Zoeken

Roofs 2018-11-76 Esdec Innovation Center jaagt duurzaamheid en innovatie aan

Bedrijfnieuws

Producent van montagesystemen voor zonnepanelen Esdec heeft op 10 oktober het Innovation Center in Deventer feestelijk in gebruik genomen. In het centrum, met een totale oppervlakte van 9000 m2, zijn een nieuw research & development-lab en een trainingscentrum voor installateurs gevestigd.

Esdec is marktleider op het gebied van montagesystemen voor zonnepanelen. Het bedrijf produceert en levert twee soorten bevestigingssystemen: ClickFit voor toepassing op hellende daken en FlatFix voor toepassing op platte daken. Het bedrijf heeft sinds de oprichting in 2004 een sterke focus op innovatie. In 2017 werd het bedrijf de Solar Innovation Award toegekend.

Groei solarbranche

Aanleiding voor de opzet van het innovatiecentrum is de sterke groei van de markt voor zonnepanelen. Vorig jaar zijn er in Nederland drie miljoen zonnepanelen geïnstalleerd: dit is 60% meer dan in 2016. De verwachting is dat deze groei ook dit jaar aanhoudt. Met het centrum wil het bedrijf bijdragen aan de innovatie in de zonne-energiebranche en, meer in het algemeen, de verduurzaming van Nederland. De feestelijke openingshandeling werd, in aanwezigheid van ruim 80 klanten en relaties van het bedrijf, verricht door het voltallige directieteam van Esdec, bestaande uit Stijn Vos (chief executive officer), Dieuwke Boersma (chief technology officer), Rudolf Hoeffelman (chief commercial officer) en Boudewijn Nijdam (chief financial officer).

Cruciaal voor de veiligheid van zonnepanelen is een juiste plaatsing en bevestiging van de systemen. Daarvoor is het nodig dat installateurs bekend zijn met de veiligheidseisen die gepaard gaan met de montage van zonnesystemen. Vanzelfsprekend dient men ook de vaardigheden te beheer­sen om de systemen op een in alle opzichten verantwoorde manier te kunnen monteren. In het Innovation Center kunnen startende installateurs worden getraind en ervaren installa­teurs kunnen aanvullende kennis opdoen over zaken als windbelasting, brandveiligheid en aarding van systemen. Hiertoe heeft men speciaal ontwikkelde trainingsprogramma’s ontwikkeld, waarmee installateurs kunnen oefenen met verschillende montagesystemen op verschillende typen ­daken, plat en hellend, met verschillende ondergronden. Deze staan allemaal opgesteld in het trainingscentrum.

“Eén van de grootste uitdagingen voor de Nederlandse zonne-energiesector is het vinden en aanwenden van ­voldoende arbeidskrachten,” stelde Vos. “Alle seinen staan op groen om van zonne-energie in het komende decennium de belangrijkste energiebron van Nederland te maken. Zonder voldoende arbeidskrachten is die missie echter ­onbegonnen werk. Als fabrikant leveren we een bijdrage door via innovatie de installatietijd van zonnepanelen te verkorten en via training van installateurs voldoende arbeidskrachten beschikbaar te krijgen. Samen met onze partners willen we dus het tekort dat er is aan ­professionele solar installateurs terugdringen. Met hen (en met samenwerkende fabrikanten) willen wij in dit nieuwe centrum bovendien inno­vatie en co-creatie stimuleren.”

Testapparatuur

In het innovatiecentrum is ook het development center, aangevuld met een R&D lab, gevestigd. Men laat ­zodoende in het centrum zien wat het aan productontwikkeling doet en hoe het bedrijf de producten aan allerlei testen ­onderwerpt. In klimaatkasten wordt de invloed van het weer op de systemen gemeten. De stevigheid en stabiliteit van de systemen worden getest door middel van trektesten. Innovaties kunnen snel worden getest met behulp van 3D-printers. Vos: “Om onze positie als marktleider te behouden, draait de ­innovatiemotor op volle toeren. Niet voor niets is ons R&D-team in het afgelopen kalenderjaar uitgebreid van 2 naar 15 voltijdskrachten.”

Bij innovatie hoort feedback. Bijkomend doel van het innovatiecentrum is dan ook het faciliteren van de dialoog tussen de belanghebbende partijen op het gebied van zonne-energie, met name de technische groothandels die systemen distribueren en de installateurs die ze plaatsen. Daarom zijn er in het centrum altijd ­productontwikkelaars aanwezig waar men mee in gesprek kan gaan. Met de ­opening van het Innovation Center wordt kortom een ­nieuwe stap gezet in de ontwikkeling van de branche voor zonne-energie.