Zoeken

Roofs 2020-01-49 Vierde Dakcursus Platte daken 2019

Special instroom, onderwijs en vacatures

In de brede basiscursus Dakcursus Platte Daken worden alle ontwerp- en uitvoeringsrichtlijnen van het platte dak behandeld. Daarnaast worden er accenten geplaatst bij het verduurzamen van nieuwe en bestaande daken. De cursus wordt afgesloten met een examen. De cursus is ontwikkeld voor nieuwkomers in de dakenbranche en voor medewerkers die hun dakenkennis willen verbeteren.

De vierde Dakcursus van 2019 is afgerond. Aan de cursus werd door 35 personen deelgenomen. Van hen behaalden 30 cursisten direct het diploma, een slagingspercentage van 85%. De hoogste examencijfers werden gescoord door Jochem de Vries van Erdo bv, hij ontving een mooie sculptuur van De Dakconnaisseur. Eervolle vermeldingen waren er voor Fred Beckers van B2 transities, Frank Ramakers van Kingspan Insulation BV en Rianne Curfs van Kiwa-BDA.

De eerstvolgende 7-daagse Dakcursus Platte Daken start op 15 januari. Voor deze cursus kunnen nog deelnemers geplaatst worden. De cursus is vooral bedoeld voor nieuwe instromers en doorstromers in de dakbedekkingsbranche en voor medewerkers van corporaties, gemeenten en aannemers die in relatief korte tijd veel kennis willen vergaren over alle facetten van het platte dak.

Meer informatie over deze en andere cursussen kunt u terugvinden op onze site www.bdaopleidingen.eu .Het totale cursusoverzicht voor 2020 van BDA Dak- en Gevel­opleidingen kunt u telefonisch aanvragen op nummer 085-4871910 of via info@bdaopleidingen.nl.

Workshop Contractmanagement 2.0

Overigens biedt het opleidingsinstituut ook een Workshop Contractmanagement 2.0. De rol van opdracht­gever en andere bouwparticipanten is binnen het bouw­-proces aan het veranderen. De opkomst van geïntegreerde contracten, nieuwe inkoopregels en integrale samen­werkings­vormen stellen nieuwe eisen aan de bedrijfsvoering en competenties van dakaannemers, leveranciers en opdrachtgevers. In deze workshop wordt besproken welke kansen deze ontwikkelingen en trends bedrijven kunnen bieden, zodat bij de aanbesteding, gunning en voorbereiding van projecten voordeel kan worden behaald.