Zoeken

Roofs 2019-10-58 Nieuwslijn special

Flamco maakt installeren van warmtepompen makkelijker

De vraag naar warmtepompen stijgt snel. Veel installateurs zijn op zoek naar ondersteuning en gemak om warmtepompsystemen adequaat te installeren. Flamco introduceert voor hen speciale installatiepakketten en een webconfigurator. Hiermee is het makkelijker om voor elke situatie in één keer de juiste toebehoren te kiezen, zonder iets te vergeten. En met de extra opties uit de pakketten worden warmtepompsystemen bovendien nog energie-efficiënter.

Cursus Luchtdicht Bouwen

Nu de overheid de EPC eis steeds verder aanscherpt, neemt de belangstelling voor luchtdicht bouwen evenredig toe. Het principe van luchtdicht bouwen is eenvoudig, alle ongewenste kieren en naden in een gebouw worden gedicht om ongecon­troleerde ventilatie (en dus energieverlies binnen het gebouw) tegen te gaan. Energiebesparing is dus een belangrijke opbrengst van luchtdicht bouwen. Maar er zijn meer voordelen te noemen, zoals het voorkomen van vochtproblemen, minder geluidsoverlast en een beter wooncomfort.

Voor iedere professional die meer wil weten over luchtdicht bouwen organiseert BouwProfs regelmatig een 1-daagse cursus onder leiding van ir. Rens ten Hagen (docent Bouwfysica verbonden aan het AVB (Academie voor Bouwkunst) en als docent bouwkunde verbonden aan diverse opleidingsinstituten waaronder het AVVO (Academie voor Vastgoed Onderhoud). Hij is tevens voorzitter van de NEN-commissie Harmonisatie Woningkeur. De eerstvolgende cursus vindt plaats op 15 oktober 2019 in Bouwmensen Midden Holland in Hoofddorp.

Cocoband is Compriband

Compriband staat voor velen gelijk aan geïmpregneerd gecomprimeerd schuimband. Het is tevens een geregi­streerd merk dat alleen door tremco illbruck als producent mag worden gevoerd. Binnen de productgroep schuimbanden neemt illbruck TP605 Cocoband met KOMO-keur een prominente plaats in. Het product heeft een lange historie en wordt gewaardeerd om zijn hoogwaardige kwaliteit en brede inzetbaarheid. In 2018 heeft men een technische upgrade doorgevoerd met als belangrijkste verbetering het grotere maatbereik. Op basis hiervan is dit product omgedoopt tot illbruck TP605 Compriband.

Laatste ontwikkelingen prefab bouwen

Prefabricage wordt in alle gradaties toegepast. Soms is het proces van industrialisatie ver doorgevoerd en worden complete, kant-en-klare units in de fabriek vervaardigd, die alleen maar op de plek van bestemming gepositioneerd hoeven te worden. Soms leidt prefabricage tot elementen die op de bouwplaats worden gemonteerd tot een bouwkundig geheel.

Alle vormen van prefab, van element tot complete module, bewijzen hun waarde in de dagelijkse bouwpraktijk. Al deze facetten van fabrieksmatige productie en off-site bouwen worden op de vakbeurs PREFAB van 8 tot en met 10 oktober in de Brabanthallen in Den Bosch geëtaleerd.

Inclusief de laatste ontwikkelingen en trends, want onmiskenbaar worden bouw- en renovatieprocessen steeds verder geïndustrialiseerd, onder meer vanwege snelheid van bouwen, grote bouw- en renovatieopgaven en kostenvoordelen.

innovatieve dakstand en muurvoet versnellen bouwproces

Isoniq biedt met z’n innovatieve dakstand en muurvoet een oplossing om beter te isoleren en sneller te bouwen. Michel van Veen: “Wij hebben verschillende disciplines en werkzaamheden van de bouwplaats naar de fabriek gehaald en in één geïntegreerd prefab systeem samengevoegd.

In plaats van een samenspel van allerlei werkzaamheden op het dak, waarbij bouwers met hout, staal, cellenbeton, folies, isolatiemateriaal etc. een borstwering moeten opbouwen, kunnen zij nu in één keer een Isoniq Dakstand® plaatsen. Hetzelfde geldt voor de Isoniq Muurvoet®: geen verschillende partijen meer met verschillende bouwmaterialen, maar één prefab systeem voor de aansluiting tussen het platte dak en opgaand metselwerk.

Klimaatakkoord is een goede eerste stap richting verduurzaming

79% van de Nederlanders vindt het belangrijk dat we op een andere manier energie gaan opwekken. Dat blijkt uit onderzoek van Motivaction in samenwerking met de NVDE. Het Klimaatakkoord is bekend: 96% van de Nederlanders heeft van het akkoord gehoord en de helft (52%) zegt de inhoud te kennen. Driekwart van de Nederlanders is positief of neutraal dat het Klimaatakkoord een goede eerste stap is richting verduurzaming; 16% vindt het géén goede stap. 40% procent geeft het een goed gevoel dat de overheid zich met het Klimaatakkoord verbindt aan het doel om in 2030 de helft minder CO2 uit te stoten. Meer dan de helft vindt het zelfs de hoogste tijd.

“De urgentie van de energietransitie wordt door het merendeel van de Nederlanders gevoeld. Ze zijn ervan doordrongen dat er iets moet gebeuren en we zien dit als oproep om tot actie over te gaan. Uit ons onderzoek blijkt dat Nederlanders de overheid niet als enige verantwoordelijke zien, maar wel degelijk als dé partij die nu het voortouw moet nemen. De overheid is echt aan zet,” aldus Gerard van der Werf, energie-expert bij Motivaction.

BENG-eisen aangescherpt en inwerkingtreding per 1 juli 2020

De ministerraad heeft op voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) ingestemd met een wijziging van het Bouwbesluit over energiezuinige nieuwbouweisen. Met deze wijziging moeten vanaf 1 juli 2020 alle nieuw te bouwen gebouwen voldoen aan de Bijna Energieneutrale Gebouw eisen (BENG). Daarmee worden strengere eisen gesteld om zo het energiegebruik te verlagen.