Zoeken

Roofs 2019-09-60 Nieuwslijn special Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Branche bereikt overeenstemming over nieuwe KOMO-BRL 1512-1 Riet

Riet wordt ook nu nog met regelmaat gebruikt voor het bekleden van daken, gevels en molens. Zeker ook in de restauratiebranche. Universele kwaliteitscriteria voor het product riet, op grond waarvan een KOMO-productcertificaat kan worden verleend, ontbraken tot nu toe echter. Daarin komt verandering nu de rietbranche (riettelers, -dekkers en –handel) overeenstemming heeft bereikt over de BRL 1512-1 ‘Riet voor daken, gevels en molens’.

De BRL 1512-1 omvat de publieke en private eisen voor riet dat wordt gebruikt voor de genoemde toepassingen. Aspecten zijn onder meer het vochtgehalte en de buigzaamheid van het product, de mogelijke aanwezigheid van schimmels en de mate waarin het riet onkruidachtige gewassen bevat. Uiteraard wordt ook ­omschreven hoe, door een onafhankelijke certificatie-instelling die licentienemer is bij KOMO, getoetst moet worden of het product duurzaam aan alle criteria voldoet. De BRL wordt gedragen door 11 relevante instanties en bedrijven in en rond de rietsector.

BNR Bouwmeesters: Voorkomt de nieuwe Wet kwaliteitsborging grote instortingen?

In de uitzending van maandag 26 augustus onderzocht Bouwmeesters met twee constructeurs of de Wet kwaliteitsborging instortingen zoals bij het AZ-stadion kan voorkomen. Te gast waren Bob Gieskens (directeur VNConstructeurs) en Joop van Leeuwen (voorzitter Centraal Overleg Bouwconstructies). Besproken werd o.a. het betoog van VVD-Kamerlid Daniël Koerhuis. Hij pleitte voor een nationaal risicoplan voor daken. Beide heren konden zich daarin vinden. “Maar ik zou me niet beperken tot daken,” aldus Gieskens. De Wkb, die in 2021 ingaat, schiet volgens hem tekort: “Die gaat alleen over nieuwbouw, terwijl Koerhuis het over inspectie van bestaande gebouwen heeft.” Van Leeuwen deelde Gieskens’ zorgen over tekortkomingen in de wet: “Vroeger was de gemeente verantwoordelijk voor de kwaliteit van gebouwen. Tegenwoordig is dat verspreid over particulieren. Ik vraag me af of iedereen daar voldoende naar handelt.” Gieskens sloot zich hierbij aan: “Men moet zijn eigen werk beter controleren.”

BouwCafé Ketenaansprakelijkheid 12 september 2019

Ketenaansprakelijkheid (met alleen de WKa) was al ingewikkeld genoeg. Nu hebben we ook de WAS (Wet aanpak schijnconstructies), de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming), de WDBA (Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties), de WAB (Wet Arbeidsmarkt in Balans), plus een minister Koolmees die voor januari alweer nieuwe regels aankondigt. Hoe kunt u nu nog inschatten hoe het zit met uw ketenaansprakelijkheid, hoe groot de risico’s zijn en hoe je deze zo veel mogelijk kan beperken? In het Bouwcafé van september zet Bouwend Nederland de zaken op een rijtje en biedt men oplossingen uit de praktijk van collega ondernemers. Het BouwCafé vindt op 12 september vanaf 17.00 uur plaats in Infocentrum Belvédère in Maastricht.

Stichting KiKCampus opgericht

KiK is een instrument voor kwaliteitsborging in bouw en infra onder de Wkb. Met vier maatwerkmodules in één systeem spreekt de hele bouwkolom dezelfde taal. Met het instrument kan aantoonbaar worden voldaan aan alle wet- en regelgeving in bouw en infra én aan private kwaliteitseisen. Het is geschikt voor alle typen bouwwerken en gevolgklassen. KiK helpt beter te bouwen, faalkosten te verminderen en het ondersteunt innovatieve concepten. Het instrument is mee-ontwikkeld door maar liefst 30 (branche)organisaties. Het is er voor ontwikkelaars, voorschrijvers, bouwers, kwaliteitsborgers en afdelingen Bouw- en Woningtoezicht.

Diverse kennisinstituten en bedrijven hebben deze zomer de Stichting KiKCampus opgericht. KiKCampus is gehuisvest op de bouwcampus van de TU Delft en faciliteert organisaties bij het voldoen aan van de Wkb die moet toezien op de verplichte inzet van een toegelaten ‘instrument’ (systeem) voor kwaliteitsborging. De stichting zorgt ervoor dat ontwikkelaars, opdrachtgevers, architecten, voorschrijvers, bouwers, kwaliteitsborgers of afdelingen Bouw- en Woningtoezicht snel en goed aan de slag kunnen met het KOMO instrument Kwaliteitsborging (KiK) uit de Wkb.

AFNL: goed dat Wet kwaliteitsborging voor het bouwen is aangenomen

Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra (AFNL) is verheugd dat de Eerste Kamer de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) heeft aangenomen. Hiermee gaat een einde komen aan de jarenlange discussies en onduidelijkheid over de borging van de kwaliteit van het bouwen. Hoewel de wet niet perfect is, staat de AFNL vanaf het moment dat de wet in beeld kwam achter de uitgangspunten van de Wkb. De huidige situatie was niet houdbaar en vroeg om een oplossing. De wet biedt de bonafide bouwbedrijven, die staan voor bouwkwaliteit, een kans om zich te onderscheiden. Wel heeft de AFNL enkele kanttekeningen bij de wet. Door het bestuursakkoord tussen het Ministerie van Binnenlandse Zaken en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) vreest AFNL dat gemeenten, net als voorheen, hun taak als toezichthouder zullen blijven uitvoeren. Dat doet in de ogen van AFNL geen recht aan de uitgangspunten van het wetsvoorstel en kan leiden tot dubbel werk, onnodige kosten en onduidelijkheid ten aanzien van de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid.

Daarnaast heeft AFNL in de normcommissie al meermalen de zorg uitgesproken over de administratieve lasten die het consumentendossier met zich meebrengt. Het is van belang dat het dossier ook voor het MKB-bedrijf hanteerbaar is en blijft.

ProBitumen Managementsymposium in teken van Wkb

Na drie succesvolle symposia als Probasys Benelux zet ProBitumen de traditie op de tweede dinsdag van november voort. Nu de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen is aangenomen, ontkomen we er niet aan hier opnieuw en nu wat ruimer aandacht aan te besteden. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) praat u bij over de voorbereidingen. Daarnaast komt de gewijzigde aansprakelijkheid van de (dak)aannemer aan de orde.

In het tweede deel aandacht voor de gevolgen van het klimaat voor het dak en het werken op het dak: de lokaal bekende weerman Ed Aldus neemt u mee. Er wordt afgesloten met keynote-speaker Danny Mekic, technologie- en ­innovatie-expert, onder andere bekend van televisie en veelgevraagd spreker.