Zoeken

Roofs 2019-01-98 Valbeveiligingssysteem voor veilige onderhoudsfase

veilig werken op hoogte

Wie werkzaamheden op het dak moet verrichten, doet dit veilig. Dat is een kwestie van gezond verstand en ook de wetgeving. Op een hellend dak is dat nog niet zo eenvoudig. Een permanent valbeveiligingssysteem dat niet de uitstraling van het dak verstoort, is in veel gevallen goed toepasbaar.

Het dak wordt steeds meer gebruikt voor andere doel­einden dan alleen bescherming tegen weersinvloeden. Denk bij­voorbeeld aan de toepassing van zonne-energie en zonne­warmte. Dat betekent dat er vaker personen op het dak aanwezig moeten zijn om inspecties, reparaties en/of onderhoud op deze systemen uit te voeren. Met name in deze fase kan men nog wel eens voor problemen komen te staan in de veiligheidssituatie. Het bouwen van een steiger of het huren van hoogwerker is een inefficiënte en dure oplossing en in veel gevallen ook niet goed mogelijk. De toepassing van een permanent veiligheidssysteem, waar alle partijen die op het dak aanwezig moeten zijn, gebruik van kunnen maken, biedt in veel gevallen een mogelijke oplossing. In Bouwbesluit 2012 is geregeld dat al in het ontwerp rekening dient te worden gehouden met het veilige onderhoud van een bouwwerk.

A&T Save Up is in de markt een bekende oplossing, die inmiddels al jarenlang op de markt is. Er zijn in de loop der jaren diverse aansprekende projecten mee uitgevoerd. Een belangrijk argument om op het dak géén veiligheidsankers toe te passen, is het gegeven dat veiligheidsankers doorgaans een lelijk beeld op het dak veroorzaken. Dat bezwaar wordt door dit systeem ondervangen, omdat het anker wordt uitgevoerd met een afdekkap in de kleur van het dak. Het anker komt nauwelijks boven het dakvlak uit en valt daardoor nauwelijks op in het totale beeld.

Het systeem wordt bevestigd op een aantal strategische plaatsen op het dak, zodat het aantal benodigde ankers tot een minimum wordt beperkt. Men klikt zich, na de verwijdering van het afdekkapje, eenvoudigweg vast aan het anker. De afdekkap is eenvoudig te verwijderen en met de bijbehorende Musketonhaak kan men zich snel aanhaken.

Bevestiging door het dakbeschot

Het anker bestaat uit een kunststof veiligheidspen die door het dakbeschot wordt gestoken en aan de binnenkant van het dakbeschot wordt gezekerd. De pen zit hierdoor permanent vastgeklemd in het dakbeschot. Rubberen ­manchetten zorgen voor een luchtdichte, waterdichte en isolerende afwerking. De pen is bovendien voorzien van een kunststof isolatiesok, om een koudebrug te voorkomen. Het systeem wordt aan de binnenkant afgewerkt met een afdekplaatje. Zo wordt dus niet alleen aan de buitenkant, maar ook aan de binnenkant voorzien in een nette oplossing.

Het gegeven dat het systeem door het dakbeschot wordt aangebracht zorgt niet alleen voor een zekere bevestiging (het systeem is getest volgens EN 517 en EN 795). Het zorgt er ook voor dat het systeem aan beide zijden is te bedienen. Dit laatste is van belang in geval er snel hulpverlening moet worden geboden.

In verschillende situaties toepasbaar

Het anker is toepasbaar in alle typen projecten: platte en ­hellende daken, nieuwbouw en renovatie. Het is tevens ­toepasbaar op oude, monumentale daken. Het systeem is dan ook in verschillende lengtes beschikbaar. Voor platte daken heeft men de korte uitvoering in het assortiment, voor ‘gewelfde’ dakbedekking is er de lange uitvoering. Voor daken met een isolatiepakket tot 290 mm biedt men het systeem aan met een adapter.

Het assortiment accessoires is hier vanzelfsprekend op afge­stemd. Het assortiment is zo veel mogelijk ­gestandaardiseerd, maar verschillende situaties vragen om ­verschillende oplossingen. Zo wordt het anker geleverd met verschillende typen drukverdeelplaten, afdekkapjes en indekstukken, als ook onderpanstukken en doorvoer­pannen. Bovendien leent het systeem zich ook voor de bevestiging van de meeste gangbare ladder- en leuning­systemen. Deze zijn eenvoudig aan de ankers te klikken en zodoende is het systeem ook op te bouwen naar een collectief valbeveiligingssysteem.