Zoeken

Roofs 2018-11-66 Oriënterend onderzoek naar oorzaak branden op daken met zonnepanelen

Special brandveiligheid

Er komt een onderzoek naar de oorzaak van branden op daken met ­zonnepanelen. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft op initiatief van branchevereniging Holland Solar besloten een dergelijk onderzoek uit te voeren.

Het aantal zonnepanelen in Nederland is in 5 jaar tijd ruim vertienvoudigd. Er liggen er nu meer dan 11 miljoen in Nederland. En de groei gaat door. Naar aanleiding van een aantal recente branden die achter de zonnepanelen lijken te zijn begonnen, inventariseerde de onderzoeksredactie van RTL Nieuws alle branden met zonne-installaties in 2018. In de berichtgeving wordt het Instituut Fysieke Veiligheid (het kennis-­instituut voor de brandweer) geciteerd, dat de situatie ‘ernstig’ noemt. Men vreest dat, als er geen maatregelen worden genomen, ook het aantal branden flink toe zal nemen.

Ook het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) slaat in de berichtgeving van RTL Nieuws een alarmerende toon aan. Men stelt dat de meeste zonnepaneelinstallaties niet voldoen aan de basisvoorwaarden: “Bouw- en elektrotechnische regels worden niet nageleefd door installateurs bij het ­plaatsen van panelen.”

In reactie op de berichtgeving hebben RVO en branche­vereniging Holland Solar besloten een oriënterend onderzoek uit te voeren naar de brandveiligheid van zonnepanelen. “Branden waarbij zonnepanelen betrokken zijn komen weinig voor, maar krijgen in toenemende mate aandacht in de media,” stelt de branchevereniging in het persbericht. “ Een brand van een dak met zonnepanelen wordt al snel toegeschreven aan de zonnepanelen of de installatie ervan. Holland Solar wil weten of dat ook daadwerkelijk zo is en wat daarvan dan de dieper liggende oorzaak is. Dit is voor de sector belangrijk, maar ook bijvoorbeeld voor de brandweer. Het onderzoek zal moeten worden uitgevoerd door een onafhankelijke partij met voldoende expertise over zonne-energie. Het ziet ernaar uit dat ECN part of TNO, het onderzoek gaat uitvoeren.”

Het onderzoek zal zich vooral toespitsen op de branden met zogenaamde indak-systemen. Volgens RTL Nieuws ontstond er op zeven daken met een dergelijk systeem brand. UNETO-VNI meldt dat het bij indak-systemen belangrijk is dat de isolatie onder de panelen niet brandbaar is. Daarnaast is het van belang dat de panelen aan de onderkant voldoen­de ventilatie krijgen, waardoor de bekabeling niet te heet wordt. De installateursvereniging laat weten dat dit soort indak-systemen vaak niet door installateurs wordt aangelegd. “Vaak is het de aannemer die ze kant-en-klaar in het dak verwerkt.”

Het onderzoek van ECN part of TNO moet hier meer helderheid over verschaffen. Ook de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit NVWA laat weten zich zorgen te maken over de veiligheid van zonnesystemen en zegt de vinger aan de pols te houden.

Wanneer het onderzoek is afgerond, zal Roofs hier vanzelfsprekend uitgebreid aandacht aan besteden.