Zoeken

Roofs 2019-02-42 Roofing Holland: Bouwfysische aspecten van metalen daken onder de loep genomen / 'Don'ts' metalen daken nog te vaak met voeten getreden

Jubileum

Metalen daken zijn onveranderd populair (wel in toenemende mate als sandwichpanelen). Dat was zo in augustus 1998, toen het artikel ‘Bouwfysische aspecten van metalen daken onder de loep genomen’ in Roofing Holland werd gepubliceerd (zie http://www.dakweb.nl/nl/roofing-holland-1998-08-14-bouwfysische-aspecten-van-metalen-daken-onder-de-loep-genomen ) en dat is tegenwoordig nog steeds zo. Eveneens is het gegeven onveranderd dat er nog te vaak onnodig problemen ontstaan op dit type daken. Otto Kettlitz wijst op het belang van de in het artikel beschreven bouwfysische aspecten.

Otto Kettlitz, Nieman-Kettlitz Gevel- en Dakadvies

Het artikel is gedegen en deskundig en bespreekt de belangrijkste ins-and-outs wat betreft de vochthuishouding bij metalen dakconstructies. Het is onverkort correct en actueel. Dat laatste geldt met name omdat een aantal don’ts, zoals in het artikel besproken, nog steeds en ook weer opnieuw met voeten worden getreden.

Dit betreft dakconstructies en ook gevelconstructies. Hierbij wordt het specifieke karakter van metaal, in relatie tot het bouwfysisch functioneren van de gevel of het dak, niet of onvoldoende onderkend. Dit betreft de aanzienlijke mate van dampdichting, maar vooral het feit dat metalen niet in staat zijn om tijdelijk, tijdens een vochtige periode, vocht vast te houden. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld pannen, vezelcement, bakstenen of hout.

Het ventileren van een constructie die geen vocht kan bufferen, is dus zinloos. Werkt zelfs averechts.

De oplossingen zijn, zoals het artikel aangeeft, een goede damp/lucht-dichting aan de warme zijde van de isolatie, geen ventilatie en een adequate afvoer van de toch nog optredende condensatie naar buiten onder invloed van de zwaartekracht.

Prefabricage

Tegenwoordig worden lichte gevel- en dakconstructies steeds populairder omdat ze te prefabriceren zijn en relatief goedkoop zijn. De dampdichting van dergelijke constructies laat echter dikwijls veel te wensen over: veel naden die in het werk niet (goed) worden afgedicht, beschadigde dampremmende lagen en geniete folies. In combinatie met een metalen gevel- of dakafwerking worden dergelijke onvolkomenheden, in de lijn van het artikel, genadeloos afgestraft, wat niet zelden binnen enkele jaren leidt tot zeer ingrijpende reparatiewerkzaamheden.

Nog risicovoller zijn de zogenaamde dampopen binnenconstructies, die als een nieuw Ei van Columbus worden aangeboden. In combinatie met een metalen afwerking is het toepassen hiervan vragen om problemen. Helaas komen wij dergelijke oplossingen de laatste tijd veelvuldig tegen, waarbij de problemen al vanaf de bouw zijn ingebouwd.

Duidelijk moge zijn dat de ontwikkelaars, verkopers, toepassers en voorschrijvers van dit soort oplossingen nog maar eens goed het artikel van de heren Hens en Janssens van de KU Leuven moeten lezen. Dat kan ze een hoop problemen en claims besparen. ?