Zoeken

Roofs 2019-02-20 Wie wordt de Dakenman of -vrouw van het Jaar 2018?

Feestavond voor de dakenbranche 2019

De verkiezing van de Dakenman of -vrouw van het Jaar barst weer los. De nominaties van dit jaar zijn vastgesteld en worden in dit artikel bekendgemaakt.

De Dakenman of -vrouw van het Jaar is de verkiezing van de persoon die zich in het afgelopen jaar op de één of andere manier verdienstelijk heeft gemaakt voor de ontwikkelingen op het dak. De redactieraad van Roofs heeft, als representatie van de markt, de onderstaande personen voorgedragen voor de onderscheiding. De winnaar is vervolgens bepaald door de jury van het Dak van het Jaar (die is samengesteld uit leden van de redactieraad). Dit jaar bestaat de jury uit Albert-Jan Kerssen (BTL), Otto Kettlitz (Nieman-Kettlitz), Marco de Kok (Low and Bonar), Paul van Roosmalen ­(gemeente Rotterdam) en Paul Verkaik (BDA Opleidingen).

Naast de eeuwige roem bestaat uit de prijs uit een coverfoto in het aprilnummer van vakblad Roofs en een interview in het meinummer. Tot aan de volgende verkiezing krijgt de Dakenman of -vrouw van het Jaar middels een vaste column een platform in Roofs om de eigen visie mee uit te dragen. De eerdere winnaars waren Erik Steegman van NDA (2016) en Bram Kranenburg van Icopal (2017).

Hieronder vindt u, op alfabetische volgorde, de genomineerden van dit jaar:

Roebyem Anders (Sungevity)

Met de toepassing van zonnepanelen op het dak moeten meters worden gemaakt. De benadering van Sungevity zorgt hiervoor. Met name met de initiatie van de Huurdakrevolutie en de Schooldakrevolutie heeft Anders een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van zonne-energie op de Nederlandse daken.

Dick van der Bom (Probasys Benelux)

Dick van der Bom heeft eind vorig jaar afscheid genomen als voorzitter van Probasys Benelux (vanaf dat moment ­Probitumen Benelux), de vereniging van producenten en leveranciers van bitumen afdichtingsystemen. In die rol heeft hij gedurende circa 20 jaar een grote bijdrage geleverd aan de ontwikkelingen op het gebied van bitumen dakbedekkingen. Reeds vanaf 1971 is hij actief in verschillende belangen-verenigingen en commissies in de branche van het platte dak.

Leon van Geest (Rotterdamse Dakendagen)

De Rotterdamse Dakendagen brengen al jaren de mogelijk­heden van dakgebruik bij een breed publiek onder de aandacht. In 2018 waren er in één weekend 20.000 man op 57 daken. Buiten het weekend om jagen de Dakendagen ook meerdere concrete dakont­wikkelingen aan. Léon heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de voorlopers­rol, die Rotterdam speelt op het gebied van dakgebruik.

Egbert Roozen (GDGD)

GDGD staat aan de basis van tal van ontwikkelingen mbt dakgebruik. De duur van de Green Deal loopt af en Roozen begeleidt met groot enthousiasme en met inzet van zijn enorme netwerk de overgang van Green Deal Groene Daken naar zelfstandig platform.

Renée Rooijmans (STIPO, ‘dakboswachter’)

Door daadwerkelijk in een ‘tiny house’ op het dak te wonen en haar bevindingen hierover de publiceren, draagt Rooijmans in belangrijke mate bij aan de ontwikkeling van daken als groene plekken om te wonen en te verblijven.

Caspar Ulijn (ZND)

Ulijn heeft een beslissende rol gespeeld in de meest opvallende ontwikkeling op het gebied van circulariteit in de dakenbranche: de introductie, afgelopen jaar, van de circulaire dakbaan Citumen.

Esther Wienese (auteur Het Rotterdamse Dakenboek)

Met de publicatie van Het Rotterdamse Dakenboek. Nieuw gebruik van dak en stad heeft Wienese het dakgebruik breed onder de aandacht gebracht en gepromoot.