Zoeken

Roofs 2019-11-62 Nieuwslijn special brandveiligheid

Convenant brandveiligheidsnormen uitgebreid

Willem van Oppen, adviseur Keurmerken bij het Centrum voor Criminaliteits­preventie en Veiligheid (het CCV), en Marc Mergeay, consultant bij NEN-Bouw, vertellen in Mag1010 over het waarborgen van brandveiligheid in gebouwen, gebaseerd op praktijkgerichte normen. Belangrijk onderdeel hiervan is de versnelling van het normalisatieproces. Het convenant daarover dat het CCV en NEN in 2016 ondertekenden, werd kort voor de zomer met drie jaar verlengd.

Nu de nieuwe norm voor vast opgestelde brandblussystemen klaar is, wordt de samenwerking uitgebreid naar andere brandveiligheidsnormen. Van Oppen: “De eerste drie jaar van ons convenant waren succesvol. We moeten voor vast opgestelde brandblussystemen nog een paar dingen afmaken. Maar we hebben laten zien dat we de wildgroei in pseudo-regelgeving en allerlei andere documenten op het gebied van de brandveiligheid in gebouwen samen kunnen aanpakken. Daarom wordt de overeenkomst nu uitgebreid naar de normen voor de andere  randveiligheidsvoorzieningen in gebouwen. Het CCV en NEN hebben daarover een tweede, geheel nieuw convenant getekend, eveneens voor een periode van 3 jaar.”

Conduct organiseert seminar over brandveiligheid PV-installaties

De laatste tijd zijn de branden in zonnepanelen aan de orde van de dag en komen ze regelmatig aan bod in de nieuwsberichten. Dit was voor Conduct één van de redenen om een seminar in het leven te roepen. De kennis over bliksem- en overspanningsbeveiliging bij PV-installaties is vaak weinig of niet aanwezig en men wil door middel van dit kosteloze seminar de PV-branche beter informeren.

Sunny Smit, tevens werkzaam bij Brandweer Maassluis, heeft deze problemen belicht vanuit het oogpunt van de brandweer. Met praktijkvoorbeelden van branden in zonnepaneel-installaties gaf hij duidelijk aan wat de gevaren zijn en hoe dit opgepakt wordt door de brandweer. Daarnaast heeft Pieter Kremer de nut en noodzaak van bliksem en overspanningsbeveiliging toegelicht. Tevens werd de vraag ‘Wanneer past men bliksembeveiliging toe’ uitgebreid beantwoord, sprak hij over de gevaren van directe en indirecte blikseminslag en werden de NEN-normen en het EMC zone concept besproken.

Na het seminar was er nog een borrel en gelegenheid tot het stellen van vragen. De deelnemers waren zeer te spreken over het seminar.

Geen brandoverslag via dak en vloer

Het dak is, met alle daar aan­wezige installaties, in de loop der jaren een volwaardige etage geworden. Met het brandwerende dakluik van Gorter wordt de kans op brandoverslag naar het dak en dat van aangrenzende panden beperkt. De luiken beperken in gesloten toestand bovendien de kans op brandoverslag naar onderliggende delen in het gebouw, zodat mens, dier en materiaal in veiligheid kunnen worden gebracht en de brand effectief kan worden bestreden.

Brandwerende daklichten

Vlakkelichtkoepel.nl ontwikkelde een 60 minuten brandwerend daklicht, dat is geclassificeerd volgens Europese norm EN 1365-2:2015. Het Brandwerend Daklicht is verkrijgbaar in twee classificaties: RE en REI. Het tevens RC2 inbraakwerende daklicht wordt prefab (incl. opstand) geleverd in vele maatvoeringen en heeft een stijlvolle uitstraling door de lage opbouw en de ononderbroken ruit zonder tussenstijlen.

IFV en brandweer pleiten voor brandveiligheid in seniorencomplexen

De huidige wet- en regelgeving beschermt bewoners van seniorencomplexen onvoldoende tegen de risico´s van brand. Al jaren dringen zowel het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) en de brandweer bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan op aanscherping van de voorschriften, maar vooralsnog tevergeefs. In Nederland is tussen de 17-18 procent van de bevolking ouder dan 65 jaar. De helft van het aantal doden en gewonden bij brand bevindt zich in deze categorie. Met name bij ouderen die in zelfstandige seniorencomplexen wonen.

Brandweer waarschuwt: brandveiligheid bij hoogbouw in het gedrang

De brandweer maakt zich grote zorgen om de forse toename van hoogbouwprojecten, waarbij de veiligheid te vaak ‘onderaan de prioriteitenlijst’ staat. Mede ingegeven door de woningnood neemt het aantal hoogbouwprojecten door heel het land fors toe, maar dat kost de brandweer hoofdbrekens.

“Onze hoogwerkers komen tot 30 meter hoogte, maar daarboven kunnen we een brand alleen van binnen bestrijden,’’ zo stelt commandant Esther Lieben van Brandweer Haaglanden. “Als een toren helemaal in brand vliegt, kunnen wij echt niemand meer komen redden.” De brandweercommandant wil dat er bij nieuwe (hoog)bouwplannen veel eerder aan brandveiligheid wordt gedacht. Lieben pleit voor het gebruik van betere bouwmaterialen. Zo kan het brandgevaar worden beperkt door brandwerende wanden en deuren en technische installaties zoals sprinklers. Die zijn voor gebouwen boven de 70 meter al verplicht, maar in lagere gebouwen gelden minder strenge regels.

Meerwaarde van sprinklerinstallaties wordt onderschat

Sprinklers worden nu vooral ingezet om grotere brandcompartimenten mogelijk te maken. Maar uit onderzoek van Nieman en Tu/e in opdracht van Federatie Veilig Nederland en EFSN blijkt dat ze ook kunnen worden ingezet voor andere afgeleide doelstellingen van het Bouwbesluit, zoals de vluchtveiligheid. De conclusie van het onderzoek is dat sprinklers een positieve bijdrage leveren in het brandverloop. Bij bijvoorbeeld brand in een ruimte grenzend aan een gang die als vluchtroute wordt gebruikt, blijkt de situatie in de gang zonder sprinklers snel gevaarlijk in vergelijking met de toepassing met sprinklers. Sprinklers hebben tevens als voordeel dat bij activering de warmte- en drukopbouw in de brandruimte stopt, waardoor er dus minder rookverspreiding optreedt.

PVshelter draagt bij aan brandveiligheid bij PV-installaties

Ter verbetering van de brandveiligheid bij PV installaties wordt steeds vaker gekozen voor het dak als locatie voor de PV-omvormers. Omvormers dienen voldoende ventilatiemogelijkheid te hebben en tegen een onbrandbare ondergrond gemonteerd te worden. Door de plaatsing van omvormers op het dak wordt gevaarlijke DC-spanning veilig buiten­gehouden. Wanneer er geen mogelijkheid is om buiten te monteren, biedt PVshelter uitkomst. Dit bestaat uit een geassembleerde constructie van een bodemraamwerk, ­montageframe en is voorzien van een dak. Tevens voorkomt het systeem storend geluid van de ­omvormers door de gerecyclede rubberen daksteunen, die de eventuele geluids- of mechanische trillingen absorbeert. Hierdoor wordt ook de dakconstructie beschermd. Met de meegeleverde draadgoot en beugels is de aanleg van bekabeling vereenvoudigd en veilig.