Zoeken

Roofs 2019-07-38 Waarom een RI&E voor werken op hoogte verplicht is

Special Valbeveiliging + veilig werken op hoogte

Vallen van hoogte staat al jarenlang bovenaan in diverse lijsten met ernstige ongevallen op de werkvloer. Afgelopen jaar was maar liefst 29% van alle ernstige bedrijfsongevallen een val van hoogte. BRON: AllRisk

Het is dan ook van cruciaal belang voor elke werkgever om de risico’s van werken op hoogte te minimaliseren. Een wettelijke verplichting om gezondheids- en veiligheids­risico’s vast te leggen en te evalueren is een RI&E, oftewel risico-inventarisatie en –evaluatie. Een RI&E is een ­verplichte maatregel waar elke werkgever mee te maken krijgt, opgelegd door de Arbowet en de Inspectie SZW.

Wat is een RI&E exact?

Sinds 1994 is een RI&E een verplicht aspect voor elke werkgever. Een RI&E is een schriftelijk plan, waarin je als bedrijf vastlegt welke gezondheids- en veiligheidsrisico’s de werkzaamheden in uw bedrijf met zich meebrengen (Bron: Inspectie SZW).

Een belangrijk onderdeel van een RI&E is een uitgebreide risico-evaluatie, een plan van aanpak dat de maatregelen beschrijft die genomen worden om de veiligheid van werknemers te waarborgen. Een RI&E is een wettelijke verplichting en het niet hebben van een RI&E kan leiden tot aanzienlijke boetes en het stilleggen van de werkzaamheden.

Een RI&E moet dus altijd ten grondslag liggen aan het werk, zeker als werkzaamheden de nodige veiligheidsrisico’s met zich mee brengen. Werken op hoogte is zo’n situatie met een hoger veiligheidsrisico. De specifieke omstandigheden voor werken op hoogte moeten in acht genomen worden.

De risico’s van werken op hoogte en het opstellen van een RI&E

In het geval van werken op hoogte zijn de risico’s op ernstige ongevallen door een val aanwezig. Het is dus van groot belang dat elke werkgever een RI&E voor werken op hoogte opstelt, inclusief een reddingsplan. In deze RI&E moet een omschrijving staan van de gevaarlijke situaties, en de aanwezige valbeveiligingssystemen en/of valbeveiligingsmaatregelen die genomen moeten worden om een veilige werkplek te creëren.

Collectief of individueel?

Om het risico van vallen te vermijden, is het plaatsen van een hekwerk, oftewel het plaatsen van een collectieve oplossing die ervoor zorgt dat er veilig gewerkt kan worden op een dak, de veiligste optie. Is er geen mogelijkheid om valgevaar uit te sluiten met een collectieve oplossing, dan kan er gekeken worden naar persoonlijke valbeveiligingsoplossingen: deze dienen eenzelfde veiligheidsniveau op te leveren als een collectieve maatregel. De beschrijving van deze systemen is een belangrijk onderdeel van een RI&E voor werken op hoogte.

Een aantal belangrijke vraagstukken die bij het creëren van een RI&E aan bod komen:

  • Welke activiteiten vinden er plaats die werknemers blootstellen aan valgevaar?
  • Wordt er nagegaan of de beoogde werkzaamheden valbeveiliging noodzakelijk maken?
  • Hoe vaak wordt er gebruik gemaakt van de valbeveiliging?
  • Wordt er toezicht gehouden op veilig werken en wordt onverantwoordelijk gedrag gecorrigeerd?
  • Is iedereen op de hoogte van het juiste gebruik van de valbeveiligingssystemen en worden er trainingen georganiseerd voor tijdelijke, nieuwe en bestaande werknemers?

Plan van aanpak

Op het moment dat de veiligheidsrisico’s in kaart gebracht zijn en evaluatie heeft plaatsgevonden, is een plan van aanpak een verplichte volgende stap in een RI&E. In dit plan van aanpak moet aangegeven worden binnen welke termijn concrete maatregelen genomen moeten worden. Deze maatregelen worden afgezet tegen de geïnventariseerde risico’s. Ook beschrijft het plan van aanpak de volgende maatregelen:

  • Welke verbeteringen de werkgever gaat doorvoeren;
  • Welke van deze verbeteringen het belangrijkst zijn;
  • Wanneer deze verbeteringen afgerond moeten zijn;
  • Wie verantwoordelijk wordt gehouden voor deze uitvoering;
  • Het is wettelijk verplicht dat dit plan van aanpak getoetst wordt door een gecertificeerde, aan het bedrijf gebonden, deskundige of door een gecertificeerde arbodienst.

Voor de dakenbranche is op de website van SBD een branchespecifieke RI&E volgens de cao BIKUDAK te downloaden.