Zoeken

Roofs 2019-05-58 Rotterdamse Dakendagen brengen internationale kennis samen

Rotterdamse Dakendagen 2019

Op 31 mei wordt tijdens de Rotterdamse Dakendagen opnieuw een Kennisdag in en op het Groot Handelsgebouw in Rotterdam georganiseerd. De Kennisdag biedt een verdiepingsprogramma voor professionals uit de sector en andere dakliefhebbers. De focus is dit jaar meer internationaal. Het programma is volledig Engelstalig en er staan sprekers van over de hele wereld op het podium. Een gesprek met organisator Léon van Geest.

“Dit jaar is de vijfde editie van het festival,” vertelt Van Geest. “Zie hiervoor ook het artikel ‘Het dak is sexy’ in Roofs april 2019. Waar we vijf jaar geleden het belang van het dakgebruik nog moesten beargumenteren, zijn in ieder geval de bezoekers van onze Kennisdag daar tegenwoordig wel van overtuigd. Het gaat er nu om de volgende stap te zetten. Het festival heeft voornamelijk een inspirerende functie. Dat het dak waterdicht is, is de basis. Daar hebben we het tijdens het festival niet of nauwelijks over. Het gaat erom te laten zien welke functie het dak kan hebben in de stad, op alle gebieden.”

Een ‘inspirational rollercoaster’

“We hebben er dit eerste lustrum voor gekozen inspirerende sprekers uit het buitenland uit te nodigen. Want er gebeurt in ons eigen land ontzettend veel, maar er valt ook nog heel veel te leren van de ervaringen die in het buitenland zijn opgedaan. Er wordt een reeks keynotes en workshops gehouden, waarbij internationale experts samen met lokale kenners toekomstperspectieven voor stedelijke verdichting delen. Zo zijn er spreekbeurten van o.a. Martin Barry (oprichter van reSITE, Praag), Dusty Gedge (voorzitter van de European Federation of Green Roof & Wall Association, London) en Winy Maas (medeoprichter van MVRDV en directeur van The Why Factory).

“Je zou De Rotterdamse Dakendagen kunnen zien als een ‘activistisch’ initiatief, in de zin dat wij proberen te activeren: wij zijn ergens vóór,” aldus Van Geest. “Namelijk: een zo breed mogelijk gebruik van het dak. De Kennisdag is dan ook bedoeld als een soort ‘inspirational roalercoaster’. Dat betekent dat de spreekbeurten 10 à 15 minuten duren. Na 10 minuten is de kern van een verhaal echt wel duidelijk. En als er een wat minder aansprekend onderwerp wordt besproken, wat je op zo’n dag altijd hebt, hoef je niet een half uur uit het raam te gaan zitten kijken, want de sprekers volgen elkaar snel op.”

Workshops

Om echt tot een gesprek te komen, wordt halverwege de presentaties een reeks van 15 lunchworkshops georgani­seerd. Deze sessies, die geleid worden door duo’s van internationale en Nederlandse experts, bestaan uit verdiepende  rondetafelgesprekken. Deelnemers kunnen bijvoorbeeld meedoen aan Political Rooftops met Marina Kyriakou, over haar plannen om de daken van Nicosia (Cyprus) te gebruiken als tegenwicht tegen de muur die deze stad in tweeën splijt. ‘Biodiversity NL/UK’, met Bureau Stadsnatuur en Dusty Gedge, gaat over de flora en fauna op daken. Er is recent bijvoorbeeld nog een nieuwe wespensoort op daken in Nederland ontdekt, op het dak van het Erasmus MC. In de sessie ‘Public/Private Roofs’ van Jason Hilgefort en Emile Arends (verdichtingsexpert van gemeente Rotterdam) bespreken zij zelfgeïnitieerde woonvormen op daken in Hong Kong. In ‘Starting a European Network’, met Bruno Inácio en Cedric Deverchere, komt het oprichten van een breed Europees netwerk voor dak-initiatieven aan bod. Ook zijn veel partijen die tijdens de eerdere edities aan bod kwamen, zoals het gemeentelijk groene dakenprogramma, 7Square Endeavour en de Green Deal Groene Daken, opnieuw van de partij.

