Zoeken

Roofs 2019-11-101 Een vertrouwenspersoon binnen de organisatie

Vitaliteitsmanagement

Vitale, fitte, gezonde en gemotiveerde mensen in en om het bedrijf - en balans in het leven: dat zijn de uitgangspunten van het vitaliteitsmanagementprogramma ‘Vitaal met je VAK bezig zijn’.

Je zou zeggen dat de sprookjeswereld de mooiste is. In de sprookjeswereld bestaan er geen problemen en zorgen. Een ideale wereld met louter vreugde en plezier. Waarin iedereen lacht, danst, zingt en plezier heeft. Maar het is een droom die helaas niet waar is, de realiteit is anders. Op het werk, op kantoor, op school, in de zorg, de hulpverlening, vrijwilligerswerk en in de sport, overal waar mensen samen zijn, komen ook ongewenste omgangs­vormen en integriteitsschendingen voor zoals pesten, seksuele intimidatie, discriminatie, agressie en zelfs geweld. De gevolgen van deze ongewenste omgangsvormen liegen er niet om: menselijk leed, verloop, verlies in productiviteit, verzuim en zelfs arbeidsongeschiktheid.

Vanuit de Arbowet is de werkgever verplicht om aandacht te besteden aan ongewenste omgangsvormen. Vaak is het voldoende om hierover met elkaar in gesprek te gaan. Een vertrouwenspersoon kan hierin een belangrijke rol vervullen. Maar soms is in gesprek gaan niet de juiste oplossing, bijvoorbeeld omdat het gebeurde daarvoor te ernstig is. In dat geval zullen verdergaande stappen ondernomen moeten worden.

Een vertrouwenspersoon is binnen het bedrijf een persoon aan wie men vertrouwelijke zaken kwijt kan. Belangrijk om te weten is dat de vertrouwenspersoon geheimhoudingsplicht heeft. Vaak hebben de vertrou­welijke zaken betrekking op ongewenst gedrag of persoonlijke problemen. Bij Gebr. Janssen is naast een directielid ook de bedrijfsarts en de leefstijlcoach als ver­trouwenspersoon. Wat verder nog een groot verschil maakt, is het creëren van een veilige omgeving. Spreek met elkaar af hoe met elkaar omgegaan wordt en wat niet getolereerd wordt. Leef hier als organisatie ook naar. Gaat het fout, dan is het makkelijker om mensen aan te spreken op ­ongewenst gedrag.

Peter van Houtum (directeur Gebr. Janssen bv, Beugen)