Zoeken

Roofs 2019-12-36 Complex dak appartementencomplex De Woldring tot goed einde gebracht

Dak van het Jaar 2019

Aan het Reitdiep in Groningen is, op de plek waar vroeger een familie-meubelwinkel stond, een bijzonder fraai appartementencomplex gerealiseerd: De Woldring. Het pand is niet in het minst opvallend vanwege het dak, dat uit diverse hellende vlakken is opgebouwd. Aan de dakbedekkingsconstructie en de verwerking werden dan ook bijzondere eisen gesteld.

De Woldring herbergt 435 appartementen en heeft enkele commerciële ruimten op de begane vloer. Voor de bewoners komt er ook een fitnesscentrum met sauna. Het gebouw heeft 15 bouwlagen en een maximale hoogte van 50 meter. Opvallend zijn de verschillende hellingen van het dak, waarvan de steilste maar liefst 48% is. Het geheel is voorzien van een grijze Flagon PVC dakbedekking van SOPREMA, opvallende lichtstraten en zonnepanelen. Ook zijn er permanente voorzieningen aangebracht om een veilige onderhoudsfase mogelijk te maken. Al met al een dak dat naast de nodige voorbereiding door alle betrokken partijen, ook een intensieve samenwerking vroeg.

Rudde Dakbedekking werd voor dit project gevraagd, nadat de oorspronkelijke dakdekker vanwege de technische complexiteit afhaakte. Patrick Bruggeman, hoofd verkoop bij Rudde Dakbedekking, vertelt dat het budget aanzienlijk werd verruimd, omdat de opdrachtgever begreep dat een goede uitvoering van dit dak tijd nodig had. “Diverse zaken moesten in het voortraject al goed worden geregeld, om problemen in een later stadium te voorkomen,” aldus Bruggeman. “Denk bijvoorbeeld aan de windlast en de brandveiligheid, maar ook de afwatering en de bevestiging van de zonne­panelen. Het project is medio november 2019 afgerond en het resultaat is bijzonder strak en mooi te noemen.”

Techniek

Bruggeman: “Op de gasbeton ondergrond is de zelfklevende bitumineuze dampremmer Sopravap Stick Alu TS gelegd. Hier bovenop is in twee lagen van 70 mm de PIR isolatie toegepast. Er is gekozen voor een tweelaags systeem voor een optimale isolerende werking (de naden worden op deze manier gedicht). Vervolgens brachten wij de grijze Flagon PVC dakbedekking mechanisch aan. Op deze manier konden wij het dakbedekkingssysteem zonder gebruik van open vuur aanbrengen. Vanwege de windlast kozen we ervoor om de dakbedekking aan te brengen in dakbanen met een breedte van 80 cm. Dat maakte het werk intensief, maar zorgde ook voor een zeker resultaat.

Op het dakbedekkingssysteem is een permanent veilig­heidssysteem van Eurosafe Solutions gemonteerd, in de vorm van een lijnsysteem en veiligheidsankers. Op de steilste hellingen bevestigden we aanvullend een laddersysteem (in totaal meer dan 400 meter).”

De PV-panelen zijn bevestigd aan de speciale ankers (in totaal zo’n 500) van Quick Slide . Bruggeman: “We moesten er zeker van zijn dat de gebruikte ankers hun werk doen op deze ondergrond, bij deze helling en gedurende de gehele levensduur van het dak. Daarom onderwierpen wij ze aan aanvullende trekproeven. Ook het valbeveiligingssysteem is aanvullend getest. Dit bovenop de testen vanwege hun reguliere certificering.”

De dakhellingen worden ongeveer elke 25 meter onderbroken door een ‘dam’: een waterremmer. Deze waterremmer voorkomt dat het hemelwater (of sneeuw) met een te hoge snelheid naar beneden komt. Ter plaatse van deze water­remmers brachten wij de hemelwaterafvoeren aan. Onderaan de hellingen plaatsten wij de noodoverlopen”.

De lichtstraten zijn in het werk gemonteerd. De dakdekker werkte de opstanden netjes in met de PVC dakbedekking. De dakranden zijn afgewerkt met terracotta stalen kappen. Deze zorgen voor een luxueuze uitstraling.

Esthetiek

Het ontwerp van UCA Architecten in Groningen had als uitgangspunt dat de vorm van het gebouw goed in de omgeving past. Ook zorgt de vormgeving voor een snel bewegende schaduw, waardoor iedereen direct licht heeft. Het pand vormt bovendien een barrière voor de wind, wat eveneens zorgt voor een goed leefklimaat voor de bewoners. Tenslotte had de architect als doelstelling een duurzaam ontwerp te maken. Zo is bijvoorbeeld een grondwarmtepomp geïnstalleerd om het hele gebouw te verwarmen. Verder is het pand voorzien van elektriciteit, afkomstig van de op het dak gemonteerde zonnepanelen.

