Zoeken

Roofs 2019-02-76 Roofing Holland: PV-systemen en platte daken / De volgende stap is opslag van zonne-energie

Jubileum

Stond de markt voor zonne-energie in 1997 nog in de kinderschoenen (zie http://www.dakweb.nl/nl/roofing-holland-1999-03-08-pv-systemen-en-platte-daken-1 ), tegenwoordig hebben we te maken met een volwassen branche. Een overzicht van de ontwikkelingen sindsdien en een blik in de toekomst.

Paul Verkaik, BDA Opleidingen

Na een hoopvol begin van de branche voor zonne-energie werd de groei in 2003 de kop ingedrukt door de afschaffing van de subsidie voor deze systemen. De laatste jaren, met name sinds het eind de Kredietcrisis, maakt de branche een stormachtige ontwikkeling door. Dat is niet altijd zonder problemen gegaan: zo wordt bij de montage van PV-panelen lang niet altijd gelet op een veilige werkpraktijk, de windbelasting of een juiste behandeling van de ondergrond en/of onderconstructie.

Hoewel er nog steeds ‘cowboys’ in de markt actief zijn, valt ook een duidelijke professionalisering van de markt waar te nemen. Jaarlijks wordt er een Solar Trendrapport gepubliceerd, waarin steeds een duidelijke groei in wordt getoond. De vakbeurs Solar Solutions is inmiddels een vaste waarde op dit gebied. De ontwikkeling van geïntegreerde systemen heeft al duidelijk voet aan de grond gekregen en ook de systemen zelf zijn in de loop der jaren verbeterd, waardoor de opbrengst wordt verhoogd.

Huidige situatie

Woningcorporaties en overheden hebben zich geconformeerd aan de Europese doelstellingen omtrent duurzame energieopwekking, CO2-uitstoot en het reduceren van energieverspilling. Deze doelstellingen dienen in het jaar 2020 te zijn bereikt, maar vanwege de Kredietcrisis heeft de realisatie ervan jarenlang stilgelegen. Nu zie je dat er versneld maatregelen worden genomen. Ook in de utiliteitsbouw zie je dat stappen worden gezet: in 2023 moeten utiliteitsgebouwen minimaal voldoen aan Energielabel C en zo’n 53% van deze gebouwen voldoet hier nog niet aan.

Bij al deze ontwikkelingen wordt het gebrek aan deskundige installateurs steeds meer voelbaar. De instroom blijft achter. Als gevolg hiervan verandert de werkmethodiek: er wordt meer prefab gemaakt. Een andere ontwikkeling die van belang is, is de grotere rol van verzekeraars. Daarmee groeit het belang van een kwalitatieve montage.

Opslag

Na 2020 zal het salderingssysteem ­worden afgebouwd. Dat betekent dat de zelf opgewekte zonne-energie dan voor een lagere vergoeding wordt teruggeleverd aan het net. Het wordt dan interessant om de zonne-energie die op het dak wordt opgewekt op te slaan in een thuisbatterij. Technisch is dit al mogelijk, de batterijen zijn beschikbaar en ze worden snel goedkoper en beter. De ontwikkelingen op het gebied van zonnepanelen laten zien dat het heel snel kan gaan. En vergelijk het eens met de ontwikkeling van elektrische auto’s. In een paar jaar tijd is het bereik van deze auto’s door betere accu’s aanzienlijk verbeterd.

Het ligt voor de hand dat op redelijke termijn zogeheten ‘smart houses’ zullen worden gerealiseerd, waarbij de elektriciteitsvoorziening van de huishoudelijke apparaten en de elektrische auto met elkaar in verbinding staan en worden gevoed door de zonnepanelen op het dak. Met de opkomst van het internet of things zullen binnenkort zeer veel elek­trische apparaten via wifi met elkaar in contact staan. De wasmachines van Miele bijvoorbeeld anticiperen daar nu al op, die hebben al een wifi-aansluiting. Daarmee worden de zonnepanelen, laadpunten en batterijen aan elkaar ­gekoppeld – en aan de diverse elektrische apparaten. Zo kunnen alle apparaten gebruik maken van de opgewekte zonne-energie. De opslag van deze energie in batterijen is hier een essentieel onderdeel in, want de energie is vanzelfsprekend niet altijd nodig op het moment dat het wordt opgewekt, maar op een later moment.