Zoeken

Roofs 2019-09-54 'Kwaliteit is eigenlijk heel eenvoudig'

Special Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

In deze rubriek laat Roofs markante personen van binnen en buiten de dakenbranche aan het woord. De insteek is om de visie en de persoon achter die visie voor het voetlicht te brengen.

Als directeur van Verkoelen Dakspecialisten Weert, één van de grotere dakbedekkingsbedrijven die in Nederland actief zijn, is kwaliteit een speerpunt in de activiteiten van Erik Maas. Hij is de zoon van een bouwer: het is hem met de paplepel ingegeven. “Het huis waar ik nu in woon, heb ik samen met mijn vader van de grond af aan opgebouwd,” vertelt hij. “Dat wil ik bij mijn volgende huis ook doen. Waarschijnlijk niet meer met mijn vader, want die begint op een leeftijd te komen dat het wel erg zwaar wordt, maar het geeft een enorme voldoening om een gebouw met je eigen handen op te bouwen, precies zoals je het wil.”

Verkoelen Weert is een begrip in de markt. Het bedrijf is voor de professionele opdrachtgever actief op zowel platte daken als hellende daken, in zowel nieuwbouw, renovatie, restauratie en transformatie. Daarnaast heeft men een aparte afdeling voor service, beheer en onderhoud (aangesloten bij Dakbehoud Nederland). Verder zijn veiligheid en innovatie belangrijke speerpunten. Erik Maas was onder andere interim kwaliteitsmanager voor een woningcorporatie en vanuit die werkpraktijk kwam hij in contact met de voormalige ­eigenaren van het familiebedrijf, Cor en Martin Verkoelen. “De bedrijfsfilosofie stond me aan,” vertelt hij. “Een familie­bedrijf staat anders in de markt en heeft een andere relatie tot de medewerkers en de klanten. Geld verdienen is wel belangrijk, maar het draait ook om de relaties en de kwaliteit van het werk. Feitelijk zet ik (sinds 2017) het beleid van mijn voorgangers voort, met uitbreiding van de gevraagde vernieuwing.”

Kwaliteit

Wat bedoelt Maas als hij het over ‘kwaliteit’ heeft? “Daar kun je heel moeilijk over doen, maar het is eigenlijk heel eenvoudig. Je levert als dakdekker kwaliteit als je foutloos en netjes werkt, als het proces klopt en als het resultaat aansluit op de wensen van de klant. Het gaat erom dat de klant tevreden is: ook als ik bijvoorbeeld esthetisch andere keuzes zou hebben gemaakt, de klant bepaalt. Natuurlijk klinkt dat allemaal eenvoudiger dan het is, want de praktijk is weerbarstig, maar aan de andere kant moeten we het ook weer niet moeilijker maken dan het is (dat gebeurt nog wel eens). Een gebouw bestaat uit een gevel, een dak, de afbouw en de installatie: meer is het niet. Het gaat dan om vakmanschap: daar hoort ook een goede communicatie met de andere bouwpartners bij en een goede afstemming van de werkzaamheden met het budget van de opdrachtgever.”

Verkoelen Weert is zoals gezegd een allround dakdekkers­bedrijf, het is actief op zowel het platte als het hellende dak en voor beide daktypen voert het ook vrijwel alle typen dakbedekking. “Daarvoor hebben we de nodige specialisten in huis. Maar we werken ook veel in samenwerking met partijen die al jarenlang onze partners zijn en die we 100% vertrouwen. We verzorgen voor de meeste van onze opdrachtgevers ook het onderhoud. Doordat we een grotere partij zijn, met zowel verstand van platte als hellende daken, kunnen we dit efficiënt inrichten. We kunnen schuiven met te onderhouden daken en ook kunnen we bijvoorbeeld de bezoekfrequentie efficiënt hanteren, omdat we de te onderhouden daken goed kennen.”

Intrinsieke motivatie

Het bedrijf hanteert een interne systematiek voor de kwaliteits­borging en loopt daarmee vooruit op de aan­staande Wet kwaliteitsborging voor de bouw (Wkb). “Dat komt omdat wij voornamelijk voor professionele ­opdrachtgevers werken. We hebben flink geïnvesteerd in onze organisatie, het vakmanschap en de interne commu­nicatielijnen, kortom: de professionaliteit van ons bedrijf. Dat is een intrinsieke motivatie, de wil om goed werk te leveren. Want uiteindelijk gaat het om het eindproduct: het dak. Als je een auto koopt, vertrouw je erop dat alles in orde is: je controleert niet of de motor er wel in zit. Zo hoort het ook het geval te zijn met het dak. Wat ‘kwaliteit’ is, hangt af van het belang en het perspectief van waaruit naar die kwaliteit wordt gekeken. Daarom is het belangrijk om in het integrale plan de respectievelijke taken en verantwoordelijkheden vast te leggen, als ook de gewenste kwaliteit en hoe die te bereiken. Het mag duidelijk zijn dat wij er voorstander van dat in de nieuwe wet het eindresultaat door een onafhan­kelijke partij wordt getoetst. De vraag bij dit alles is wel: hoe houden we voldoende vakmensen? We moeten ­opleiden en mensen aantrekken. Het langer doorwerken van ouderen in zwaardere beroepen nekt op dit moment menig organisatie.”

Renovatie

Hoe ziet Maas de toekomstige ontwikkelingen? “Veel ontwikke­lingen die zich op het dak voordoen, zullen zich naar mijn idee ook voortzetten als de conjunctuur minder wordt. Veel gebouwen die in de jaren ’60 en ’70 zijn gerealiseerd, zijn in de komende periode toe aan renovatie. Dat is een logisch moment om na te denken over het dakgebruik. In veel gevallen zullen de mogelijkheden beperkt zijn, vanwege het extra gewicht, maar je ziet wel dat opdracht­gevers op zoek zijn naar manieren om hier invulling aan te geven. Vooralsnog zal het gebrek aan vakbekwaam ­personeel de grootste rem op de ontwikkelingen vormen, dit is een bouwbreed probleem, waar de dakenbranche het eigenlijk nog relatief goed doet. Wij dragen hieraan bij door jaarlijks veel in opleidingen te investeren.”

“Op een kwalitatieve manier bouwen is het mooiste wat er is en daarom voel ik me op deze plek als een vis in het water. Ik denk dat de dakenbranche interessante tijden tegemoet gaat, waarbij het alleen maar belangrijker wordt om de kwaliteit van de daken in het oog te houden.”