Zoeken

Roofs 2019-10-68 BOKO en Topdak gaan samen verder

Bedrijfsnieuws

Al enige tijd was Edwin Wiepking, directeur van dakdekkersbedrijf Topdak, op zoek naar de juiste overnamepartner. Deze werd gevonden in BOKO Dakdekkers uit Westknollendam. De integratie van beide dakdekkers­bedrijven bevindt zich momenteel in de afrondende fase. Een gesprek met Wiepking en Rob Bootsman (directeur BOKO).

Het proces van integratie begon dit jaar, direct na de kerstvakantie, na een zorgvuldige voorbereiding. Bootsman: “Om te voorkomen dat er zowel intern als extern geruchten zouden ontstaan, is het belangrijk dat niemand iets weet totdat het aan het personeel wordt verteld. Beide organisaties begonnen het nieuwe jaar met de mede­deling aan het personeel dat Topdak onderdeel was geworden van BOKO. Vanaf dat moment is er heel veel tijd gestoken in de integratie van beide teams. Inmiddels opereert het bedrijf volledig vanuit de vestiging van BOKO in Westknollendam.”

Hetzelfde DNA

Wiepking, nu commercieel adjunct directeur van BOKO, vertelt dat deze stap belangrijk was voor de continuïteit van het dakdekkersbedrijf. “De gemiddelde leeftijd van het team van Topdak was 32 en er was geen verloop. We hebben altijd veel geïnvesteerd in de opleiding van onze mensen (we zijn meerdere malen genomineerd voor het beste leerbedrijf), wat soms ook tegen ons is gaan werken, omdat onze mensen soms klaar waren voor een stap die ze niet binnen onze organisatie konden maken. Daar komt bij dat ik op een leeftijd kom dat ik langzaamaan aan pensionering begin te denken, ook al omdat ik een paar jaar geleden een zware hartoperatie heb gehad. Maar er staat geen opvolging klaar. Ik voel het als mijn verantwoordelijkheid om te zorgen dat zowel ons personeel als onze klanten ook in de toekomst een stabiele basis hebben.”

“Bovendien verandert de vraag van de markt en ik merkte dat wij steeds meer moeite hadden om hier op een goede manier aan te voldoen. Niet alleen worden steeds hogere eisen aan het dak gesteld, maar vooral wensen klanten steeds meer informatie van de organisatie. Op de langere termijn zouden wij capaciteit en slagkracht tekort komen. Het lag dus voor de hand dat wij ons bij een sterke partner zouden aansluiten. Er zijn gesprekken met meerdere partijen gevoerd, maar uiteindelijk heb ik Rob Bootsman uitgenodigd om eens serieus te komen praten. BOKO is een gerenommeerd bedrijf, voornamelijk actief in grote renovatiewerken en de moeilijke nieuwbouw. We zijn dealers van dezelfde merken en werken allebei bij voorkeur met eigen mensen. We hebben dus hetzelfde DNA. Bovendien is de toekomst van het bedrijf gewaarborgd omdat de derde generatie Bootsman wordt klaargestoomd om op termijn het stokje over te nemen.”

“We kennen elkaar al heel lang,” vertelt Bootsman. “We hebben natuurlijk als collega-bedrijven veel met elkaar te maken gehad en we hebben allebei in het bestuur van Tectum en VEBIDAK zitting gehad. Het vertrouwen is er: ik zou Edwin mijn portemonnee meegeven. De activiteiten van Topdak zijn aanvullend aan die van ons. Wij zijn sterk in de meer bijzondere projecten, zoals bijvoorbeeld de werkzaamheden op Schiphol, die in de voorbereiding heel veel tijd kosten, maar waar onze organisatie helemaal op is ingesteld. Het is overigens niet zo dat we door de extra mankracht ruimer in onze planning zijn komen te zitten, want we hebben ook een volle orderportefeuille overgenomen. Wij zien deze stap vooral als het uitbouwen van onze activiteiten en een aanvulling van onze klantenkring.”

Van elkaar leren

Bootsman: “Natuurlijk brengt een dergelijke stap de nodige onrust onder het personeel met zich mee en daarom hebben we er veel tijd en energie in geïnvesteerd om de overgang zo goed mogelijk te laten verlopen. Dat gaat niet van de één op de andere dag. We hebben de personeelsleden gevraagd ons een jaar de kans te geven om een organisatie op poten te zetten waar iedereen zich in thuis voelt. Persoonlijke aandacht en interesse is daarbij een must. Er zijn talloze momenten waarop je als leidinggevende je betrokkenheid kunt laten zien, die moet je ook pakken. Op een gegeven moment ontstaat er dan saamhorigheid. We kunnen nu al veilig stellen dat deze aanpak vruchten heeft afgeworpen. Op twee personen na, die allebei persoon­lijke redenen hadden om af te haken, is het hele personeelsbestand meegegaan. We merken bovendien dat beide teams veel van elkaar leren. Zo werken wij veel meer volgens een vaste structuur, eenvoudigweg omdat de organisatie groter is, en was Topdak veel verder in de digitalisering. Wij zijn nu dus ook stappen aan het zetten op dit gebied.”

“Voor mij persoonlijk is het nogal wennen, omdat ik voornamelijk op impuls werk,” vervolgt Wiepking. “Maar in deze nieuwe setting word ik gedwongen om veel meer gestructu­reerd te werk te gaan. Ik voel me ook persoonlijk beter in de nieuwe situatie, waarin ik minder verantwoordelijkheid draag en me kan toeleggen op hetgeen ik het liefst doe: de verkoop en acquisitie van projecten. We zetten twee zeer ervaren teams bij elkaar en daardoor brengen we elkaar op nieuwe ideeën: onze innovatieve slagkracht is groter geworden. Zo zijn we bijvoorbeeld bezig met de ontwikkeling van een elektrische bitumenketel, met name natuurlijk voor situaties waarin het werken met open vuur uit den boze is (zoals bijvoorbeeld Schiphol). En de zinkwerkplaats in Westknollendam werd nauwelijks gebruikt, maar daar maken we inmiddels weer volop gebruik van. En zo zijn er meer voorbeelden te noemen waarbij er echt sprake is van synergie. Onder invloed van BOKO bemoeien wij ons bijvoorbeeld niet meer met de rookgasafvoeren: om eventuele ellende te voorkomen huren wij voor dit soort werkzaamheden specialisten in.”

Dat laatste betekent een ander kostenplaatje voor de klant. “Onze klanten zien daar de meerwaarde van,” aldus Bootsman. “Zoals gezegd verandert de markt en die verandering wordt voornamelijk gedreven door een grotere behoefte aan zekerheid. Wij kunnen die zekerheid bieden. Beide organisaties waren op hun eigen gebieden voorlopers en dat betekent dat beide organisaties elkaar hebben versterkt. Best en goed wordt beter!”