Zoeken

Roofs 2019-09-28 Kiwa BDA wordt verder geïntegreerd in Kiwa-organisatie

Interview

Sinds juli 2018 staat Kiwa BDA (bestaande uit BDA Dakadvies, BDA Geveladvies en het laboratorium Kiwa BDA Testing) onder de dagelijkse leiding van divisiedirecteur Arjen van der Drift. Rob Versluis, die als unitmanager binnen BDA opereerde, heeft de organisatie verlaten. Hiervoor zal in de loop van 2020 een nieuwe manager komen. Dit als onderdeel van de ver­nieuwings­slag die de organisatie momenteel maakt en waarbij veel meer dan voorheen de synergie van de totale Kiwa-organisatie wordt benut.

Hoewel hij een relatief nieuw gezicht is in de ­dakenbranche, beschikt Van der Drift inmiddels wel over de nodige dakenkennis en is hij momenteel bezig zijn netwerk in de dakenbranche verder op te bouwen. Hij heeft een verleden bij NS Vastgoed en TNO, waar hij tijdens en na zijn studies HTS Bouwkunde en TU Delft (Bouwkunde en vastgoedbeheer) heeft gewerkt. Na een periode van vier jaar het adviesbureau Pré Advies te hebben geleid, ging hij in 2005 als product­manager aan de slag bij Kiwa. In 2013 werd Van der Drift unitmanager Constructon Products, waarbinnen ook de certificatie van dakmaterialen en de procescertificatie­regeling voor dakdekken vallen. Sinds 2010 is de BDA Groep onderdeel van Kiwa.

Archipel

Vanaf het moment dat het toenmalige directieteam (Albert van den Hout en Nico Hendriks) zich uit het bedrijf had teruggetrokken (in 2012), werd de dagelijkse leiding gevoerd door algemeen directeur Rob Versluis en technisch directeur Chris van der Meijden. Dit directieteam werd aangestuurd door divisiedirecteur Kees Kooijman van Kiwa. Waar de BDA Groep in eerste instantie nog zelfstandig kon opereren, onder de vertrouwde logo’s en op de vertrouwde manier, werd de organisatie in de loop der jaren steeds verder geïntegreerd in de Kiwa-organisatie. Arjen van der Drift werd in juli 2018 toegevoegd aan het managementteam om hier mede vorm aan te geven. Toen in de loop van dat proces bleek dat Rob Versluis zich onvoldoende in de nieuwe koers van het bedrijf kon vinden, is besloten uit elkaar te gaan. Chris van der Meijden blijft overigens als vertrouwd functioneren als technisch directeur.

“Binnen de dakenbranche is BDA is een sterk merk en geldt het bureau als een autoriteit,” aldus Van der Drift. “Met een dergelijke positie is het heel verleidelijk om te blijven doen wat je altijd deed. Op zichzelf is daar weinig mis mee, want het bureau is goed in wat het doet. Maar je laat er veel kansen mee liggen. De integratie van de BDA Groep binnen Kiwa past binnen een grotere ontwikkeling, waarbij we de verschillende bedrijfsonderdelen beter met elkaar willen verbinden. Kiwa, in 1948 opgericht als Keurings Intituut Water Apparatuur, geldt eveneens als een sterk merk. Het is in de loop der jaren uitgegroeid tot een wereldspeler met ruim 4500 medewerkers, dat actief is op tal van terreinen. In de afgelopen 15 jaar is het aantal medewerkers via overnames en natuurlijke groei vertienvoudigd.”

“Je kunt de organisatie het best vergelijken met een archipel. De verschillende bedrijfsonderdelen opereerden allemaal op hun eigen eilandje: BDA was in dit opzicht geen uitzondering. Momenteel zijn we bezig bruggen aan te leggen tussen de afzonderlijke eilandjes, zodat we van extra toegevoegde waarde kunnen zijn voor onze klanten.”

Actief

Wat houdt dit in voor de activiteiten van het dakadvies­bureau? “Wij hebben binnen de organisatie ontzettend veel kennis en expertise beschikbaar,” legt van der Drift uit. “Alleen al op het gebied van het dak hebben wij de experts op het gebied van bijvoorbeeld zonne-energie, valbeveiliging, installatietechniek, brandveiligheid, etc. Door deze expertise op een strategische manier in te zetten, kunnen wij veel actiever reageren op de vraag van de klant. We kunnen een breder perspectief op de vraag geven en daarmee wel­licht de oplossing voor een probleem bieden waar de opdrachtgever nog helemaal niet bij stilstaat. Het probleem waarmee men bij ons aanklopt heeft namelijk altijd een achtergrond.”

