Zoeken

Roofs 2019-02-80 Roofing Holland: Meer aandacht voor scholingsbehoefte van kaderpersoneel / Ontwikkelingen in dakopleidingen

Jubileum

In 1997 schreef Roofing Holland er al over: http://www.dakweb.nl/nl/roofing-holland-1997-10-15-meer-aandacht-voor-scholingsbehoefte-van-kaderpersoneel , hoe staat het nu met opleidingen?)

In 2003 nam TECTUM de opleidingsactiviteiten over van SBD. Sindsdien is er veel gebeurd. De ontwikkelingen op een rijtje.

In de afgelopen 15 jaren zijn de beroepscompetentieprofielen, waarover in het betreffende artikel wordt gesproken, driemaal geactualiseerd en vastgesteld (in 2005, 2012 en 2016). Op deze beroepscompetenties werden vervolgens de kwalificaties ontwikkeld en gebundeld in een kwalificatiedossier. Spraken we in 2003 nog over de primaire en voortgezette ­opleiding, vandaag de dag hebben we het over de ­BBL-opleidingen op niveau 1, 2, 3 en 4. Vanaf 2007 bestaat er binnen de branche de zogeheten doorgaande leerlijn, die je in twee jaar opleidt tot allround dakdekker op niveau 3 en daarna eventueel tot aankomend uitvoerder of werkvoorbereider op niveau 4.

De diploma-uitreikingen zijn uitgegroeid tot het jaarlijkse ­daken-evenement waar honderden mensen op afkomen. Er is ook een drietal prijzen in het leven geroepen, namelijk (sinds 2003) de TECTUM-award (voor de dakdek­kers die gedurende de Basisberoepsopleiding Dakdekker de meeste progressie hebben gemaakt), sinds 2004 de Koos Bechtold-prijs (voor de beste ondernemer in wording) en sinds 2015 de Gouden Brander (voor ondernemingen die in hun bedrijfsvoering volop aandacht schenken aan scholing en opleidingen).

Waren er in 2003 drie opleidingslocaties (Nieuwegein, Beilen en Mierlo), in 2019 zijn dat er vier: Nieuwegein, Hoogeveen (was Beilen), Mierlo (was Veldhoven) en Purmerend (was Heerhugowaard). In 2003 bedroeg het aantal scholingsdagen 2.000, de laatste jaren praten we over gemiddeld meer dan 3.200 dagen.

Naast de vakinhoudelijke lesstof, wordt er voortdurend aandacht besteed aan enerzijds veilig en gezond werken en anderzijds aan personeelswerving en loopbaanbegeleiding (denk bijvoorbeeld aan de oprichting van B² transities in 2017, maar ook aan initiatieven als VAO-Dak, BAK, TopFit4TheJob en de HRM-maatregel). TECTUM stond aan de wieg van de huidige Dak Skill Card en heeft met de organisatie van diverse congressen (waaronder ‘De zin van opleiden’ in 2011) en de app TECTUM.tv ook het nodige gedaan aan informatievoorziening. In dit verband verzorgt het opleidingsinstituut ook tweemaandelijks een eigen rubriek in vakblad Roofs.

De instroom van kwalitatief geschoold personeel blijft een belangrijk punt van aandacht, maar geconcludeerd kan worden dat de dakenbranche, mede door de inzet van het opleidingsinstituut, er ook in dit opzicht relatief goed voorstaat.