Zoeken

Roofs 2018-11-64 Een ongeluk zit in een klein hoekje

Special Brandveiligheid

Sinds 2009 is de NEN 6050 van kracht. Deze beschrijft een brandveilige manier van dakdekken, waarbij gebruik kan worden blijven gemaakt van de brander (open vuur). Het effect van deze NEN-norm is lastig meetbaar, maar aangenomen wordt dat NEN 6050 heeft geresulteerd in minder incidenten. Toch vindt met enige regelmaat een klein of groter incident plaats. Hoe kan dit en hoe dit te voorkomen? Roofs sprak met Theo Huijbers van Gebr. Janssen te Beugen.

Recent was het nog aan de orde: op aanraden van een grote opdrachtgever werd, om tijd te sparen, afgeweken van de normering en daardoor ontstond een kleine brand. “De gevolgen bleven in dit geval gelukkig beperkt, maar het drukte ons weer eens met de neus op de feiten,” vertelt Huijbers. “Een kleine brand kan net zo gemakkelijk een grote brand worden, met enorme gevolgen voor de opdracht­gever en ons bedrijf. Wij voeren een duidelijk en strikt beleid inzake brandveilig werken, maar één moment van onoplettendheid kan je toch nog de das omdoen.”

Valkuil

Zoals bekend regelt NEN 6050 met name het brandveilig ­detailleren bij randzones, details en opgaand werk. In deze zones is het niet toegestaan gebruik te maken van open vuur. In plaats daarvan dient gebruik te worden gemaakt van de hetelucht föhn, kleefstoffen of zelfklevende materialen. Technisch zijn deze oplossingen veelal zodanig ver ontwikkeld, dat ook met deze methoden een zekere waterdichting gedurende de levensduur van het dak kan worden bereikt. Tijdens de uitvoeringsfase worden deze methoden echter nog vaak als lastig ervaren, omdat ze in de verwerking meer tijd en aandacht kosten dan het bekende branden.

Precies dit is vaak de valkuil. “Met name bij vochtig weer is het verleidelijk om de ondergrond even droog te maken met behulp van de brander,” vertelt Huijbers. “Maar er zijn ook andere omstandigheden denkbaar waarbij een dakdekker in de verleiding kan komen om even snel te brander te gebruiken, meestal onder invloed van tijdsdruk of uit ­gemakzucht. Het verraderlijke is dat je lang niet altijd in de gaten hebt dat je iets aansteekt. Soms smeult bijvoorbeeld het isolatiemateriaal onderdaks en gaat het dak pas branden als de dakdekkers al naar huis zijn. Daarom is het van belang om onder alle omstandigheden te werken volgens voorschrift.”

Bedrijfscultuur

Wat doet het dakdekkersbedrijf om dit af te dwingen? “Wij werken al jarenlang met het concept ‘Ben met je VAK bezig’,” legt ­Huijbers uit. “VAK staat voor: Veiligheid, Afspraken nakomen en Kwaliteit. Onderdeel hiervan is dat wij maandelijks een toolbox organiseren waarbij alle aspecten van de projecten die we onder onze hoede hebben bespreken. Bij elk project voeren we een RI&E uit op alle aspecten van veilig en gezond werken, dus ook op het gebied van brandveiligheid. Incidenten als bovenstaand worden bij die gelegenheid natuurlijk uitvoerig besproken en geëvalueerd. Er wordt dan ook nog eens extra op gehamerd dat er, wat er ook gebeurt, gewerkt moet ­worden volgens de geldende regelgeving.”

“Een ongeluk zit in een klein hoekje. Juist omdat de praktijk weerbarstig is, is het belangrijk een bedrijfscultuur te creëren waarin je elkaar kunt aanspreken op fouten en vergissingen,” besluit Huijbers. “Net als veilig en gezond werken is brand­veilig werken een kwestie van voortdurend alert zijn. Je moet elke dag bezig blijven om het werkproces zodanig te beïnvloeden dat het risico op incidenten en calamiteiten wordt geminimaliseerd.”