Zoeken

Roofs 2019-04-76 Dakinspecties met drones?

Drones in de dakenbranche

De proef is onderdeel van het innovatieplatform De Corporatiewoning van de Toekomst en krijgt steun uit het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling. De corporaties KleurrijkWonen, Haag Wonen, Woonlinie, Mitros, Poort6, Talis, Trivire, Staedion en de Alliantie doen mee. Initiatiefnemer is Octo en de vluchten worden uitgevoerd door drone-operator Aeroscan.

Eind 2018 kregen ze ­toe­stemming van de Inspectie Leefomgeving en Transport en het Ministerie van Defensie om te vliegen binnen de bebouwde kom. Sindsdien zijn er acht vluchten uitgevoerd. De eerste fase van de proef is daarmee bijna afgerond.

Inzet van drones

In de berichtgeving wordt gemeld dat de drones alle informatie van de gebouwschil (‘scheurtjes, afbladderende verf en doorhangende balkons’) in beeld kunnen brengen en dat hierdoor inspecteurs niet meer op daken en balkons hoeven te zijn. Ook wordt er door initiatiefnemer Octo het ideaalbeeld geschetst van het signaleren van een lekkage nog vóórdat het een lekkage is. Momenteel worden de ‘drone-inspecties’ door de betrokken woningcorporaties vooral ingezet als aanvulling op de bestaande inspecties. Of de drones op termijn de (dak)inspecteurs overbodig maken, kan de ondervraagde woordvoerder van woning­corporatie Talis niet zeggen.

Het gebruik van drones is een interessante aanvulling op de bestaande inspecties. Drones zijn hoe dan ook een interessante optie bij slecht/niet bereikbare delen en als eerste oriënterende onderzoek om te kijken waar een meer gericht en persoonlijk onderzoek moet worden uitgevoerd (als dat nodig is). Maar het artikel roept ook vragen op. Gaan de mogelijkheden van dit type (dak)inspecties zo ver als de woordvoerders in het AD-artikel verwoorden? Moet je voor echt gericht onderzoek naar lekkages, naar mate van veroudering etc. niet gewoon ter plaatse gaan kijken? In 2D kan je dat niet bepalen, zonder ergens achter of in te kijken is een goede inspectie niet mogelijk. Soms zelfs heb je extra apparatuur nodig, moet je iets eerst toegankelijk maken, monsters nemen, etc.

Desgevraagd licht Dirk Huibers van Octo toe dat de inspecties worden uitgevoerd volgens de NEN 2767 inspectie. Dit betreft een visuele inspectie die dus via een drone gedaan kan worden. De methodiek is een breed geaccepteerde marktstandaard. Overigens ontkent Huibers niet dat inspecteurs op locatie meer zien dan een drone, doordat materialen ook aangeraakt kunnen worden. Het grootste voordeel ligt in het volume dat met een drone opgenomen kan worden.

Conditiemeting

De NEN 2767 is de norm voor conditiemeting, het ­instrument voor het objectief en uniform meten van de fysieke ­kwaliteit van bouw- en installatiedelen van gebouwen en/of infra­structuur. Het betreft een soort ‘checklist’ waarmee de ­technische staat van een gebouw kan worden gemeten. De norm zorgt voor het uniform inspecteren en in kaart ­brengen van de technische staat van alle bouw- en ­installatiedelen m.b.t. gebouwen en/of infrastructuur. Door middel van conditiescores maakt men ­gemakkelijk ­vergelijkingen tussen de verschillende onderhouds­toestanden van objecten. Zo heeft men met de resultaten inzicht in ­onderhoudskosten en mogelijke risico’s en kan men ­meerjarige onderhoudsplanningen opstellen.

Drones maken nauwkeurige inspecties mogelijk ook op moeilijk bereikbare plekken. Dit resulteert in tijd- en kosten­besparing. Inhuur van kranen of hoogwerkers is niet nodig en de veiligheid van mensen is beter gewaarborgd. Met deze nauwkeurige inspecties kan het onderhoudsplan opgesteld en efficiënt uitgevoerd worden. Om uniciteit te krijgen in metingen kunnen de drones voorgeprogrammeerd worden om jaarlijks exact dezelfde inspecties uit te voeren. Vanzelfsprekend is de inzet van drones in bebouwd gebied aan strenge regels onderhevig. Zie voor meer informatie ­hierover het artikel ‘het gebruik van drones in de daken­branche’ in Roofs juli 2016.