Zoeken

Roofs 2019-04-87 Veiligheidskundige ondersteuning is onontbeerlijk

Vitaliteitsmanagement

Vitale, fitte, gezonde en gemotiveerde mensen in en om het bedrijf - en balans in het leven: dat zijn de uitgangspunten van het vitaliteitsmanagementprogramma ‘Vitaal met je VAK bezig zijn’.

Peter van Houtum (directeur Gebr. Janssen bv, Beugen)

Wie weet waar Willem Wever woont? Waarom willen we dat weten? Omdat Willem Wever antwoorden heeft. Je kunt immers niet alles zelf weten. Af en toe heb je hulp nodig, gevraagd en ook ongevraagd. Je hebt immers nooit zelf alle expertise in huis. Dat geldt zeker op het gebied van veiligheid. En zeg nu niet dat deze deskundigen geld kosten. Ik zeg: ‘Deze deskundigen besparen je heel veel geld!’ Veiligheidskundigen helpen bedrijven om de veiligheid te verbeteren.

Het voordeel van veiligheidskundigen is dat ze bij veel bedrijven en branches in de keuken kijken. Zo ­hebben ze door deze ervaring en kennis het vermogen om ­vraagstukken te doorzien. Van hetgeen jij wellicht flauwekul vindt, zullen zij proberen je het belang te laten inzien en je zodanig te triggeren dat deze ‘flauwekul’ beheersbaar wordt. Ze zullen je o.a. helpen met de verplichte risico-inventarisatie en –evaluatie en ook met de functie-taak-risico-analyse.


De opzet van digitale toolboxen en E-learning zijn zaken waar wij mee geholpen worden. Middels maand-jaar-programma’s worden medewerkers geschoold op het gebied van veiligheid, op een tijdstip dat voor hen het beste uitkomt. Veiligheid leren en studeren moet immers niet als een belasting worden ervaren. De veiligheidskundige zorgt er ook voor dat de studiestof up-to-date is en voldoet aan de wettelijke eisen en VCA.

Laatst hebben we onze veiligheidskundige nog moeten inschakelen bij een arbeidsongeval. Hij helpt dan bij de volgende vragen: wat is er gebeurd, hoe is het gebeurd, waarom kon dit gebeuren en hoe kunnen we dit in de toekomst voorkomen? Naast deze vragen heeft de veiligheidskundige ook geholpen bij het contact met de Inspectie SZW (de arbeidsinspectie). De veiligheidskundige probeert de ontmoediging, zoals bewerkstelligd door de Inspectie SZW (middels haar zeer donkere kijk op het bedrijf, het ongeloof hierover, de enorme boete, de matigingsgronden die van tafel geveegd worden, het bezwaarschrift) toch weer recht te trekken. We willen als bedrijf absoluut veilig werken maar moeten dat ook kunnen blijven doen. De hulp van de veiligheidskundige is hierbij onontbeerlijk.