Zoeken

Roofs 2019-07-52 OnderhoudNL presenteert Branche-contract RI&E

Special valbeveiliging + veilig werken op hoogte

Onlangs presenteerde OnderhoudNL een zogeheten Branchecontract RI&E, waarmee alle leden kunnen werken met eenzelfde document.

Wie lid is (of wordt) van OnderhoudNL is meteen ­verzekerd van het gratis gebruik van de nieuwste branche-erkende RI&E, die de organisatie onlangs heeft laten ontwikkelen. De organisatie heeft besloten tot deze massale actie om alle leden tegelijkertijd van dezelfde RI&E te voorzien. De bedrijven krijgen, ­vanuit het lidmaatschap, een driejarige licentie voor de online RI&E van ontwikkelaar Arboplaats bv.

“Dit scheelt de bedrijven veel geld”, zegt directeur Okke Spruijt. “Door de nieuwe Arbowet van 2017 is de RI&E nog belangrijker geworden in de preventieve activiteiten die van elk bedrijf wettelijk worden verwacht. Onze branche-RI&E is een online dienst geworden, waardoor deze overal en altijd te gebruiken en up-to-date is. En naast de registratie van de risico’s, is het nu ook verplicht de beheersmaatregelen uit de arbocatalogi op te nemen. Normaal betaalt men € 400,- euro per jaar voor dit soort dienstverlening. Dus € 1.200,- voor 3 jaar. Nu maken we het drempelloos omdat we het in één keer goed geregeld willen hebben voor àlle leden. Immers: de boete van Inspectie SZW voor bedrijven die niet beschikken over een RI&E is onlangs verhoogd tot maximaal 4.500 euro. Dat risico willen wij de leden natuurlijk niet laten lopen.”

Week van de RI&E

Men lanceerde de nieuwe dienst tijdens de Week van de RI&E. Deze week een initiatief van het Steunpunt RI&E, in samenwerking met de sociale partners, om extra aandacht te vragen voor veilig en gezond werken, met als basis de risico-inventarisatie- en evaluatie (RI&E). Tijdens de Week van de RI&E wijst het Steunpunt RI&E bedrijven op een aantrekkelijke manier om aan de slag met de RI&E. Deze branchebrede actie van OnderhoudNL is er daar één van.

Het afsluiten van dit grootschalige branche-contract is mogelijk gemaakt door de Stichting Bedrijfstakheffing, het fonds dat in 2016 is opgericht voor de uitvoering van activiteiten op het gebied van Onderwijs, Arbeidsomstandig­heden en Branche-versterking. Voorheen waren deze ­activiteiten ondergebracht bij het O&O-fonds.

Trainingen

OnderhoudNL heeft in het kader van de nieuwe RI&E in de afgelopen periode diverse RI&E-bijeenkomsten voor haar leden in het land georganiseerd, inclusief de training preven­tiemedewerker. Bedrijven met maximaal 25 medewerkers die daar de RI&E ingevuld hebben, zijn daarna van toetsing door Inspectie SZW vrijgesteld.

Spruijt: “Alle andere leden, met maximaal 25 medewerkers, krijgen van ons binnenkort een uitnodiging voor een dergelijk RI&E bijeenkomst in het land, alwaar de RI&E gezamenlijk kan worden ingevuld en de gratis licentie wordt verkregen. Na afloop van de bijeenkomst gaan de bedrijven naar buiten met een ingevulde nieuwe RI&E, die goedgekeurd is door OnderhoudNL en LBV, een gecertificeerde preventiemedewerker en een kosteloos gebruik en systeemupdates voor de komende drie jaar.”

Tijdens de Week van de RI&E is ook gestart met RI&E-bijeenkomsten voor bedrijven met méér dan 25 medewerkers. Die bedrijven hebben ook meer wettelijke eisen. Zo dient hun RI&E getoetst te worden door een zogenaamde kerndeskundige en dienen zij een PSA-onderzoek (onderzoek Psycho-Sociale Arbeidsbelasting naar werkdruk en ongewenste omgangsvormen/stressoren) anoniem onder alle medewerkers uit te zetten, waaraan minimaal 50% moet hebben ­deelgenomen. Deze aanvullende wettelijke verplichtingen zijn overigens niet opgenomen in het branchecontract van OnderhoudNL.

Spruijt tot slot: “Wij zetten met dit initiatief als bedrijfstak in één keer een grote stap op het gebied van preventie!”