Zoeken

Roofs 2019-02-38 Roofing Holland: Dakbedekking met statiegeld / Statiegeld of verwijderingsbijdrage?

Jubileum

Branchevereniging VEBIDAK was in 2012 één van de initiatiefnemers van BRN, Bitumen Recycling Nederland (in 2018 is de branchevereniging daarmee gestopt). Momenteel wordt het bitumineus dakafval nog vooral toegepast in de wegenbouw. André van den Engel van VEBIDAK zet de huidige situatie af tegen de situatie zoals beschreven in het artikel ‘Dakbedekking met statiegeld’, dat werd gepubliceerd in Roofing Holland februari 1998. zie: http://www.dakweb.nl/nl/roofing-holland-1998-02-20-dakbedekking-met-statiegeld

André van den Engel, adjunct directeur VEBIDAK

De openingsregel ‘Milieu, iedereen heeft het er over en velen willen er ook iets aan doen’ is ruim twintig jaar later nog steeds realiteit. Positief is dat velen deze woorden inmiddels hebben omgezet in daden. Ze doen er écht iets aan. Producenten passen steeds vaker gerecycled materiaal toe in nieuwe producten. In de auto-industrie, de verpakkings­industrie, de agrosector, de bouwsector en zeker ook in de dakbedekkingsbranche. Echter, ‘Iets doen voor het milieu’ omvat méér dan alleen gerecycled materiaal toepassen in nieuwe producten.

Moet het dak écht worden gesloopt, of zijn er slimmere oplossingen mogelijk met minder of beter materiaal? Is de dakbedekkingsconstructie geheel demontabel uit te voeren of zijn onderdelen rechtstreeks herbruikbaar op andere daken? Maar zeker ook: is het bouwkundig ontwerp dus­danig in orde dat de levensduurverwachting van de dakbedekkingsconstructie niet in gevaar komt? En tenslotte: is de dakbedekkingsconstructie vakbekwaam uitgevoerd, zodat onnodige (gevolg)schades worden voorkomen?

Kortom, een goed dak, dat daardoor langer meegaat, voorkomt verspilling en hoeft dus niet eerder te worden gerecycled dan nodig.

In de afgelopen decennia is de dakbedekkingsbranche er niet in geslaagd om op grote schaal recycling van bitumineus dakafval van de grond te krijgen. De veelal vervuilde bitumineuze dakbedekking zorgt ervoor dat een zorgvuldige scheiding en sortering per project nood­zakelijk is voor hergebruik in nieuwe dakbedekking. Helaas zien we daar nog te weinig ontwikkeling in. En herge­bruik in de wegenbouw dan? Ook de asfaltcentrales kunnen momenteel nog prima draaien zonder het bitumineuze dakafval van dakbedekkingsbedrijven. En de beschikbaarheid en het prijsniveau van nieuwe bitumen is kennelijk nog van een dus­danig niveau dat de behoefte aan een secundaire grondstof, gemaakt van bitumineus dakafval, nog te gering is.

Toch is het hoopvol om te constateren dat er initiatieven ontplooid blijven worden door diverse bedrijven. Kleinschalig, maar zoekend naar een grotere schaal. Tot die tijd, en ook daarna, blijft het belangrijk om in te zetten op goede ontwerpen en vakbekwame uitvoeringen om onnodig materiaalgebruik en verspillingen te voorkomen. Met het uitstellen van recycling geef je namelijk óók invulling aan ‘iets doen voor het milieu’.

En statiegeld op dakbedekking? Daar is het nog niet van gekomen. Moet de gebouweigenaar de dakbedekking zelf inleveren en het statiegeld ontvangen, zoals bij lege flessen? Wellicht is een verwijderingsbijdrage een beter idee. Bij de aanleg van een nieuw dak wordt de oude dakbedekking netjes meegenomen. Veel sympathieker, toch?