Als voorbeeld noemt Van der Drift een gemeente die de plaatselijke sporthal wil verduurzamen. “Met name de overheid is met dit onderwerp bezig, omdat men een voorbeeldfunctie wil vervullen. Voorheen zouden we eenvoudigweg met deze vraag aan de slag zijn gegaan en een voor dit specifieke gebouw een goede oplossing hebben bedacht. Maar het is in alle opzichten voordeliger om deze aanvraag bijvoorbeeld te behandelen in de context van de energievoorziening van de hele wijk, met medeneming van voorzieningen als bodemverwarming, warmtepompen, WKO, WKK, etc. Alles hangt met alles samen. Als je beter in kaart hebt in welke context de verduurzaming van de sporthal moet fungeren, maak je aan het begin andere, betere keuzes: je hoeft niet in een later stadium zaken aan te passen. Ook kunnen wij bijvoorbeeld kijken naar de constructieve gevolgen van bepaalde maatregelen en begeleiden wij desgewenst het verzekeringstraject. Wij willen de opdrachtgever in dit opzicht ontzorgen.”

Modernisering

Dit vereist een wezenlijk andere marktbenadering. Van der Drift: “We zijn in de afgelopen periode te afwachtend geweest, waar we alles in huis hebben om de markt actief te bena­deren. Ga maar na: naast de expertise op tal van gebieden die met elkaar samenhangen, beschikken we ook over moderne laboratoria, waarmee we de meest uiteenlopende testen kunnen uitvoeren. En we hebben gekwalificeerde inspecteurs, waarmee we bijvoorbeeld de uitvoering kunnen begeleiden.”

“Dat betekent ook dat intern de nodige ontwikkelingen plaatsvinden. Zo wordt de onderlinge communicatie gemoderniseerd en gedigitaliseerd. Binnen Kiwa is bij een aantal organisaties nog een moderniseringsslag nodig, BDA is er daar één van. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het relatie­beheersysteem, offertes, facturen en de digitalisering van de inspecties. We zijn bezig met de ontwikkeling van een app, waar onze inspecteurs eenvoudig foto’s in kunnen voegen, etc. Het is de bedoeling ook een klantportaal te ontwikkelen, via welke we bijvoorbeeld nieuwsbrieven kunnen versturen, specifiek in het interessegebied van onze opdrachtgever.”

Of dit ook in te zetten zal zijn in het kader van de aanstaande Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb), wordt momenteel onderzocht. Van der Drift: “Toen de wet in 2017 in de Eerste Kamer in stemming werd gebracht, hadden we onze plannen al klaar liggen. Die verdwenen in een la toen de wet werd weggestemd. Ze zijn er nu weer uitgehaald en momenteel kijken we in hoeverre de plannen nog actueel zijn. Daar nemen we in de loop van het komende jaar een besluit over.”

Overige ontwikkelingen

Er waait kortom een nieuwe wind bij Kiwa BDA. Daar hoort ook bij dat wordt bekeken of de organisatie weer de centrale positie in de dakenbranche kan innemen die het bedrijf van oudsher bekleedt. Er wordt bijvoorbeeld onderzocht of het BDA Dakenboek kan worden geactualiseerd. “Dat zou dan wel een digitale uitgave worden, want ik denk dat het dikke boek zoals we dat kennen niet meer van deze tijd is,” aldus Van der Drift. “Verder blijven we druk bezig om onze verschillende organisaties aan elkaar te knopen en kruis­verbanden te leggen tussen de verschillende experts die we in huis hebben.”

“Ook hebben we een ‘talent development program’ en een ‘leadership development program’,” besluit Van der Drift. “Daarmee willen we jong talent aan onze organisatie ­binden. Het betreffen intensieve, internationale programma’s, waarbij eveneens de kruisbestuiving met andere, ook buitenlandse, bedrijfsonderdelen wordt gezocht. De programma’s worden door de betrokkenen zeer gewaardeerd. Op deze manier willen wij ervoor zorgen dat de organisatie toekomstbestendig is en we een grotere toegevoegde waarde kunnen bieden voor onze klant.”