Zoeken

Roofs 2019-08-50 CT deBoer doet geen concessies aan de kwaliteit

Special parkeerdaken

De nieuwe locatie van bouwbedrijf Civiele Technieken (CT) deBoer op bedrijventerrein Het Klooster in Nieuwegein is door de opdrachtgever zelf ontworpen en gerealiseerd, inclusief het parkeerdak. Het resultaat is een fraai parkeerdak.

CT deBoer is een aannemersbedrijf uit Nieuwegein dat actief is in de internationale wereld van vijzelen, schuiven en persen. Men heeft in eigen beheer een duurzaam gebouw gerealiseerd, waar men voor een belangrijk deel zelf zal ­kunnen voorzien in de energiebehoefte. Het dak zal ­worden voorzien van een sedumdak en zonnepanelen. Boven het kantoor en een deel van de bedrijfshal is bovendien in ­samenwerking met aannemer van het parkeerdak Bestratingsbedrijf Lindeboom, leveranciers Kijlstra Bestrating en Jackon Insulation een ruim opgezet parkeerdak gerealiseerd, dat ruimte biedt aan in totaal 47 auto’s.

De eis vanuit de gemeente bij de nieuwbouw in Nieuwegein was dat er voorzien zou zijn in ten minste voldoende parkeerplaatsen voor de medewerkers en het bezoek van het bedrijf. Directeur Theo Hendriks van CT deBoer vertelt dat diverse opties zijn onderzocht. De realisatie van parkeerplaatsen op de grond zou ten koste gaan van werkruimte in het pand, terwijl er op het dak voldoende ruimte was. Zodra was besloten een parkeerdak toe te passen, is men op zoek gegaan naar het meest gunstige systeem. Belangrijk was, dat een zeker systeem zou worden gerealiseerd (geen lekkages e.d.), zonder geluidsoverlast als gevolg van het ‘klepperen’ van de tegels en dat het parkeerdak lange tijd probleemloos zou meegaan. Na uitgebreid marktonderzoek heeft de opdrachtgever gekozen voor een omgekeerddak-systeem op basis van een XPS-isolatie van Jackon Insulation en een dakbestratingssysteem op basis van een nokkensysteem van Kijlstra Bestrating.

Rustig en overzichtelijk

Het dak bestaat uit kanaalplaten en het parkeerdak moet de brandscheiding tussen de bedrijfshal en het kantoor overbruggen. Daarom is gekozen voor de toepassing van twee lagen XPS, een harde persing van 500 kpa en daar bovenop een nog hardere persing van 700 kpa. Op deze manier worden eventuele oneffenheden door de isolatielaag opgevangen. De isolatielaag heeft een totale dikte van 16 cm en bereikte een Rc-waarde van 4,6. Het dak zal in principe alleen bereden worden door personenauto’s, waarvoor een persing van 500 kpa in principe voldoende is. Men heeft voor extra zekerheid gekozen: met een hardere persing wordt de kans op indrukken van de isolatie geminimaliseerd. Het indrukken van de isolatie houdt immers in dat de tegeldrager met nokken verzakt, met het ‘klepperen’ en eventueel beschadigen van de tegels tot gevolg.

Area manager Marco Duijvelaar van Jackon Insulation vertelt dat de XPS door de gepatenteerde productiewijze de hoge isolatiewaarde verkrijgt met een relatief dunne opbouw. Het materiaal neemt geen water op, waardoor het water via de isolatie, die op afschot is gelegd, naar de hwa’s kan worden geleid. Vanzelfsprekend is dit de waterdragende laag en fungeert de isolatie niet als waterdichte laag: de betonvloer is met behulp van een tweelaags gebrand bitumineus systeem door dakdekkersbedrijk Vriedak ­waterdicht gemaakt. Als hwa zijn twee inpandige systemen toegepast: een Pluvia en een ‘reguliere’ hwa.

