Zoeken

Roofs 2019-08-58 Nieuwslijn special parkeerdaken

Roadtrip MVO Netwerk Beton: Het dak op!

Wat is er nodig om het dak van de toekomst multifunctioneel te maken? Waar liggen de uitdagingen? Op 21 augustus a.s. vindt op het dak van Circl in Amsterdam een informele verkenning plaats met opdrachtgevers, producenten en uitvoerders.

Dakconstructies worden tot nu toe zo licht mogelijk uitgevoerd. Daarmee ontnemen we het dak veel mogelijke functies, zoals extra leefruimte, tweede maaiveld, waterretentie, beplanting of ecosysteemdiensten. Kan dat anders? Daarover gaat men graag tijdens deze ‘roadtrip’ in gesprek. Het evenement wordt geoprganiseerd door MVO Netwerk Beton, Nationaal Daken Plan (voorheen GreenDeal Groene Daken) en NEPROM.

Kleurrijk fietsparkeerdak Coffee & Bikes

Door de komst van een nieuw onderwijsgebouw op de campus van de TU Delft, het Teaching Lab en ontwikkelingen binnen de faculteit Industrieel Ontwerpen (IO), ontstond de behoefte aan meer parkeercapaciteit voor fietsen. Uit deze behoefte is Coffee & Bikes gerealiseerd, een aantrekkelijke verblijfsplek met een koffiebar, werkplaats voor fietsen en een tweelaagse fietsenstalling.

Omdat er zowel op de begane grond als op het dak werd geparkeerd, was het extra belangrijk dat er op het dak een waterdichte deklaag werd gecreëerd. Deze deklaag diende tevens bestand te zijn tegen mechanische belasting, alsook scheuroverbruggend, UV-bestendig en slijt- en stootvast. Na diverse opties is er gekozen om het Triflex ProPark systeem, variant 1 toe te passen. Dit systeem voldoet aan alle voorwaarden en is geschikt voor (fiets)parkeerdaken.

Gelijk na oplevering van de bouw kon Meekelenkamp Kunststof Techniek bv aan de slag met het aanbrengen van dit systeem. Het systeem is speciaal ontwikkeld voor parkeerdaken met een hoge verkeersbelasting. Het is volledig gewapend, mechanisch belastbaar, antislip en uiteraard volledig waterdicht. Om het dak aan te laten sluiten bij het ontwerp van het gebouw en de omgeving is een bleekgroene kleurafwerking toegepast. In het najaar van 2018 is Coffee & Bikes in gebruik genomen. Het resultaat is een centraal gelegen en kleurrijk fietsparkeerdak dat ruimte biedt aan circa 1.500 fietsen.

Zoontjens finalist voor de British Parking Awards 2019

Zoontjens was genomineerd voor de British Parking Awards 2019. Deze jaarlijkse, onafhankelijke competitie werd in 2002 gelanceerd door het tijdschrift Parking Review om zo de beste cases, innovaties en prestaties van zowel openbare als particuliere parkeerplaatsen te erkennen en te vieren. Zoontjens was met vijf andere genomineerden genomineerd in de categorie Car parks - Special Projects. In deze categorie erkennen de British Parking Awards uitmuntendheid en prestaties bij het ontwerp, de bouw en renovatie van parkeerprojecten. Het bedrijf was genomineerd voor het parkeerdak met Pardak®110 op de Wing Yip Superstore in Croydon. Op 8 maart jl. zijn de winnaars bekend gemaakt in Royal Lancaster te Londen. Priory Street Car Park, Colchester ging er uiteindelijk met de prijs vandoor.

Deelmobiliteit oplossing voor verdichtingsopgave

Adviesbureau Empaction verzorgde tijdens Parkeervak op 17 april een interactieve kennissessie over deelmobiliteit: ‘Hoe verleiden we bewoners tot gebruik van de deelauto’s?’ De toekomst van deelmobiliteit is duurzaam, betaalbaar, beschikbaar en flexibel. Wat hebben we nodig om dit proces te versnellen?

De verdichtingsopgave waar veel gemeenten voor staan nodigt uit tot (andere) oplossingen voor het parkeervraagstuk. Steeds meer mensen wonen en werken straks op hetzelfde aantal vierkante meters, met meer auto’s tot gevolg. Tegelijkertijd neemt de behoefte aan betere kwaliteit van de openbare ruimte alsmaar toe, dus minder auto’s. Een bruikbare oplossing is deelmobiliteit. Maar dit is alleen relevant als de gebruiker niet dagelijks gebonden is aan de auto. Andere voorwaarden zijn: goedkoop aanbod, garantie op beschikbaarheid, flexibiliteit en diversiteit.

De deelauto moet bij nieuwe (stedelijke) ontwikkelingen integraal onderdeel worden van de woonformule. Regie en afstemming tussen stakeholders, gemeente, ontwikkelaars en marktpartijen zijn van cruciaal belang om zo snel mogelijk te komen tot meer gebruik van deelmobiliteit.

Thema Betondag 2019 is ‘Panorama Beton, een kennismaking’

De komende decennia zal er meer dan ooit een beroep worden gedaan op ons vermogen om het land op een slimme manier aan te passen aan veranderende omstandigheden. De opwarming van de aarde en de demografische ontwikkelingen die daarmee samenhangen, maken dat de bouwopgave wezenlijk anders wordt dan we gewend waren.

Het College van Rijksadviseurs heeft in december 2018 Panorama Nederland gepubliceerd, een document waarin de vier belangrijkste thema’s – klimaatadaptatie, hervorming van de landbouw, energietransitie en verstedelijking – geïntegreerd worden benaderd. Deze visie toont een richting die niet dwingend is, maar keuzes voorlegt en heldere principes definieert. Andere interpretaties en uitwerkingen zijn uiteraard mogelijk. Aan welk Nederland willen we bouwen? En op welke manier past beton daarbij?

Tijdens de Betondag 2019 (14 november 2019 in de Van Nelle-fabriek te Rotterdam) gaat men in het congresprogramma nader in op de gevolgen die deze toekomstvisie heeft voor het bouwen met beton.

Nieuw landmark aan Zeeuwse boulevard

Gelegen tegen de duinen hebben het Strandhotel en de Strandresidentie (realisatie van Compagnie Het Zoute) in Cadzand-Bad een geweldige achtertuin. Het hotel is afgelopen jaar uitgebreid en momenteel ondergaat het bestaande hotel een metamorfose. Om gasten voldoende parkeergelegenheid te bieden, is bij de nieuwbouw een grote ondergrondse parkeergarage met maar liefst drie verdiepingen gebouwd. In samenwerking met ZinCo is hier bovenop een intensieve daktuin gerealiseerd die naadloos aansluit bij de omliggende omgeving. Voorafgaand aan de start, begin voorjaar 2018, is het dak i.s.m. BTL, aannemer Van der Poel en Schadenberg Dakwerken volledig geïnspecteerd en uitvoerig op waterdichtheid getest. Op de dakbedekking zijn drukvaste groendaksystemen van ZinCo geplaatst om optimale waterregulatie van de daktuin te garanderen, een stabiele rijverharding te creëren en een goede groeibasis voor de beplanting te bieden.