Het dakbedekkingssysteem had een duidelijke rol in de esthetiek van het gebouw. De daken zijn goed zichtbaar vanaf de naastgelegen N335. Bewust is gekozen voor een grijze PVC, omdat deze zowel een licht als een strak resultaat geeft. Onder invloed van de temperatuur trekt de dakbedekking namelijk mooi strak. Nadeel van een lichte dakbedekking is dat vuil op het oppervlak goed zichtbaar is. Doordat de daken hellend zijn, zal het meeste vuil echter wegspoelen.

Daarnaast zorgen de lichtstraten, in combinatie met de zonnepanelen, voor een duidelijk esthetisch effect. Beide zijn zodanig aangebracht dat ze zwarte strepen vormen op het lichte dakoppervlak. Het dakdekkersbedrijf voorzag de zonnepanelen van een esthetisch fraai frame.

Duurzaamheid

Zoals gezegd was duurzaamheid een belangrijk uitgangspunt bij de realisatie van het appartementencomplex. De isolatielaag zorgt voor een Rc-waarde van 6 en de elektriciteit wordt duurzaam opgewekt door zonnepanelen. Het dakbedekkingssysteem draagt door de reflectie bij aan een comfortabele binnenruimte en heeft daarmee direct ook een gunstig effect op de opbrengst van de zonnepanelen. De dakbedekking heeft volgens de fabrikant een te verwachten levensduur van ongeveer 30 jaar en is na het verstrijken van de levensduur recyclebaar.

De vorm waarin het gebouw is gemaakt, is een manier om bij de omgeving te passen. Een grondwarmtepomp verwarmt zoals gezegd het hele gebouw en de zonnepanelen voorzien de appartementen van elektriciteit.

Veiligheid

Tijdens de werkzaamheden is met behulp van steigers voorzien in een veilige werkplek. Het hele gebouw was in de steigers gezet. Maar dakdekkersbedrijf Rudde kon de dakbedekking op de steile hellingen niet vanaf de steigers aanbrengen. Daarom werd in de nokken van de hellende daken het Flesst-systeem aangebracht. Dit systeem is direct vanaf de daktoegang bereikbaar. Met dit lijnsysteem brachten de dakdekkers ‘abseilend’ de dakbedekking aan. Vanzelfsprekend was dit bijzonder intensief werk. Voorafgaand aan het werk moesten de dakdekkers speciale cursussen volgen om dit op een veilige en gezonde manier te kunnen uitvoeren. Het Flesst-systeem is na de werkzaam­heden intact gelaten, zodat het ook tijdens de onderhoudsfase te gebruiken is.

Op de dakvlakken is bovendien een lijnsysteem van Eurosafe Solutions aangebracht, gecombineerd met een laddersysteem. Het laddersysteem bestaat uit aluminium treden, bevestigd op een dakbaan. Deze is op haar beurt weer op de dakbedekking bevestigd. Deze bevestiging is alleen nodig voor de fixatie, want het systeem hangt aan een veiligheidsanker. Opdrachtgever, Eurosafe Solutions en Rudde Dakbedekking maakten de afspraak dat er altijd iemand van de leverancier van het veiligheidssysteem mee het dak opgaat, zodra daar werkzaamheden moeten worden uitgevoerd.

Samenwerking

Zoals gezegd vergde dit project een intensief voortraject, waarbij alle betrokken partijen hun inbreng hadden. Rudde Dakbedekking was hierbij de spin in het web. Met fabrikant SOPREMA werd uitgebreid overleg gevoerd. De fabrikant testte de treksterkte van de dakbedekking en adviseerde de toepassing van de smalle dakbanen (80 cm) en de wijze van bevestiging. Met Eurosafe Solutions overlegde het dakdekkersbedrijf vervolgens over het toe te passen ­veiligheidssysteem . Ook dit werd getest. Aan de werkzaamheden lag een duidelijk Plan van Aanpak ten grondslag, dat werd uitgevoerd door een vaste ploeg. Bruggeman vertelt dat de samenwerking bijzonder prettig verliep, waardoor het geheel méér is geworden dan de som der delen. ?

Tekst: Edwin Fagel

  • Opdrachtgever: Woldring Verhuur, Groningen
  • Architect: UCA Architecten, Groningen
  • Hoofdaannemer: Van Wijnen Groningen
  • Dakdekker: Rudde Dakbedekkingen, Nijverdal
  • Leverancier dakbedekkingssysteem: SOPREMA BV, IJlst
  • Leverancier bevestigers: Guardian, Helmond
  • Leverancier veiligheidssysteem: Eurosafe Solutions Nederland, Zwolle
  • Leverancier PIR Enertherm isolatie: IKO BV Nederland, Klundert