Zoeken

Roofs 2019-05-18 Iedereen zijn eigen stroomfabriekje

Interview met de Dakenvrouw van het Jaar 2018

Tijdens de feestavond voor de dakenbranche, afgelopen 22 maart, werd Roebyem Anders van Sungevity uitgeroepen tot Dakenvrouw van het Jaar 2018. Ze kreeg de onderscheiding op basis van de ‘revoluties’ op het dak die zij namens haar missiegedreven bedrijf heeft geïnitieerd, alsook enkele andere opvallende initiatieven. Zij zal hier middels een tweemaandelijkse column in Roofs zelf uitgebreid over aan het woord komen, in dit nummer alvast een interview.

Roebyem Anders vertelt dat ze erg heeft genoten van de feestavond. “Ik vond het een cadeautje om op die avond aanwezig te zijn en in de wereld van de dakenbranche te duiken. Het is een branche waar ik natuurlijk wel mee te maken heb, maar waar ik niet heel diep inzit. Wat me opviel, was vooral de passie waarmee de betrokkenen over het vak praten.”

“Dat ik werd uitgeroepen tot Dakenvrouw van het Jaar was een grote verrassing, ik had het niet verwacht en vroeg me in eerste instantie ook wel even af of ik dat in dit gezelschap wel verdiende. Maar het was natuurlijk geweldig. Mijn vader was erbij en die was apetrots. Hij is zelf elektricien en heeft ook geprobeerd zijn kinderen technisch op te voeden. En toen ik die maandag weer op kantoor kwam, was er groot applaus. Dat was mooi. Het is een mooie erkenning voor onze activiteiten. We zijn een missiegedreven organisatie: we doen het voor een groter doel, namelijk dat iedereen zijn eigen stroomfabriekje heeft. Het is goed om op deze manier te merken dat het niet onopgemerkt is gebleven.”

De Schooldakrevolutie gaat los

Een belangrijke reden om Anders uit te roepen tot Dakenvrouw van het Jaar was het gegeven dat zij een drijvende kracht is achter zowel de Huurdakrevolutie als de Schooldakrevolutie. “Met name deze laatste ‘revolutie’ begint echt los te komen”, vertelt Anders. Zoals in een eerder artikel in Roofs al is uiteengezet, draait dit initiatief om de opzet van een fonds, dat het voor scholen aantrekkelijk maakt geld te lenen voor de verduurzaming van het dak (naast de aanschaf van zonnepanelen ook bijvoorbeeld dakisolatie).

“Dat is de impuls van bovenaf. Van onderop worden schoolbesturen ook gemotiveerd om werk te maken van de verduurzaming van hun dak, namelijk via de kinderen. Hiertoe heeft de Stichting Schooldakrevolutie de actie Non-Stop Zon in het leven geroepen. Bij de stichting zijn gratis kaartjes op te vragen, waar kinderen (groep 5 t/m 8) in hun eigen woorden op kunnen schrijven waarom zij willen dat hun school schone energie gaat gebruiken. De kaartjes worden vervolgens door de stichting weer verzameld en aangeboden aan het schoolbestuur. Als dan vervolgens blijkt dat de financiering van de aanschaf niet moeilijk is rond te krijgen en dat het praktische gedeelte ook helemaal wordt geregeld, is het vaak geen moeilijke keuze meer. Na de lancering in regio Holland Rijnland hebben in één klap 130 (van de 250) scholen ingetekend: er is gewoonweg geen reden meer om het niet te doen.”

“Een mooi voorbeeld is een leerling van het Da Vinci College in Leiden. Hij kaartte het onderwerp uit eigen beweging bij het schoolbestuur aan en na de reactie dat de aanschaf van zonnepanelen te duur was, is hij naar de leraar economie gestapt om de businesscase eens door te rekenen. Daaruit bleek dat de keuze voor zonnepanelen op het dak een gunstige was en nu is het Da Vinci College één van de voorlopers. We zien ook inderdaad het sneeuwbaleffect dat revoluties kenmerkt: we zijn tot nu vooral actief in Holland Rijnland, maar we zien dat ook gemeenten buiten die regio moties aannemen om de Schooldakrevolutie te omarmen. Ik heb er dus vertrouwen in dat op redelijke termijn alle schooldaken waar dat mogelijk is, zullen zijn voorzien van zonnepanelen.”

