Zoeken

Roofs 2018-10-62 Ruimtebesparing in binnenstedelijke gebieden

Special parkeerdaken

Parkeerdaken kunnen bijdragen aan een aantrekkelijke binnenstedelijke ­omgeving. Vanwege beperkte en kostbare binnenstedelijke ruimte in Nederland is er steeds meer behoefte aan ruimtebesparende oplossingen. De vele auto’s in het dagelijkse stadsverkeer vragen om meer parkeerruimte voor wonen en werken. Parkeerdaken voorzien in deze toenemende behoefte en bieden uiteenlopende oplossingen voor praktisch gebruik van dakoppervlakte.

Met name in combinatie met een begroeiing kan een parkeerdak ook duurzaam worden ingericht. Het meervoudig ruimtegebruik op het dak voor auto- en vrachtverkeer zal in combinatie met een daktuin bijdragen aan de verbetering van de biodiversiteit en verfraaiing van de verdere leef­omgeving in de stad.

Voor dakbestratingen geldt dat het type verkeer dat op het dak toegelaten wordt de grootste invloed heeft op het type dakbestrating en de mogelijke opbouwhoogte. Er zal goed gekeken moeten worden naar de inrichting en het doel van het dak, met uiteraard de bouwkundige uitgangspunten. Een goede bescherming van de waterdichte laag van het dak is uiteraard de eerste vereiste. De primaire functie van het dak, waterdichting, moet immers in alle gevallen ­behouden blijven. Een goed aangelegd parkeerdak heeft een lange levensduur en is veelal opnieuw te gebruiken in geval van renovatie of uitbreiding.

Realisatie

Bij het realiseren van een parkeerdak komt nog heel wat kijken. Een erg belangrijk punt is de belasting van parkeer­daken. Er rijdt niet alleen veel verkeer op, maar ook regen­water zorgt voor extra drukpunten. Parkeerdaken zijn vaak ­uitgerust met diverse lagen. Om al het verkeer aan te ­kunnen, moeten deze lagen goed op elkaar aansluiten.

Globaal zijn in de markt de volgende typen parkeerdaken te onderscheiden:

Een parkeerdak met een vloeibare dakbedekking

Parkeerdaken kunnen worden afgewerkt met gietasfalt (een mengsel van split, zand, steenmeel en bitumen), een vloeibaar bitumineus of kunststof dakbedekkingssysteem. Dit heeft als voordeel dat de opbouw een geringe opbouwhoogte heeft. De berijdbare laag ligt onder afschot, het regenwater stroomt dan ook over de gietasfalt weg.

Een parkeerdak met betontegels op tegeldragers

Deze systemen bestaan uit grote tegels, doorgaans op ­rubbergranulaat tegeldrager met afstandhouders of even­tuele spanmogelijkheden. Hiervoor wordt doorgaans gekozen vanwege de uitstraling en de stabiliteit van deze systemen. Er zijn tevens zeer grote prefab tegelsystemen verkrijgbaar die belast kunnen worden voor vrachtwagenverkeer.

De volledig verkleefde waterdichte laag is vaak beschermd middels een isolatiemateriaal in een zogeheten omkeerdaksysteem. Het regenwater wordt in deze systemen direct afgevoerd door de onderlinge naden van de tegels. De tegels worden op tegeldragers geplaatst op afstandhouders en, afhankelijk van het systeem, mogelijk nog nagespannen om bewegingen op de ondergrond op te vangen en de krachten van het berijden te spreiden.

Een parkeerdak met (klinker)bestrating

Deze opbouw is geschikt voor zowel intensief autoverkeer als zwaar vrachtverkeer en kan door de opbouwhoogte van minimaal 150 mm tot wel 300 mm goed gecombineerd worden met daktuinen die op gelijkblijvende hoogte worden uitgevoerd. Een esthetisch voordeel is dat de klinkerbestrating in verschillende kleuren kan worden uitgevoerd.

De dakbedekking is volledig verkleefd op de dakconstructie of speciale isolatie waarbij een drukvaste drainageplaat het overtollig water in de constructie snel afvoert. De klinkerbestrating ligt in een straat- en funderingslaag ,waarbij het meeste water over de klinkers wordt afgevoerd naar drain­goten of afvoeren.

Diverse uitvoeringsmogelijkheden

Op een parkeerdak kunnen belijningen en rijmarkeringen in diverse uitvoeringen en kleuren worden aangebracht. ­Volledige terreininrichting is ook mogelijk. Denk hierbij aan zaken zoals bebording, parkeertoegangssystemen, aanrijdbeveiligingen, opstelplaatsen voor winkelwagens, verlichting, vuilnisbakken, zitmeubilair en plantenbakken. Afwerkingsmogelijkheden in diverse kleuren bieden een esthetisch fraaie aanblik.