Zoeken

Roofs 2019-05-80 Specialist in de verwerking van EPDM-daken

Bedrijfsnieuws

Per 1 januari is vanuit Dordrecht een dakdekkersbedrijf actief, dat zich concentreert op het maken van EPDM-daken. Ferry Cornelissen besloot tot de oprichting van het bedrijf nadat hij als dakadviseur met name op deze daken veel mis zag gaan. “De insteek is te zorgen voor hoog­waardige daken van EPDM.”

Ferry Cornelissen is in de dakenbranche bekend als de directeur van Cornelissen Daktechniek. Dit dakdekkersbedrijf kwam in de Kredietcrisis de klap van het faillissement van twee grote opdrachtgevers niet meer te boven. Hij heeft in de 36 jaar dat hij in de dakenbranche actief is, zo veel kennis opgebouwd, dat hij daarna als adviseur aan de slag ging. Onder de naam Gevel 5 Dakadvies heeft hij de afgelopen jaren veel daken geïnspecteerd. De problemen die hij daar tegenkwam, wijt hij met name aan een gebrek aan kennis.

Kennis ontbreekt vaak

“Het materiaal EPDM lijkt daar bijzonder gevoelig voor te zijn,” vertelt hij. “Dat heeft er volgens mij mee te maken dat het product op elke straathoek verkrijgbaar is. Iedereen kan het eenvoudigweg bij een bouwmarkt kopen. De verwerking lijkt heel eenvoudig en omdat iedereen zich dakdekker mag noemen, kan het zomaar gebeuren dat iemand met EPDM een dak waterdicht staat te maken, zonder dat hij weet hoe dat moet. Met name bij de detailleringen gaat het dan vaak mis.”

Cornelissen heeft vreemde dingen op het dak meegemaakt. “Ik ben wel eens op een dak gekomen, waarbij de zonnepanelen begonnen te schudden omdat de isolatieplaten zo slecht op elkaar aansloten dat het dak begon te wiebelen zodra je eroverheen liep. Maar ook komt het wel voor dat men bijvoorbeeld vergeet voldoende overlap toe te passen. Dat zijn gewoon de Vakrichtlijnen en de verwerkingsvoorschriften van de fabrikanten, maar de kennis daarvan is kennelijk onvoldoende verspreid. Dat heeft op sommige daken tot enorme schades geleid. Dat is heel zuur voor de opdrachtgever, het betreffende dakdekkersbedrijf heeft daar ook veel schade van en voor de branche als geheel is het natuurlijk bijzonder slecht.”

“Dit wordt ook onderkend door de respectievelijke EPDM fabrikanten. Zij willen zich inspannen voor kwalitatief hoogwaardige EPDM-daken en daarom ben ik met hen in gesprek geraakt. Met de steun van Firestone heb ik een dakdekkersbedrijf opgericht dat zich specifiek toelegt op het maken van hoogwaardige daken van EPDM: EPDM Dakspecialist.”

Niche

Cornelissen vertelt: “Omdat ik van huis uit dakdekker ben, zag ik de kans om het aantal problematische daken tot een minimum te beperken. EPDM is een geweldig product, maar net als alle andere producten vereist het wel een zekere mate van vakmanschap om de daken op een technisch hoogstaande manier waterdichte manier uit te voeren. Wij zijn hiertoe in staat, verzorgen het onderhoud en leveren onze daken af met een all-in verzekerde dakgarantie. Deze garantie houdt in dat na het aanbrengen van het dak een kwaliteitsinspectie plaatsvindt, waarna het dak voor 10 jaar wordt gegarandeerd. Wij sluiten direct een onderhoudscontract af. Zelfs als wij niet meer in staat zijn deze garantie te waarborgen, zal de verzekeringsmaatschappij dat doen.”

Het nieuwe dakdekkersbedrijf is zoals gezegd gespecialiseerd in de verwerking van EPDM. Het bedrijf werkt voorna­melijk met de producten van Firestone, maar heeft ook afspraken met andere fabrikanten om flexibel te kunnen zijn. “Er kunnen argumenten zijn om een dak niet met het ene, maar met het andere product waterdicht te maken. Het is handig als je niet aan één merk vastzit. Daarnaast nemen wij ook TPO-daken aan. En wanneer er een bitumineus dak moet worden uitgevoerd, zullen we dat zeker niet weigeren. Toch is het bestaansrecht van ons bedrijf het EPDM. Wij willen in het algemeen de kwaliteit van de daken omhoog brengen.”

Momenteel werkt Cornelissen nog uitsluitend met ingeleend personeel. “Het zijn allemaal zzp’ers die ik goed ken en waar-voor ik insta voor de kwaliteit,” vertelt hij. “Vanzelfsprekend blijf ik de daken die we uitvoeren goed monitoren. Ook zorg ik er bijvoorbeeld voor dat de dakdekkers die ik het dak opstuur goed en compleet zijn verzekerd. Eén van hen dacht bijvoorbeeld dat hij standaard tegen brand was verzekerd, maar dat was niet het geval. Dan mag hij van mij niet met de brander of de föhn werken, ook niet om het dak droog te maken.”

“Ik zie EPDM als een niche,” vertelt Cornelissen. “Het vereist een specialisme om deze daken op een goede manier af te leveren. Precies daarin liggen voor ons de kansen. Het bedrijf is momenteel in opbouw, maar we hebben al een aantal mooie daken af mogen leveren. De verwachting is natuurlijk dat we dit aantal uitbreiden, de eerste reacties op de oprichting van dit bedrijf zijn positief.”