Zoeken

Roofs 2019-09-56 De lat ligt hoog en gaat niet omlaag

Special Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Het ligt voor de hand dat een kwaliteitsorganisatie als DAKMERK de aanstaande Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) toejuicht. Toch neemt directeur Jeanine van Noordenne vooralsnog een ­terug­houdende houding aan. “Veel is nog onduidelijk en we willen graag de komende periode gebruiken om in kaart te brengen wat de nieuwe regelgeving precies voor ons gaat betekenen.”

DAKMERK is de kwaliteitsorganisatie van de platte ­dakenbranche. De door deze organisatie erkende ­dakdekkers voldoen wat betreft vakmanschap aan de strenge toelatingscriteria en zijn in het bezit van het KOMO procescertificaat BRL 4702. De projecten van DAKMERK erkende bedrijven worden vóór aanvang technisch beoordeeld op o.a. ontwerp, materiaalkeuze, systeem- en pakketopbouw en bevestiging. Verder wordt de kwaliteit van werken tijdens de uitvoering steekproefsgewijs (onaangekondigd) geïnspecteerd. De onafhankelijke inspecteurs rapporteren hun bevindingen aan de dak­dekker en indien er aanleiding is, worden de uitkomsten met de dakdekker besproken. Zo nodig worden er direct maatregelen genomen om de kwaliteit van het werk te borgen. Nadat aan alle kwaliteitseisen is voldaan, geeft DAKMERK voor het werk een eigen garantiecertificaat af. De opdrachtgever is hiermee 10 jaar lang verzekerd van een waterdicht dak. Mocht de dakaannemer in die periode door insolventie in gebreke blijven, dan behoudt de opdrachtgever via Stichting Waarborgfonds DAKMERK zijn 10 jaar waterdichtheidsgarantie.

Jeanine van Noordenne geeft aan dat deze systematiek ervoor zorgt dat de dakenbranche beschikt over een degelijke manier van kwaliteitsborging. “Hoe deze syste­matiek gaat aansluiten op de wet, is nog niet duidelijk. Het hangt af van de precieze rol die de kwaliteitsborger gaat spelen, welke certificaten in het nieuwe systeem zullen worden gevraagd en op welke wijze de controles dienen te gaan plaatsvinden. Aan de hand daarvan kunnen we kijken of (en zo ja hoe) we onze systematiek dienen aan te passen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een aanpassing van de frequentie van de steekproefsgewijze inspecties. Vanzelfsprekend willen wij ons keurmerk zodanig inrichten, dat de kwaliteitsborger bij de projecten die door DAKMERK erkende bedrijven worden afgeleverd alleen nog maar een vinkje hoeft te zetten. Zo ver zijn we nog niet, maar we hopen toch wel dit najaar wat meer duidelijkheid te krijgen. We hebben dan nog een jaar om onze eventuele aanpassingen door te voeren. Dat moet haalbaar zijn, want ik verwacht geen grote aanpassingen in onze systematiek: het zal grotendeels neerkomen op hier en daar wat puntjes op de i zetten.”

Aanmeldingen

Verwacht Van Noordenne een groei in het aantal aan­meldingen van aspirant-DAKMERK erkende bedrijven? “Dat ligt wel voor de hand, maar in alle gevallen zullen deze bedrijven moeten voldoen aan onze strenge toelatingscriteria. Dat is niet voor iedereen weggelegd. Wij hebben geen groeidoelstelling: de lat voor door DAKMERK erkende bedrijven ligt hoog en die gaat niet omlaag. Maar natuurlijk zullen er bedrijven zijn die deze stap gaan overwegen, al was het alleen maar omdat men door de DAKMERK erkenning en het bijbehorende Waarborgfonds juridisch veel sterker staat en deze zekerheid ook aan de opdrachtgever kan aanbieden.”

Zodra meer duidelijk wordt wat de Wkb voor gevolgen zal hebben voor de DAKMERK-systematiek, zal Roofs hier nader over berichten.