Zoeken

Roofs 2019-02-54 Roofing Holland: Een nieuw parkeerdek op een bestaand dak met een lichte constructie / Een nieuwe woonlaag op een bestaand dak met een lichte constructie

Jubileum

In 1996 was dakgebruik in de stad nog een relatief nieuw fenomeen. De aanleg van een parkeerdak in het centrum van Rotterdam was op zichzelf al aanleiding voor een artikel in het ­vakblad. Er is sindsdien veel veranderd en er zal nog veel veranderen. Maar niet álles is aan verandering onderhevig.

ir. Paul van Roosmalen – programmamanager dakenprogramma gemeente Rotterdam

In 1996 schreef Roofing Holland over parkeerdaken (zie http://www.dakweb.nl/nl/roofing-holland-1996-08-42-een-nieuw-parkeerdek-op-een-bestaand-dak-met-een-lichte-constructie ). Hoogst noodzakelijk! Want onbereikbare binnensteden waren ten dode opgeschreven. Daarom gingen we met de heilige koe het dak op.

Anno 2019 is de kijk op de binnenstad wel wat veranderd. Niet auto’s worden als essentieel gezien voor levendige binnensteden, maar bewoners. Niet langer gaan we alleen naar het centrum om er te werken, winkelen of recreëren. We gaan er ook wonen. Daardoor is ‘nine-till-five’ verworden tot 24/7. En dat is goed voor de levendigheid.

Maar ja, al die bewoners hebben dan wel woningen nodig. Daarvoor bouwen we hoge, nieuwe woontorens. Ook wordt nagedacht over inwonertalverdichting bij bestaande bouw.

Wonen op daken. Tijdens de stadsvernieuwing werd al een aanzet gedaan met optoppen. Later volgden exotische en exclusievere varianten, zoals het blauwe Didden Village van MVRDV.

Momenteel wordt nagedacht over de volgende stap: Dakdorpen.

Het idee is om de woningschaarste aan te pakken door kleine, betaalbare en lichtgewicht ‘tiny houses’ op bestaande gebouwen te plaatsen. Bijvoorbeeld voor starters en studenten. Die dakdorpen leveren ook een bijdrage om verschillende stedelijke milieuproblemen te verminderen.

Net als groene daken, kunnen dakdorpen heftige regenval bufferen, de opwarming van de stad tegengaan en de ecologie versterken. Tegelijkertijd kun je er dus ook in wonen, waardoor het investeringsmodel een stuk aantrekkelijker wordt dan van een traditioneel groen dak. Woningen leveren immers geld op, waarmee de duurzaamheids­maatregelen gefinancierd kunnen worden én het bestaande gebouw aangepast kan worden (constructie, toegankelijkheid, veiligheid).

Net als in 1996 bij parkeerdaken, blijken ook bij woondaken toegankelijkheid, draagkracht en geld de grootste uitdagingen. Sommige dingen veranderen nooit.