Zoeken

Roofs 2019-09-12 Verkiezing Dak van het Jaar krijgt shortlist

Dak van het Jaar 2019

De DakAward voor het Dak van het Jaar wordt jaarlijks uitgereikt tijdens de feestavond voor de dakenbranche in Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee. Tijdens de komende editie, op 20 maart 2020, zal de prijsuitreiking beknopter worden opgezet.

Zoals bekend wordt maandelijks in vakblad Roofs een ­bijzonder project geschreven in het kader van de ­verkiezing Dak van het Jaar. In de evenknie voor de hellende dakenbranche steilDAK worden tweemaandelijks minimaal twee projecten beschreven. Een beschrijving in het vakblad betekent automatisch een nominatie voor de titel Dak van het Jaar. Aan het eind van de jaargang buigt een vakjury, bestaande uit redactieraadleden van de respec­tievelijke vakbladen, zich over de nominaties. Zij kiezen uit de lijst een winnaar en reiken de prijs tijdens de feestavond uit aan de opdrachtgever, dakdekker en een relevante derde partij (architect, leverancier).

Algemeen werd de afgelopen editie (22 maart j.l.) door de aanwezigen als een geslaagde avond ervaren. De belangrijkste opmerking die tijdens de evaluatie naar voren kwam, was dat het officiële gedeelte veel tijd in beslag nam. Ga maar na: beide edities van de verkiezing (plat en hellend) hadden 12 genomineerden. Daarnaast werd zowel voor de platte als de hellende dakenbranche een Dakenman of -vrouw bekend gemaakt (ieder ook weer uit een lijst genomineerden) en werd tweemaal een Oeuvreprijs uitgereikt. Ondanks het gegeven dat de bespreking van de nominaties bewust beknopt is ­gehouden, bleef er onvoldoende tijd over voor andere belangrijke ­activiteiten van deze avond: netwerken en feestvieren.

Op verzoek van de markt is daarom de opzet van de prijsuitreiking aangepast. De jury zal tijdens de komende editie van de verkiezing Dak van het Jaar gaan werken met een longlist en een shortlist van drie projecten. De projecten van de shortlist zullen tijdens de prijsuitreiking wat uitgebreider worden besproken door de vakjury. De overige genomineerde projecten zullen gedurende de avond, inclusief de betrokken bouw­partijen, worden getoond middels een slideshow op de PowerPoint presentatie. Op deze manier krijgen ook de ­projecten die niet op de shortlist staan de exposure en ­credits die ze verdienen.

De longlist Dak van het Jaar zal in Roofs maart 2020 worden gepubliceerd. De shortlist en de winnaar worden dan op de feestavond in Egmond aan Zee bekendgemaakt, waarna in het aprilnummer van Roofs het juryrapport zal worden gepubliceerd, waar de keuzes zullen worden gemotiveerd. Op www.dakvanhetjaar.nl vindt u alle nomi­naties tot nu toe.