Zoeken

Roofs 2019-05-31 95%

The Talks

In deze rubriek geeft Theo Wiekeraad zijn mening over de dakenbranche en aanverwante onderwerpen.

Volgens hoogleraar Robbert Dijkgraaf van de Universiteit van Amsterdam, die ik pasgeleden bij DWDD zag, is alles op de één of andere manier met elkaar verbonden. Maar om dat te bewijzen, valt voor de heren geleerden op dit moment nog niet mee. Maar: de 21e eeuw is nog jong en nu al ziet hij dingen die over honderden jaren als revolutionair zullen worden aangemerkt. Ik kan dus ooit tegen mijn kleinkinderen zeggen: ‘Ja, net als toen Feyenoord als eerste Nederlandse club de Wereldcup won, daar was opa óók bij.’

Hoewel alles dus met elkaar is verbonden, zien wij, de wat eenvoudigere zielen, liever de losse delen dan het geheel, gewoon omdat dat makkelijker te behappen is en ons houvast geeft.

Tijdens dit optreden op tv deed hij ook de uitspraak dat bepaalde fenomenen, door de complexiteit van de materie, voor wetenschappers moeilijk te bewijzen zijn. Zo kan de wetenschap nu voor circa 95% duiden wat de oorzaken en gevolgen van de klimaatsverandering zijn. Dat is vrij zeker. Maar aan de andere kant is het voor 5% niet zeker. Voor een deel van onze samenleving is dit dus geen bewijs, maar een mening.

Dat maakt het dan weer, voor hen die er belang bij hebben, een stuk eenvoudiger om met de 5% argumentatie aan de haal te gaan en deze mening als vaststaand feit te omarmen. De 95% bewijslast wordt daarna als onzin afgedaan. Hang er vervolgens een kostenplaatje aan, bagatelliseer de impact van de eigen inspanningen op het totaal en hele volksstammen geven je gelijk. Waarom nu offers brengen, als de overgrote meerderheid van de bovengemiddelde intellectuele natuurkundige, scheikundige, biologen en andere wetenschappers niet voor HONDERD procent hun gelijk kunnen bewijzen?

Als de leidinggevenden binnen commerciële bedrijven destijds net zo hadden gereageerd op de voorstellen om veiliger en gezonder te kunnen werken, dan waren we wat dit punt betreft in de 19e eeuw blijven steken. Ik weet zeker dat als zij alleen bij 100% zekerheid waren gaan investeren, de noodzaak van investeringen om veiliger te gaan werken nooit op tafel was gekomen.

Want hoe hoger men de lat legt bij de vraagstelling, hoe moeilijker hij te beantwoorden is. Voor veilig werken op het dak had de vraag bijvoorbeeld kunnen zijn: ‘als we voor duizenden guldens’ (voor de jonge lezers onder ons: ja die munt heeft echt bestaan), ’investeren in het aan­schaffen van dakrandbeveiligingshekwerken, valt er dan nooit meer iemand van het dak?’ Jammer, maar helaas. Niemand kan hierop zeggen: ‘Ja, dat gebeurt nooit meer!’ Want er zijn situaties te bedenken dat er toch iemand van het dak kan vallen.

Gelukkig waren deze beleidsbepalers het er (ook uit eigenbelang natuurlijk) over eens dat een mensenleven meer waard is dan deze investeringen en daarom staan er nu normaal gesproken veiligheidshekken of andere collectieve voorzieningen bij het werken op het dak.

Uit de talloze onderzoeken is ook gebleken dat de mens de zwakste schakel is bij veilig en gezond werken. Gelukkig hebben de directies van de dakdekkersbedrijven dat op zich in laten werken. Natuurlijk hadden ze kunnen zeggen: ’Ja, daar scheid ik mee uit hoor, het is toch meestal hun eigen schuld als er iets gebeurt, daar ga ik niet zo veel geld aan uitgeven!’ Maar nee, binnen de dakenbranche is men driftig doorgegaan met investeren in opleidingen en het beter en bewuster maken van hun personeel. Gewoon, omdat we vinden dat iedereen ’s avonds weer lekker voor een warme prak naar huis moet kunnen gaan.

Vroeger zouden we zeggen dat als zoveel ­wetenschappers van verschillende pluimage en vakgebieden voor 95% zeker zijn van een hypothese, dat dit dus een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid is. Maar nu de belangen en ego’s groter zijn dan is te meten, zijn de stellingen op de korte termijn belangrijker dan de uitkomst op langere termijn. Natuurlijk stoot ons kleine Nederland maar een beperkte hoeveelheid broeikasgassen uit, dat is een waarheid als een oerhollandse koe. Maar datzelfde piepkleine landje behoort tot de 20 GROOTSTE economieën van de wereld. Misschien hebben we door die plaats ook een voorbeeldfunctie en moeten we onze verantwoordelijkheid dragen. Want wie nu roept: ‘Het valt wel mee’, kan heel wat leren van onze branche, want hier is een mensenleven het investeren meer dan waard.

Beste lezer, het moge duidelijk zijn dat dit artikel geen politiek statement is of een anarchistisch pamflet. Verder kunnen de schrijver noch de uitgever aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van dit artikel, aangezien minder dan 95% op harde feiten berust. Dat u het maar weet.