De Huurdakrevolutie voltrekt zich volgens een heel ander proces, maar verloopt volgens Anders ook voorspoedig. “Er is een platform in het leven geroepen, waarbinnen woningcorporaties ervaringen kunnen uitwisselen. We organiseren hiertoe jaarlijks events en reiken ook tools aan om bewoners te overtuigen van het voordeel van zonne-energie. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een infographic waarmee inzichtelijk wordt gemaakt wat je op jaarbasis allemaal kan doen met de energie van acht zonnepanelen: zoveel minuten games spelen, zoveel tosti’s bakken, etc. Ook worden er pop-up-bijeenkomsten georganiseerd in buurthuizen. Het is belangrijk dat je niet alleen gaat zitten zenden, van: ‘dit is goed voor je’, maar ook ervaringen uitwisselt. Het aantal huurdaken dat is uitgevoerd met zonnepanelen is in de afgelopen anderhalf jaar gegroeid van 2 tot 4% van het totale aantal huurdaken. Niet allemaal als gevolg van de Huurdakrevolutie, maar we hebben daar zeker onze bijdrage aan geleverd.”

Er staan nog meer ‘revoluties’ op het programma. “Het is de bedoeling de initiatieven steeds verder uit te breiden, zodat het gedachtegoed en het gebruik van zonne-energie uiteindelijk gemeengoed is. We overwegen nu bijvoorbeeld het opzetten van de Bajesdakrevolutie.”

Zodra hier meer over bekend is, zal Roofs hier uitgebreider op ingaan.

Vluchtelingen opleiden tot installateur

Een andere reden voor de toekenning van de onderscheiding was het opleidingstraject voor vluchtelingen dat Sungevity onlangs heeft gestart. Anders combineerde het gegeven dat in de maatschappelijke discussies er vaak van wordt uitgegaan dat vluchtelingen niet welkom zijn met het gegeven dat er een groot tekort is aan vakmensen in de daken- en installatiebranche. Via een relatie bij de Refugee Company is men toen gaan inventariseren of er in de AZC’s mensen zitten die in aanmerking zouden komen voor een opleidingstraject. Er bleken veel mensen te zijn die ervaring hebben als elektricien en zelfs ook met zonne-energie, waaronder ook hoogopgeleiden.

Anders: “Wij hebben daar een aantal van in dienst genomen (zowel binnen- als buitendienst) en ook hebben we leerlingen in ons netwerk weggezet. En we helpen een aantal van hen een eigen onderneming op te zetten binnen ons programma Sun Heroes. BDA Opleidingen heeft de nek uitgestoken en heeft een opleidingsprogramma op maat opgezet, waarbij vanzelfsprekend ook rekening wordt gehouden met de taalbarrière en de specifieke problematiek van vluchtelingen: het betreft immers mensen die het nodige hebben meegemaakt.”

“Ook voeren we gesprekken met gemeenten en woning­corporaties. De gemeenten hebben er belang bij dat deze mensen niet in de bijstand terecht komen, waardoor een investering in het opleidingstraject aantrekkelijk is. ­Woningcorporaties wordt gevraagd een project aan te ­wijzen waar deze mensen ervaring op kunnen doen. Het gaat dan om een werkplek waar men ervaring kan opdoen (dus: fouten maken), waar de uitvoer wat langer dan normaal mag duren en waarbij men bereid is deels vooraf te betalen om het opleidingstraject te helpen financieren. We vragen kortom niet niks, maar de reacties zijn positief en er is nu een woningcorporatie voor ons op zoek naar een geschikt project.”

Roebyem Anders spreekt met groot enthousiasme en die energie zit duidelijk ook in haar activiteiten. Met haar inzet heeft ze nu al grote ontwikkelingen op gang gebracht en daarom heeft de jury haar uitgeroepen tot Dakenvrouw van het Jaar. Zoals gezegd zal Anders in de komende jaargang tweemaandelijks een column verzorgen waarin de in dit artikel besproken onderwerpen nog verder zullen worden uitgediept.