Zoeken

Roofs 2019-09-58 Het belang van KOMO gecertificeerde dakisolatie

Special Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Met een KOMO certificaat van dakisolatiematerialen kunnen dakbedekkingsbedrijven al sinds jaar en dag aantonen dat de materialen, wanneer ze zijn toegepast conform het certificaat (op het dak dus), voldoen aan het Bouwbesluit. Dat geeft duidelijkheid voor opdrachtgevers en dakbedekkingsbedrijven. Welke prestaties mogen worden verwacht? En welke partij is in ­gebreke gebleven in geval van schade?

Sinds 2014 wordt in opdracht van het College van Deskundigen ‘Isolatiematerialen en Dakbedekkingen’ door belanghebbende organisaties, waaronder VEBIDAK, gewerkt aan de actualisatie van BRL 1309. In deze BRL is vastgelegd aan welke eisen KOMO gecertificeerde ­dakisolatie moet voldoen. VEBIDAK hecht daarbij vooral aan aspecten die van belang zijn voor de uitvoering, zoals maatvastheid, vormvastheid en druksterkte. Nu, vijf jaar later is het helaas nog steeds niet gelukt om een nieuwe BRL 1309 tot stand te brengen. De isolatie-industrie enerzijds, en de producenten van dakbedekkingsmaterialen en VEBIDAK anderzijds, hebben een fundamenteel verschil van inzicht voor wat betreft de ruimte die KOMO certificering biedt, binnen de grenzen van de Europese bouwregelgeving. Wat mag wel en wat mag niet?

Wat zouden de gevolgen voor dakbedekkingsbedrijven ­kunnen zijn als er geen KOMO gecertificeerde dakisolatie meer verkrijgbaar zou zijn?

1. Wat overblijft, is dat dakisolatie uitsluitend nog een CE keurmerk heeft dat een koppeling met het Bouwbesluit geeft. CE is een verklaring van de producent zelf, die iets zegt over de prestaties van uitsluitend het product. Geschiktheid voor de toepassing op een dak is daarin niet (voldoende) geregeld.

2. Kenmerkend voor KOMO gecertificeerde producten is dat de kwaliteit van een product in zijn toepassing wordt beoordeeld. Dus dat betreft isolatie toegepast op een plat dak, waarbij zwaardere eisen kunnen worden gesteld aan eigenschappen die op het dak belangrijk zijn (bijvoorbeeld maatvastheid, vormvastheid en drukvastheid). Deze grip op de kwaliteit van dakisolatie zou dan verdwijnen. Voor dakbedekkingsbedrijven betekent dat dat schadeclaims moeilijker te onderbouwen zijn.

3. Keuringen in het kader van KOMO certificatie vinden onafhankelijk én periodiek plaats. De keuringen vinden elk jaar en gespreid over het jaar plaats door bijvoorbeeld SGS Intron Certificatie, KIWA Nederland of SKG-IKOB . Voor dakbedekkingsbedrijven leidt het wegvallen van KOMO certificatie tot minder betrouwbare kwaliteit van dakisolatie.

4. Dakbedekkingsbedrijven werken volgens de Vakrichtlijn ‘Gesloten dakbedekkingssystemen’. De Vakrichtlijn stelt dat dakisolatie moet voldoen aan de eisen van BRL 1309. Dat kan dus worden aangetoond met een KOMO certificaat. Zonder KOMO certificaat is dat voor een dakbedekkingsbedrijf een onmogelijke opgave, waarbij leveranciers mogelijk gebruik zullen maken van allerlei buitenlandse certificaten om productkwaliteit aan te tonen. Dakbedekkingsbedrijven en opdrachtgevers zien dan door de bomen het bos niet meer.

5. De Wet Kwaliteitsborging zal ook bij dakbedekkings­bedrijven leiden tot een toenemende vraag van ­opdrachtgevers naar aantoonbare kwaliteit. Als KOMO certificatie van dakisolatie ontbreekt, zal het voor dakbedekkingsbedrijven lastiger worden om de kwaliteit van dakisolatie in haar toepassing op het dak aan te tonen.

Samenvattend

De kwaliteit van dakisolatie zal zonder KOMO certificatie natuurlijk niet ineens verslechteren. Echter: onafhankelijke, uniforme documenten die verklaren dat isolatiematerialen bij toepassing op daken (in Nederland!) leiden tot een ­betrouwbare kwaliteit zullen dan tot het verleden behoren. Dat betekent dus voor dakbedekkingsbedrijven dat levering van aantoonbare kwaliteit op basis van de Vakrichtlijn en in het kader van de Wet Kwaliteitsborging erg lastig wordt.

Ook het onderbouwd claimen van dakschades bij ­leveranciers van dakisolatie zal er niet makkelijker op worden. Het moge duidelijk zijn dat VEBIDAK voorstander is van het behoud van KOMO gecertificeerde dakisolatie en zich daarvoor zal blijven inzetten. Echter, indien een meerwaarde met KOMO niet meer te realiseren is, kunnen we beter stoppen. Wil de isolatie-industrie dit? VEBIDAK hoopt van niet.