Zoeken

Roofs 2019-05-93 Hartreanimatie oefenen

Vitaliteitsmanagement

Vitale, fitte, gezonde en gemotiveerde mensen in en om het bedrijf - en balans in het leven: dat zijn de uitgangspunten van het vitaliteitsmanagementprogramma ‘Vitaal met je VAK bezig zijn’.

Peter van Houtum (directeur Gebr. Janssen bv, Beugen)

Laatst zag ik een krantenkop met het de tekst ‘AED’s gejat en vernield’. Ongelooflijk, maar waar. Wat zijn er toch domme mensen in ons landje. Hoe krijgen deze mensen het in hun bolle hoofd om deze apparaten, die mensenlevens kunnen redden, kapot te maken of te laten verdwijnen?

De afgelopen decennia zijn de kansen op overleving bij een hartstilstand buiten het ziekenhuis flink gestegen. Midden jaren ‘90 was de overleving 9 procent. Inmiddels is dit percentage gestegen tot gemiddeld 23 procent. Dit is één van de belangrijkste uitkomsten uit een onderzoek van de Hartstichting: Reanimatie in Nederland 2016.

Bij een hartstilstand is reanimeren en de inzet van een AED, een Automatische Externe Defibrillator van levensbelang. Een AED is een draagbaar apparaat dat via gesproken opdrachten helpt bij het reanimeren. Defibrilleren kan bij kamerfibrilleren het normale hartritme herstellen. Dit is een ernstige ritmestoornis. Bij kamerfibrilleren worden de hart­kamers snel en chaotisch geprikkeld, waardoor ze niet meer samentrekken. Bij een hartritmestoornis waarbij defibrillatie zinvol is, wordt een elektrische schok gegeven. Deze schok is een soort ‘reset’ van het hart. Na de schok zijn alle hartspiercellen als het ware weer gelijkgeschakeld en moet het hart weer gewoon gaan pompen.

De Hartstichting wil ervoor zorgen dat slachtoffers van een hartstilstand buiten het ziekenhuis binnen 6 minuten geholpen worden (112 bellen, starten met reanimeren, inzetten AED). Hoe sneller een slachtoffer wordt gereanimeerd, hoe groter zijn of haar overlevingskans. De gemiddelde aanrijtijd van ambulances is 8 - 10 minuten en dit is te laat voor een kansrijke reanimatie. Omstanderreanimatie vergroot de overlevingskans van het slachtoffer fors t.o.v. degenen die niet door omstanders worden gereanimeerd.

Niet alleen is ons bedrijf in het bezit van een jaarlijks ­gekeurde AED, ook hebben wij een flinke groep bedrijfshulpverleners die geoefend zijn in het reanimeren met een AED. Het oefenen vindt plaats tijdens de jaarlijkse BHV-herhalingscursus. Op deze wijze zijn onze hulpverleners voorbereid op een mogelijke reanimatie. En hoe vaak komt dit voor: jaarlijks zijn er in Nederland 7 tot 8 duizend reanimaties, waardoor er gelukkig veel mensen worden geholpen.

Hartreanimatie oefenen is één van de vele stapjes. En bedenk: vele kleine stapjes zijn één grote stap op weg naar een mooie duurzame vitale toekomst.