Zoeken

Roofs 2018-11-96 Vier C’s centraal tijdens jubileum Nieman Raadgevende Ingenieurs

Jubileum

Nieman Raadgevende Ingenieurs bestaat dit jaar 30 jaar. Dit werd op 9 oktober gevierd met een zogeheten ‘To Foresee-event’ in Climate Planet in Utrecht. Tijdens het event stond de klimaatverandering centraal en werd besproken welke bijdrage de bouw kan leveren aan het bestrijden van de effecten ervan.

In juli 1988 richtte Harry Nieman het adviesbureau op als parttime éénmansadviesbureau. Hij was toen al rapporteur voor de SBR-commissie ‘Details voor energiezuinige woningbouw’. Juist de vertaling van theorie naar uitvoeringspraktijk speelt in dergelijke detaillering een grote rol. Deze insteek zou ook het bureau kenmerken: bouwfysica vertalen in praktisch toepasbare oplossingen in de bouw. Met de invoering van het Bouwbesluit in oktober 1992 ontwikkelde het bureau lesmateriaal en vanaf dat moment stond het bekend als deskundige op het gebied van het Bouwbesluit. Het bureau groeide gestaag en telde op dat moment 5 medewerkers. De nadruk lag daarbij naast praktische bouwfysica en uitvoeringscontrole op de bouwplaats ook op kennis van de bouwregelgeving. In 1998 werd een vestiging in Zwolle geopend. In 2003 volgde een vestiging in Rijswijk en in 2005 in Eindhoven. Mede door diverse overnamen groeide het bedrijf uit tot een grote speler. In september van dit jaar werd het akoestisch adviesbureau ‘het Geluidburo’ ­onderdeel van Nieman Raadgevende Ingenieurs.

Het adviesbureau is altijd intensief betrokken geweest bij de ontwikkelingen rondom kwaliteitsborging. In 2017 leidde dat tot de start van Nieman Kwaliteitsborging als aparte entiteit binnen de groep. Harry Nieman is kwartiermaker van de aanstaande Wet Kwaliteitsborging voor de Bouw en heeft zich om die reden volledig uit de organisatie teruggetrokken. Algemeen directeur Henk Koekoek besprak tijdens het event de geschiedenis van de organisatie en legde daarbij de nadruk op de toewijding en passie van de medewerkers en de goede samenwerking met relaties. Van een familienaam ontwikkelt het bureau zich steeds meer tot een gevestigd merk in de bouwwereld, Koekoek presenteerde daarom een veranderde huisstijl die aansluit bij deze ontwikkeling.

Earth overshoot day

De locatie van het event was bijzonder: Climate Planet. Deze wereldbol (met de hoogte van een gebouw van zes etages) stond van 6 oktober tot 3 november op het vernieuwde Jaarbeursplein in Utrecht. In de rondreizende ­wereldbol wordt een groot aantal evenementen georga­niseerd om aandacht te vragen voor het probleem van de klimaatverandering. Voor deze locatie is gekozen omdat het adviesbureau in haar activiteiten duurzaamheid en ­integrale kwaliteit centraal stelt.

De intenties achter Climate Planet zijn het informeren van mensen en organisaties over de kwetsbaarheid van de aarde. Eén aarde, terwijl we er dit jaar toch weer bijna anderhalf gebruiken, blijkt uit ‘earth overshoot day’, de dag in het jaar dat we onze natuurlijke hulpbronnen voor dat jaar op hebben gebruikt. Alle meergebruik is roofbouw. In 2018 was dat punt al op 1 augustus bereikt. We kennen pas sinds de jaren ‘70 een ‘earth overshoot day’: die uitputting is dus van recente datum, anders dan we wel eens geneigd zijn te denken en ondanks alle stappen die we ontegenzeggelijk sinds de jaren ’70 al hebben gemaakt.

Vier C’s

Harm Valk lichtte de visie van het bureau op deze gebieden toe. Hij legde de link tussen de dagelijkse adviespraktijk en de zeventien doelen voor duurzame ontwikkeling van de VN. Hij verbond Climate Planet met circulariteit, met comfort voor de eindgebruiker en met de concrete oplossingen die de Nieman met al haar medewerkers in haar adviezen verwerkt. Vanuit die thema’s (elk met een ‘C’: Climate, Circular, Comfort en Concrete) legde hij de link met de toekomst: van ‘four C’s’ naar ‘to Foresee’.

Na een korte pauze stond de wereldbol in de Climate Planet centraal. De Climate Planet 360°-film toonde de geschiedenis van de aarde en de klimaatveranderingen veroorzaakt door het leven op de aarde. De film gaf een goede inkijk in de ‘slechte’ gesteldheid van de aarde en de noodzaak om met behulp van de Global Goals deze ontwikkeling een halt toe te roepen en het leefklimaat op aarde te verbeteren.

Opvallend veel van die duurzame doelen hebben een link met de bouw-, installatie- en vastgoedbranche en Nieman stemt het advies hier specifiek op af:

  • Aan `Gezondheid en welzijn’ draagt men concreet bij door ons advies af te stemmen op de gebruikers van gebouwen.
  • ‘Betaalbare en duurzame energie’ is een thema dat in veel projecten speelt. Toch biedt ook dit doel de nodige uitdagingen. Betaalbaarheid vraagt, naast de nodige beleidsmatige keuzes, ook een flinke portie technische creativiteit.
  • ‘Duurzame steden en gemeenschappen’ betekent dat we ons meer en meer gaan bezighouden met maatregelen op gebiedsniveau en met de invloed van gebouwen op elkaar.
  • ‘Verantwoorde consumptie en productie’ sluit direct aan op circulariteit. Van consumptie naar gebruik. Dat geldt niet alleen voor energie: zo moeten we ook over materialen gaan nadenken.
  • Met ‘Klimaatactie’ is de bouw al volop bezig. Denk maar aan alle projecten waarbij de lat (heel) veel hoger ligt dan een wettelijke eis voor energiezuinigheid. Het omvat ook het klimaatbestendig maken van onze gebouwen, steden en dorpen.
  • Invullen van het thema ‘Partnerschap’ doet men dagelijks samen met de relaties.

André Kuipers sloot de middag af met beelden van de aarde die gemaakt zijn vanuit een ruimtestation.

De invloed van de klimaatverandering is vanuit de ruimte nu al zichtbaar. Uit eerste hand legde hij uit welke enorme mogelijkheden de ruimtevaart heeft om te helpen de veranderingen van de aarde waar te nemen en te bewaken. Toch was zijn belangrijkste boodschap dat we allemaal astronauten zijn op ruimteschip aarde. We zullen er dus alles aan moeten doen die zo leefbaar mogelijk te houden. De bouw speelt hier een belangrijke rol in.