Om 12:00 uur wordt de dag officieel geopend door festival­directeur Léon van Geest en wethouder Bas Kurvers van Bouwen, Wonen en Energietransitie Gebouwde Omgeving. Sereh Mandias verzorgt vervolgens de openingsspeech aan de hand van haar essay over het belang van daken in architectuurhistorisch perspectief (deelnemers ontvangen dit essay in boekvorm tijdens deze dag).

Keynote speeches worden verzorgd door onder meer Jason Hilgefort (oprichter van Land Civilization Compositions en directeur van FUTURE+ Academy of Urbanism in Shenzhen), Dusty Gedge (voorzitter van de European Federation of Green Roof & Wall Association, London), Winy Maas (mede­oprichter van MVRDV en directeur van The Why Factory), Martin Barry (oprichter van reSITE, Praag) en Yim Hyun-Yun (manager van het planning team van het Seoul Innovation Park en het Rooftop Common Land Project). Zij geven korte presentaties over hun werk voor dakontwikkelingen, waarbij veel ruimte is voor vragen vanuit het publiek.

De middag wordt – zoals inmiddels traditie is - afgesloten met de jaarlijkse uitreiking van de Dakheld, de prijs voor beste dak­ontwikkeling van het afgelopen jaar, en een netwerkborrel. ?

Workshops

Rooftop Common Space
Yim Hyun Jun (Seoul, Korea),
Martin Blaas (Rotterdam, NL)
Gerda Zijlstra (Rotterdam, NL)

Private/public roofs
Jason Hilgefort (US/China)
Emile Arends (Rotterdam, NL)
Pim Bens (Eindhoven, NL)

Starting a European network
Bruno Inácio (Faro, Portugal)
Cédric Deverchere (France)
Remco Moens (Amsterdam, NL)

Green Milano Rooftops
Paul van Roosmalen (Rotterdam, NL)
Sophie Matias (Faro, Portugal)
Inge de Boer (Milan, Italy)

Political Rooftops
Marina Kyriakou (Nicosia, Cyprus)
Sereh Mandias (Rotterdam, NL)

Innovation in Waterretention
Friso Klapwijk (Utrecht, NL)

Stimulating the use of rooftops
Greet Nulens (Antwerp, Belgium)

Living on rooftops
Renée Rooijmans (Rotterdam. NL)
Laurens van der Wal (Rotterdam, NL)
Martin Barry (Czech Republic/US)

Green Deal green rooftops: national rooftop plan and financial incentives
Anne-Marie Bor (Utrecht, NL)
Carleen Metsers (Utrecht, NL)

7 Square endeavour
Jeroen van Swieten (Den Haag, NL)
Rooftop Revolution (Netherlands)

Biodiversity NL/UK
Dusty Gedge (London, UK)
Rens de Boer Rotterdam, NL)
Dymphie Brouwer (Rotterdam, NL)

Programma

12:00 uur    Opening door Léon van Geest en Bas Kurvers
12:10 uur    Start keynote lezingen
13:00 uur    Lunch & Workshops
15:00 uur    Tweede deel keynotes en prijsuitreiking Dakhelden
17:00 uur    Netwerkborrel

Keynotes

  • Sereh Mandias (TU Delft) Rotterdam, NL
  • Jason Hilgefort (Land Civilization Compositions, FUTURE+ Academy of Urbanism, Landscape and Public Art) US/China
  • Martin Barry (reSITE) Czech Republic/US
  • Winy Maas (MVRDV) Rotterdam, NL
  • Dusty Gedge (European Federation of Green Roof & Wall Assoc) London, UK
  • Marina Kyriakou (Urban Gorillas) Nicosia, Cyprus
  • Friso Klapwijk (Dakdokters) Utrecht, NL
  • Jeroen van Swieten (Sobolt) Den Haag, NL
  • Renée Rooijmans (STIPO) Rotterdam, NL
  • Yim Hyun-Jun (Rooftop Common Land Project) Seoul, Korea