Zoeken

Roofs 2018-10-56 Maaiveld Eindhovense nieuwbouwwijk is één groot gebruiksdak

Special parkeerdaken

Een bijzondere nieuwbouwwijk vroeg om een bijzondere oplossing. Het maaiveld van Meerrijk in Eindhoven is één groot dak. Om dit mogelijk te maken, was maatwerk nodig en een parkeerdaksysteem dat bestand is tegen hoge belastingen.

Meerrijk in Eindhoven is een opvallende nieuwbouwwijk in Eindhoven. Appartementen, woningen en winkels, weids opgezet in het groen en omringd door water. Bewoners en bezoekers winkelen hier graag. De wijk vormt samen met Grasrijk, Zandrijk, Bosrijk en Waterrijk het stadsdeel Meerhoven, gunstig gelegen ten opzichte van de binnenstad, de snelweg en Eindhoven Airport. Het plan behelst bovendien een winkelcentrum, een park en zogeheten ‘waterwoningen’. In totaal worden in het plan uiteindelijk circa 300 apparte­menten, stadswoningen en grondgebonden woningen gerealiseerd.

Ondergrondse parkeerplaatsen

Wat je in eerste oogopslag niet ziet, is de bijzondere parkeergelegenheid voor 1250 auto’s onder maaiveldniveau. Onder de gehele oppervlakte van de wijk (15.000 m²) ­bevindt zich namelijk een parkeergarage, met daarboven een berijdbare verharding gecombineerd met grote plantenvakken. Zo ontstaat een brede, verkeersluwe promenade voor bewoners en winkelend publiek. Er was relatief weinig bouwhoogte en het dek diende ook toegankelijk te zijn voor (licht) vrachtverkeer om de winkels te kunnen bevoorraden.

Leverancier Nophadrain was al vroeg betrokken bij het ontwerpproces omdat het een bijzondere toepassing en maatwerk betrof. De promenade op het dak is dan ook uitgevoerd met het Nophadrain Parkeerdaksysteem. Het systeem ­bestaat uit een ND TSF-100 Glij- en Beschermfolie. Dit is een mechanisch en dynamisch hoog belastbare folie ter bescherming van het dakbedekkingssysteem tegen dynamische en mechanische belastingen. Daarnaast vervult de ND TSF-100 Glij- en Beschermfolie de functie van een scheidingsfolie waardoor het drainagesysteem niet verkleeft met het dakbedekkingssysteem.

Er is hier een ND 620hd Drainagesysteem toegepast, een drainagesysteem met zeer hoge druksterkte en een speciaal geweven monofilament filterlaag. Het is feitelijk een sandwichelement op rol: filterweefstel en noppenbaan zijn met elkaar verweven tot één product. Het systeem is speciaal geschikt voor het aanbrengen van begaanbare en berijdbare verhardingen op funderingslagen van stortmateriaal en drainerend beton. Het drainagesysteem voorkomt de opbouw van hydrostatische druk tegen het dakbedekkingssysteem en beschermt deze tegen mechanische belastingen.

Niet alledaags

Op het eerste oog lijkt de nieuwbouwwijk Meerrijk misschien min of meer vergelijkbaar met andere nieuwbouwwijken. Wie wat verder kijkt, ziet dat hier een bijzonder dak is gerealiseerd dat je niet zomaar overal tegenkomt.