Zoeken

Roofs 2019-03-16 Buitenlandse werknemers en de CAO BIKUDAK

helpdesk vebidak

Sinds kort staan op www.caobikudak.nl vertalingen naar het Engels, ­Hongaars, Pools en Roemeens van bijlage XII (‘Buitenlandse werknemers’) bij de CAO voor de Bitumineuze en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven (BIKUDAK). De vertaling van de bijlage en de bijbehorende CAO-artikelen is het vervolg op het ‘WagwEU-proof’ maken van de CAO. Daarnaast zijn de cursus ‘Gezond en Veilig Werken op het Dak’ (C1-cursus) en het SBD Dakdekkersboekje beschikbaar gesteld in andere talen.Met het nieuwe artikel 7B en bijlage XII (ook getiteld ­‘Buitenlandse werknemers’) is de CAO BIKUDAK aangepast aan de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU). Deze wet regelt de arbeidsvoorwaarden waarop werknemers van Europese bedrijven aanspraak hebben, indien zij tijdelijk in Nederland werken.

Ook maakt deze wet een betere controle mogelijk op de naleving van deze arbeidsvoorwaarden door Europese bedrijven die in ons land werkzaam zijn. Hun personeel heeft aanspraak op de Nederlandse arbeidsvoorwaarden zoals het minimumloon, voldoende rusttijden, veilige arbeidsomstandigheden, gelijke behandeling van mannen en vrouwen en een minimum aantal vakantiedagen.

Bijlage XII geldt alleen voor werknemers van bedrijven uit ­andere Europese landen in geval van tewerkstelling in ons land.

Uitzendkrachten en zzp’ers

Indien een werknemer uit een ander Europees land via een Nederlands uitzendbureau werkt, dan geldt bijlage XI (uitzendarbeid). De tabellen 1 en 2 uit deze bijlage zijn echter vrijwel identiek aan de tabellen in bijlage XII. Grotendeels kunnen de vertalingen dus ook voor deze arbeidskrachten worden gebruikt. Buitenlandse zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) vallen niet onder de CAO. Op grond van de zogenaamde vergewisbepaling moeten zij echter wel de cursus ‘Gezond en Veilig Werken op het Dak’ (C1) volgen.

Werknemers

Indien een werknemer uit een andere Europese staat ­rechtstreeks in dienst treedt bij een Nederlands dakbedekkingsbedrijf, dan zijn alle CAO-bepalingen van toepassing. Er is echter voor gekozen om uitsluitend de in bijlage XII ­genoemde artikelen te vertalen. Vertaling van de gehele CAO BIKUDAK is toekomstmuziek.

Gezond en Veilig Werken op het Dak

De cursus ‘Gezond en Veilig Werken op het Dak’ (C1-cursus) moet op grond van de CAO-bepalingen worden gevolgd door iedere buitenlandse arbeidskracht die werkzaam is voor een BIKUDAK-bedrijf. TECTUM voor Dakvakmanschap kan op aanvraag C1-cursussen in andere talen verzorgen. TECTUM heeft daarmee al ervaring opgedaan in verschillende talen.

Dakdekkersboekje

De uit 2015 daterende versie van de SBD-uitgave ‘ Veilig en Gezond op het Dak’ (het ‘Dakdekkersboekje’) is in een samenwerking tussen SBD, TECTUM en VEBIDAK herschreven en vertaald naar het Engels, Pools, Hongaars en Roemeens. Dit is gedaan omdat er in toenemende mate werknemers op daken werken die de Nederlandse taal onvoldoende beheersen. In het boekje staat wat een dakdekker moet weten om in Nederland gezond en veilig op het dak te kunnen werken.

Het boekje vormt de rode draad voor de inhoud van de C1-cursus ‘Gezond en Veilig Werken op het Dak’. Er staan tips en/of verplichtingen in over het werken met persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s), opleiding en instructie, ­werkplekinstructie, veilige dakopgang, dakrandbeveiliging, valbeveiliging, markeringen, vluchtwegen, elektromag­netische straling, lawaai en klimaat, bitumenketels, ­brandpreventie en brandveiligheid, gevaarlijke stoffen en LMRA (Laatste Minuut Risico Analyse).

In het boekje worden ook tips gegeven over gezond en veilig werken en beknopte informatie verstrekt over de CAO BIKUDAK, arbocatalogus Platte daken en de VakScan. Het ‘Dakdekkersboekje’ is mede tot stand gekomen dankzij ESF-subsidie en is te downloaden via www.sbd.nl.

Herm Tuiten, stafmedewerker/ledenadviseur Vereniging Dakbedekkingsbranche Nederland VEBIDAK