Zoeken

Roofs 2019-06-87 Werkplekinspecties

Vitaliteitsmanagement

Vitale, fitte, gezonde en gemotiveerde mensen in en om het bedrijf - en balans in het leven: dat zijn de uitgangspunten van het vitaliteitsmanagementprogramma ‘Vitaal met je VAK bezig zijn’.

Peter van Houtum (directeur Gebr. Janssen bv, Beugen)

Elke dag rijd je dezelfde route naar het werk. Dezelfde stoplichten, dezelfde afslagen, hetzelfde stuk waar je 50 of 80 mag, zelfs dezelfde mensen op de fiets of in de auto. Je kent alles op je duimpje. Ongemerkt wordt de tocht naar het werk een sleur. Juist dat is gevaarlijk. Je wordt blind voor de gevaren en de gevaren worden ‘gewoon’. Een trigger voor ongelukken.

Deze blindheid ontstaat ook op het werk zelf. Je ziet de gevaren niet meer. Denk eens aan de mensen die op hoogte werken. Ze zien soms zelfs het valgevaar niet meer en dat zou wel moeten. Door even uit de routine te stappen en een werkplekinspectie uit te voeren, wordt dit valgevaar toch weer zichtbaar en worden mensen zich weer bewust van de gevaren.

Een werkplekinspectie is een aantoonbare beoordeling van de werkplekcondities en/of gedrag/handelingen van medewerkers. Het is een hulpmiddel om de werkomgeving en werkwijze veilig te houden, dan wel de veiligheid te bevorderen. Het doel is om tijdig afwijkingen te signaleren en om maatregelen te treffen om ongevallen/incidenten te voorkomen. Werkplekinspecties genereren waardevolle informatie. Er kan worden gemeten wat de prestaties zijn op gebied van Kwaliteit, Veiligheid, Gezondheid en Milieu. In de VCA-norm worden werkplekinspecties verplicht gesteld.

De werkplekinspecties bij Gebr. Janssen zijn uitgebreider dan de VCA-norm. Tijdens de werkplekinspecties wordt naast veiligheid aandacht besteed aan wat wij noemen: ‘afspraken-­kwaliteit’ en ‘efficiëntie-duurzaam’, middels diverse items. Werknemers worden verder gevraagd een cijfer te geven hoe zij de veiligheid op de werkplek ervaren. Alle scores van alle werkplekinspecties worden verwerkt in statistieken. Hierdoor wordt de veiligheidsbeoordeling van de werknemers gemonitord. Deze beoordeling wordt ook gemaakt voor de items ‘afspraken-kwaliteit’ en ‘efficiëntie-duurzaam’.

De bijvangst van werkplekinspecties is dat je op een ontspannen wijze in gesprek kunt gaan met de medewerkers, zonder dat dit zo formeel is. Allerlei onderwerpen ­passeren op deze wijze de revue, dit kunnen zeer persoonlijke ­onderwerpen zijn, maar ook de huisdieren, het weekend, de vakantie, het voetbal en de Formule 1. Waardevol zijn zeer zeker de tips en ideeën die boven water komen. Ook van deze bijvangst ga je als bedrijf ‘groeien’.