Zoeken

Roofs 2018-11-84 A&T Prefab introduceert hybride dakelement A&T-BR.Q

Productnieuws

Prefab dakelementen hebben als voordeel dat al in de fabriek is voorzien in de waterdichting en isolatie, zodat de kans op fouten op de bouwplaats wordt geminimaliseerd. Op deze productgroep wordt nu een innovatie geïntroduceerd.

A&T Prefab heeft een element ontwikkeld dat hoge ­isolatiewaarden kan realiseren tot een Rc-waarde oplopend van 7 tot zelfs 11,0m²k/w, Dit wordt bereikt door de traditionele isolatiematerialen te combineren met de BreatherQuilt meerlaagse dampopen isolatiefolie. Deze beschikt over een producteigen kwaliteitsverklaring uit het KIWA BDA Agrément BAR 16-053/01/A.

Het voordeel van de gekozen combinatie van de materialen is dat er in de detaillering en engineering, of later in het ­productieproces, geen grote aanpassingen noodzakelijk zijn om een hoge isolatiewaarde te realiseren. Ook de montage van de kapconstructie op de bouwplaats blijft zoals vertrouwd.

Het voordeel van de toepassing van de meerlaagse isolatiefolie is dat deze doorloopt over de sporen, waardoor er geen sprake is van een thermische onderbreking tussen de sporen en de tengels. Dit levert een voordeel op ten opzichte van een traditionele dakopbouw, met alleen isolatie tussen de sporen. Hierdoor kunnen er mogelijk minder hoge sporen worden toegepast.

De constructie is doorgerekend door Buro Nieman op bouwfysische aspecten. Uit de dampspanningsberekening blijkt dat de hoeveelheid condenserend vocht in de constructie binnen de grenzen valt voor de constructie met organische materialen en dat de constructie de kans heeft om te drogen. Uit de hygrische berekeningen is gebleken dat de constructie volkomen veilig is.