Zoeken

Roofs 2019-02-68 Roofing Holland: "Nederlandse Dakdekkers Associatie kijkt niet alleen naar het volume" / De dakenrevolutie is begonnen

Jubileum

“De NDA en DIAC hebben de toekomst,” besluit het interview met Hans Pel, directeur van NDA in 1998 ( zie http://www.dakweb.nl/nl/roofing-holland-1998-10-08-nederlandse-dakdekkers-associatie-kijkt-niet-alleen-naar-het-volume). Dat is natuurlijk een mooie opmerking om ruim twintig jaar later op terug te blikken. Doeke Bosma geeft een overzicht van de ontwikkelingen sindsdien.

Doeke Bosma, NDA/Coninko

Hans Pel zag in 1998 geen enkele reden om het roer ­drastisch om te gooien. Eerlijk is eerlijk: geen enkele, ­zichzelf respecterende organisatie wil horen dat ze na 20 jaar nog steeds op dezelfde plaats staat en zich niet te hebben ontwikkeld. Er is natuurlijk veel gebeurd. Dat staat buiten kijf, maar toch herkennen wij erg veel van onszelf terug in dit arti­kel. Vooral de langdurige en hechte relatie met leveranciers en de voorwaarden die wij stellen aan toetredende leden. Onze visie is eigenlijk niet veranderd.

De inkooporganisatie, waar het allemaal mee begon, is tegenwoordig losgekoppeld van de NDA en is verder gegaan onder de naam Coninko. Binnen Coninko wordt er hard gewerkt aan automatisering. Zo bieden we als enige in de dakenbranche een automatische koppeling met de calculatieprogramma’s Gilde en Syntess. Onze leden hoeven alleen maar een update te draaien in het eigen calculatieprogramma. Met een ‘druk op de knop’ hebben zij actuele prijzen, worden productwijzigingen doorgevoerd en worden vervallen artikelen verwijderd. Een proactieve houding kan ons niet ontzegd worden. De voorwaarden die wij aan ­nieuwe leden stellen, zijn echter niet veranderd. Wij selecteren nog steeds bedrijven van een bepaald kaliber, zoals Hans Pel dat verwoordt. Bedrijven met een bepaald inkoopvolume, een goede naam in de branche en bovenal dakdekkers die gebrand zijn op kwaliteit.

Een andere ontwikkeling, die misschien wel behoorlijk bepa­lend is geweest voor het voortbestaan van de NDA, is het voeren van de formule Dakbehoud Nederland sinds 2004. Indertijd door Dirk Lahuis, de opvolger van Hans Pel, die dit als directeur heel goed centraal heeft gecoördineerd. De service in dakonderhoud, die opdrachtgevers continuïteit biedt als het gaat om de duurzame staat van hun daken en die onze leden continuïteit biedt m.b.t. werkzaamheden. Iets wat tijdens de crisis ook zeer waardevol is gebleken. De nieuwbouw stortte volledig in en grote renovatieprojecten werden uitgesteld, maar planmatig dakonderhoud bleef (op bescheiden schaal) doorgaan. Niet dat de crisis ons niet geraakt heeft, maar het had veel erger gekund.

DIAC Dakadvies heeft bijvoorbeeld een tijd van krimp gekend. We hebben het Dak/Informatie en Adviescentrum in Almere, wat Hans Pel beter en mooier wilde gaan maken, jaren later verlaten. De functie van het expositiecentrum, het delen van informatie uit de dakenbranche, is inmiddels overgenomen door ons internetplatform (nda.nl). Hier delen we kennis in de vorm van blogs en in Wikipedia-structuur voor opdrachtgevers, de gezamenlijke doelgroepen van de dakenbranche. Een initiatief waarmee we nauw samenwerken met onze leveranciers. Wat kenmerkend is voor de lange, hechte relaties die we in 1998 al pretendeerden te hebben. DIAC Dakadvies zit inmiddels ook weer in de lift. Het personeelsbestand neemt toe en ondanks de brede flexibele schil is het hard aanpoten om al het werk te kunnen verzetten. Daarnaast komen er steeds vaker aanvragen binnen voor cursussen of workshops over duurzame daken. Iets waar we met veel genoegen in voorzien.

Als we nu naar de toekomst kijken, zullen duurzame daken ongetwijfeld centraal staan. Groen op daken, waterberging, energiedaken, gebruiksdaken etc. Het toekomstige dakenlandschap zal ons veel meer gaan brengen dan alleen ­waterdichting. De NDA heeft hierop geanticipeerd door in 2017 Erik Steegman aan te trekken als directeur. De eerste Dakenman van het Jaar heeft sinds zijn aantreden het Duurzaam Dak Concept nieuw leven ingeblazen en neemt de NDA, maar zeker ook de Coninko-leden op ­sleeptouw als het gaat om verduurzamen. Deze markt staat niet in de kinderschoenen, maar gaat ook nog niet kei­hard ‘los’, omdat er nog diverse obstakels zijn voor opdracht­gevers, zoals: wie betaalt de kosten? Maar de overheid werkt er hard aan om deze belemmering te weerleggen en het kan niet anders dan dat, als wij straks terugkijken, de dakenrevolutie in deze periode begonnen is. Onze leden hebben ons nu al geïmponeerd met nieuwe duurzame ­daken, zoals een volledig (schoon) demontabel dak, het eerste grote Europese groendak met waterberging in combinatie met zonnepanelen en het energiedak waarmee ‘van gas los’ gerealiseerd is.

Wij zijn benieuwd of dit over 20 jaar de nieuwe standaard is en schrijven dan ook in 2039 graag weer dak-geassocieerde geschiedenis in de Roofs!