisstukken, drukverdelers, etc. Dit geheel zorgt voor een stabiele rijvloer. Door overbelasting of veel draai- en remacties op één plek kan deze stabiliteit worden aangetast. Deze wordt hersteld door de ruimte onder de tegel op te vullen (of, bij het Pardak®-systeem, de span­elementen te vervangen en aan te spannen.

De conditie van (en de spanning op) de tegels

Door overbelasting of vandalisme kunnen parkeerdaktegels beschadigd raken. Zeer lichte beschadigingen doen geen afbreuk aan de functionaliteit van het parkeerdak. Scheuren, breuken of grote beschadigingen zijn daar­entegen schadelijk voor de onderliggende isolatie en ­kunnen dan ook gevaarlijke situaties opleveren met voer­tuigen of personen.

De conditie van de op- en afritten (overgang hellingbaan naar het parkeerdak)

Elke auto die op het dak parkeert, rijdt over de op- en afrit. Deze plekken worden door deze hoge verkeersintensiteit (en te hard rijden) het zwaarst belast. Als hier in het ontwerp geen of onvoldoende rekening mee is gehouden, verdienen deze plekken extra aandacht tijdens een onderhoudsbeurt. Maatregelen zijn bijvoorbeeld de toepassing van verlengde tegels of snelheidsbeperkende voorzieningen.

De gesteldheid van de eventueel aanwezige stootbanden en/of snelheidsremmers

Parkeerdaken zijn vaak uitgerust met stootbanden, snelheidsremmers of lantaarnpalen. Deze kunnen door aanrijdingen losraken of beschadigd raken.

De conditie van de isolatie

Door overbelasting (te zware voertuigen) of door agressieve vloeistoffen (benzine, terpentine, etc.) kan de onderliggende isolatie beschadigd raken en zorgen voor een ongelijke ondergrond voor het tegeldaksysteem. Dit heeft invloed op de stabiliteit van de rijvloer en kan dan ook schade aan de tegels tot gevolg hebben.

De conditie van de randafwerking

Aan de randen van het parkeerdak rijden geen auto’s, ­waardoor deze zones sneller vervuild kunnen raken. De meeste randen van parkeerdaken zijn afgewerkt met granufix. Deze elastische voegvulling absorbeert de druk van horizontale krachten bij de randen en leidt deze verder naar de verticale delen van het parkeeroppervlak. Eventuele beschadigingen hiervan worden tijdens een ­onderhoudsbeurt hersteld.

Vervuiling van naden en hemelwaterafvoeren

De ruimte onder de tegels kan een verzamelplaats worden van zand en ander vuil, met het dichtslibben van de naden en hemelwaterafvoeren als gevolg. Daarom worden de ­hemelwaterafvoeren, als het nodig is, vrijgemaakt van vuil.

De aanwezigheid van vegetatie

Vooral op plekken die weinig of niet worden bereden of ­belopen, kan zonder onderhoud vegetatie ontstaan. Op de lange duur kan dit leiden tot hinderlijke vervuiling of verstopping van de afvoeren. De aanwezige vegetatie kan het best worden verwijderd door een hierin gespe­cialiseerd (dakdekkers)bedrijf.

Frequentie onderhoud

De frequentie van de onderhoudswerkzaamheden is voor elk parkeerdak anders. Dit is onder andere afhankelijk van:

  • de grootte en het gebruik van het parkeerdak (veel of weinig verkeer);
  • de snelheid waarmee er op het parkeerdak wordt gereden (te hard of de toegestane snelheid);
  • de bewegingen die worden gemaakt (veel of weinig keren en remmen).

Door de onderhoudswerkzaamheden periodiek te ­herhalen wordt de levensduur van het parkeerdak verlengd en ­worden grote schades (door tijdige signalering) voorkomen. Bovendien is regelmatig onderhoud, waardoor het dak op een goed kwaliteitsniveau blijft, minder kostbaar dan één keer in de vijf of tien jaar grootschalig onderhoud te laten uitvoeren.