Zoeken

Roofs 2019-01-105 Het open spreekuur van de bedrijfsarts

Vitaliteitsmanagement

Vitaliteit draait niet alleen om het bestrijden en voorkomen van ziekte en uitval, maar ook om het bevorderen van welzijn, employability (optimale inzetbaarheid van mensen, waardoor zij in staat zijn werk te krijgen en te behouden) en gezondheid. Dakdekkers- en installatiebedrijf Gebr. Janssen uit het Brabantse Beugen is met deze materie aan de slag gegaan met het programma ‘Vitaal met je VAK bezig zijn’.

Peter van Houtum (directeur Gebr. Janssen bv, Beugen)

Vroeger ging de werknemer bij ziekte naar de bedrijfsarts van de bedrijfsvereniging. Ook kwam deze bedrijfsarts soms op ziekenbezoek bij de werknemer aan huis. Er werd geconstateerd of de werknemer wel of niet ziek was, en pas als hij of zij helemaal beter was dan werd er weer gewerkt. Er was verder weinig sprake van enige begeleiding. Gelukkig ligt deze tijd al heel lang achter ons.

Destijds hebben wij ervaren dat er een grote afstand was tussen de bedrijfsarts en ons bedrijf. De bedrijfsarts had een praktijk op de locatie van de arbodienst. Van enige samenwerking met het bedrijf of overleg met het bedrijf was geen sprake. Begeleiding was dan ook ver te zoeken. Een absoluut ongewenste situatie.

Al vroegtijdig hebben wij besloten om de bedrijfsarts ‘in huis’ te halen. Periodiek, of indien nodig, heeft de bedrijfsarts spreekuur in ons bedrijf. Wij als werkgever hebben daardoor korte lijntjes met de bedrijfsarts en kunnen direct overleggen wat de mogelijkheden zijn voor de werknemer. De werknemer heeft vaker contact met de bedrijfsarts. Tijdens een ziekteperiode blijken de werknemers berichtjes over de voortgang te sturen naar de bedrijfsarts, die ook van zijn zijde contact onderhoudt. Een terugkeer op de werkvloer is dan ook eerder, doordat er minder afstand is tot het eigenlijke werk en ook tot de collega’s. De werknemer is hierdoor absoluut gelukkiger.

Het spreekuur staat open voor de werknemers, als er vragen zijn over de gezondheid in relatie tot werk, óók als er nog niet verzuimd wordt of nog geen klachten zijn. In de praktijk wordt hier regelmatig gebruik van gemaakt. Naast het feit dat een open spreekuur een wettelijke verplichting is, wordt er op deze wijze meer aan preventie gedaan. Werk of de werksituatie kunnen al vroegtijdig aangepast worden. Wij als werkgever gaan hierover graag het gesprek aan en dat werkt naar ieders tevredenheid.

Inmiddels mag gezegd worden dat het vertrouwen in de bedrijfsarts op een hoog niveau ligt. Hier is sprake van een win-win voor alle partijen.