Zoeken

Roofs 2018-12-36 Dakenbranche zet met Citumen belangrijke stap in circulair bouwen

Circulariteit

De overheid heeft ambitieuze doelstellingen geformuleerd met betrekking tot een circulaire economie. In 2050 moet Nederland volledig circulair zijn. In 2030 moet dat al voor 50% het geval zijn. Dit betekent dat ook de sloop- en bouwsector anders moet omgaan met grondstoffen, namelijk op een manier waarbij het milieu aanzienlijk minder belast wordt.

“Dat het nodig is om in actie te komen, blijkt o.a. uit de ‘earth overshoot day’, die elk jaar eerder in het jaar valt,” aldus Den Hartog. “‘Earth overshoot day’ is de dag in het jaar dat we onze natuurlijke hulpbronnen voor dat jaar op hebben gebruikt. Alle meergebruik is roofbouw. In 2018 was dat punt al op 1 augustus bereikt. We kennen pas sinds de jaren ‘70 een dergelijke dag: die uitputting is dus van relatief recente datum. Ondanks alle stappen die we ontegenzeggelijk sinds die tijd hebben gezet, is het van het grootste belang om een tandje bij te zetten. Je ziet dat veel initiatieven economisch niet rendabel zijn en dan komen ze niet van de grond. Je moet ergens beginnen en ik ben ervan overtuigd dat we met de introductie van Citumen een belangrijke stap hebben gezet.”

Circulaire bitumen

Citumen is het gevolg van een samenwerkingsverband ­tussen New Horizon Urban Mining, dakdekkersbedrijf ZND Nedicom en fabrikant Icopal. New Horizon is specialist op het gebied van Urban Mining. Eerder lanceerde men ­onder meer circulair hout met Stiho, gips met Knauf, en beton met De Rutte Groep.

Den Hartog: “New Horizon levert ons de bitumen dakbanen van ontmantelde daken. Wij kunnen dit verwerken in onze bitu­menrecyclingmachine (BIELSO: Bitumen Endless Life Solutions). Het materiaal wordt geschredderd bij ons aangeleverd. Wij smelten en zeven het. Het vloeibare bitumen kan vervolgens worden toegevoegd aan het  productieproces van nieuwe dakbanen: het materiaal wordt gemengd met de andere grondstoffen. Wij staan er borg voor dat deze nieuwe dakbaan dezelfde kwalitatieve eigenschappen heeft als een dakbaan zonder gerecycled bitumen.”

“Op basis van de huidige afspraken wordt komend jaar een productie van minimaal 1 miljoen m² Citumen verwacht. Dit alleen al resulteert in een CO2-besparing van minimaal 400 ton. “Het is daarnaast onze doelstelling om de productie te optimaliseren, meer dakafval te ver­werken en het circulaire bitumen ook te verwerken in onderlagen, waardoor we tot wel 1500 ton CO2 kunnen besparen. Het uiteindelijke doel is om een volledig circulair dak te kunnen aanleggen.”

De circulaire bitumen dakbaan is per 1 november in ­productie gegaan.

Grondstoffenvoorraad

“De gebouwde omgeving is een rijke grondstoffenvoorraad,” aldus Den Hartog. “Het komt erop aan om het ontmantelde materiaal weer in te kunnen zetten in nieuwe bouwproducten. De introductie van deze circulaire dakbaan is een ­belangrijke doorbraak in een overwegend conservatieve sector. Bewust is gekozen voor een introductie tijdens de Dutch Design Week. Hier komen immers de innovatieve ontwerpers die aan de toekomst werken. Het is cruciaal dat zij met het circulaire vraagstuk aan de slag gaan, omdat 80% van de milieuprestatie in de designfase van een gebouw wordt bepaald.”

We kunnen het niet alleen

Hoe verhoudt deze innovatie zich tot de andere initiatieven op het gebied van bitumenrecycling waar Icopal bij betrokken is? “De ontwikkeling van Citumen is een initiatief van ZND Nedicom dat in samenwerking met New Horizon en Icopal gestalte wordt gegeven,” vertelt Den Hartog. “In eerste instantie heeft dakdekkersbedrijf ZND Nedicom, als initiatiefnemer, exclusiviteit in de verwerking van dit product. Maar de verwachting is dat er op relatief korte termijn meer verwerkende partijen nodig zijn om het te kunnen bolwerken.”

“Dit samenwerkingsverband loopt naast onze andere ­activiteiten op het gebied van bitumenrecycling. Wij ­blijven met de brancheorganisatie ProBitumen Benelux actief om een breder draagvlak te krijgen voor het recyclen van ­bitumineuze daken. Want hier geldt hetzelfde: we kunnen het niet alleen. Alle partijen worden dan ook uitgenodigd hun bijdrage te leveren, er ligt ontzettend veel werk op ons te wachten.”