Op de isolatielaag zijn vervolgens de betonnen parkeerdaktegels op nokken geplaatst. Björn van der Lelie, vertegenwoordiger dakbestrating van producent Kijlstra Bestrating, vertelt: “De tegels (lichtgrijs voor de rijd- en looproutes, ­donkergrijs voor de parkeervakken) hebben een afmeting van 900x900x80 mm. De aslijnen zijn bepaald aan de hand van de oprit, wat een rustig en overzichtelijk beeld oplevert. De betontegels zijn zodanig op de nokken geplaatst, dat ze de horizontale krachten van het verkeer via de tegeldrager naar de onderliggende constructie afvoeren. Het geluidreducerende rubberen kruisstuk tussen de tegels, zorgt ervoor dat het water via de naden weg kan lopen.”

“Aan de randen zijn geen stootranden, maar betonplaten aangebracht met een lengte van 4 meter en een dikte van 14 cm. Hier zijn de geleiderails in bevestigd: elke 2 meter een bevestiging, wat eveneens een rustig beeld oplevert. Deze geleiderail zorgt direct voor de veiligheid van de personen en voertuigen die zich op het parkeerdak bevinden. Ook zijn op enkele van deze tegels de lantaarnpalen bevestigd. Achter de betontegels zijn de daken tot aan de dakrand opgevuld met split.”

Vermeldenswaard is bovendien de oplossing die men heeft toegepast ter plaatse van de overgang van de hellings­baan naar het parkeerdak. Het parkeerdak van CT deBoer heeft een relatief steile helling van 18%. Om de knik op de overgang, waar de grootste krachten op komen te staan en waar een hoogteverschil moest worden overbrugd, op een verantwoorde manier te kunnen maken, heeft men hier stalen roosters (900x900) toegepast.

Geen concessies

Vanaf het ontwerp zijn alle partijen betrokken geweest om optimaal gebruik te kunnen maken van de kennis en know-how. Directeur Dieuwko Lindeboom van Bestratingsbedrijf Lindeboom vertelt dat de logistieke planning eveneens in nauwe samenspraak tot stand is gekomen. In dit geval was de ruimte om het gebouw voldoende om een kraan neer te zetten waarmee de spullen naar het dak konden worden gehesen om vervolgens te worden aangebracht.

Het bestratingsbedrijf is verder ook verantwoordelijk voor het onderhoud. Dit houdt in dat men het parkeerdak eens per jaar inspecteert en eventuele onregelmatigheden herstelt. Van der Lelie vertelt hierover: “Bij een parkeerdak is het altijd een delicaat evenwicht: de vloer mag niet te glad zijn, maar een ruwe vloer houdt vuil vast. De deklaag van de betontegels is zodanig bewerkt dat het vuil zich niet snel aan de ondergrond hecht en toch voldoende stroef is.”

Tenslotte geeft Theo Hendriks van de opdrachtgever aan blij te zijn met het resultaat. “Juist omdat we het ontwerp en de realisatie helemaal in eigen hand wilden houden, hebben we geen concessies gedaan aan de kwaliteit,” vertelt hij. “We willen geen ellende. Liever geven we daarom in dit stadium wat meer uit en zijn we er zeker van dat het systeem in alle opzichten naar behoren functioneert en zal blijven functioneren. We hebben als groot bouwbedrijf natuurlijk de nodige kennis in huis, maar het was belangrijk dat we gedurende het proces open bleven staan voor het advies van de betrokken partijen. Alles om een optimaal resultaat te bereiken.”

Het resultaat mag er dan ook zijn. Het is bijna jammer dat dit geen openbaar dak is, al is het misschien maar goed ook. Een openbaar parkeerdak moet immers voldoen aan andere eisen, met name op het gebied van bewegwijzering, wat het beeld van dit dak weer zou verstoren. Door de keuze van deze partijen en systemen heeft CT deBoer nu de beschikking over een zeker parkeerdak, dat er ook nog eens mooi uitziet.

Parkeerdak nieuwbouw CTdeBoer, Nieuwegein

  • Opdrachtgever en hoofdaannemer: CTdeBoer, Nieuwegein
  • Dakdekker: Vriedak, Schoonhoven
  • Dakbestrating: Bestratingsbedrijf Lindeboom, Rottevalle
  • Leverancier dakbestrating: Kijlstra Bestrating, Veendam
  • Leverancier XPS isolatie: Jackon Insulation, Steinhagen (D)