Zoeken

Roofs 2020-01-50 De nieuwe manier van opleiden

Special instroom, onderwijs en vacatures

Gideon Verhoeven, scholings- en opleidingsadviseur van GAan in de Bouw, brengt een bezoek aan dakdekkersbedrijf Weijerseikhout in Groesbeek.

Piet Jacobs

Gedurende zijn ervaring als scholingsadviseur bij Fundeon, heeft Verhoeven veel bouwbedrijven geadviseerd en ondersteund bij het inventariseren van de opleidingsbehoefte en het maken van scholingsplannen en bijbehorende begro­tingen. Hij bezoekt Weijerseikhout samen met jobcoach Lobke Eikholt (verantwoordelijk voor opleidings- en personeelsbegeleiding) en operationeel manager Koen Verharen (verantwoordelijk voor organisatie, visie en beleidsvoering).

Onderwerp van gesprek is het opleidingsproject van modules dakdekken niveau 2 van GAan in de Bouw, dat vorig jaar door een zestal dakdekkers gestart is en eind dit jaar zal worden afgerond. De vordering van de deelnemers en het vervolg naar niveau 3 worden druk besproken. Dit is iets dat binnen het dakdekkersbedrijf per kwartaal, met projectleider Martijn Huberts, wordt behandeld.

Modulaire bouwopleidingen

De opleiding van de medewerkers vindt plaats op de oplei­dingslocatie van GAan in de Bouw bij Bouwmensen Horst. Het gaat om een opleiding in modules, met een deel theorie en een deel praktijk. Deze modulaire indeling, met ruim voldoende tijd tussen de verschillende modules in, stelt de deelnemers in de gelegenheid het geleerde in praktijk te brengen en zo uit te groeien tot ervaren vakmensen.

Vakmensen opleiden

Het is voor Weijerseikhout een vanzelfsprekendheid om te investeren in medewerkers en hen te voorzien van de benodigde competenties. Alle deelnemers aan een opleiding krijgen, naast een arbeidsovereenkomst, een scholingsovereenkomst waarin het opleidingstraject met afspraken is vastgelegd. Op de vraag aan Lobke Eikholt waarom het dakdekkersbedrijf medewerkers scholing aanbiedt, is ze erg stellig: “Mensen komen bij ons werken omdat wij hen een gestructureerde opleiding aanbieden. Dit geeft binding met het bedrijf. En het is voor de vakmensen een wezenlijke bekroning en garantie voor hun toekomst.”

Investeren in het opleiden van vakmensen zit zelfs in de bedrijfsgenen. De onlangs overleden oud-directeur Jan Weijers stond mede aan de basis van de oprichting van de Stichting Opleiding Hellende Daken (SOHD). En Jos van der Laak, een ervaren leermeester die de bege­leiding op de bouwplaatsen verzorgt, heeft in het verleden zelf de opleidingen dakdekker niveau 2 en 3 gevolgd bij huidig instructeur Sil Gielen. Het bedrijf heeft daarmee een rijke geschiedenis in het opleiden van vakmensen.

“Fantastisch om te zien”

Lobke vindt het geweldig hoe de medewerkers gedurende de opleiding groeien en het vakmanschap toeneemt. Dat heeft zij met eigen ogen gezien tijdens de bezoeken die zij aan de opleidingslocatie in Horst heeft gebracht. “Fantastisch om te zien hoe de instructeurs – Sil, Toon en Hans – bezig zijn met het overbrengen van hun kennis.” Ook Koen Verharen is enthousiast. Volgens hem wordt de inzetbaarheid van de medewerkers aanzienlijk verbeterd door het volgen van de opleiding.

Aansluiten bij de opleidingsbehoefte

Bij Weijerseikhout zijn ze daarom erg blij met de ondersteuning vanuit GAan in de Bouw door Gideon ­Verhoeven. De opleiding van GAan in de Bouw sluit aan bij de ­opleidingsbehoefte binnen het bedrijf en is daarmee een uitstekende manier om vakmensen op te leiden. Een deel van de nieuwe medewerkers heeft gedurende hun carrière een ander beroep uitgeoefend, heeft daardoor al behoorlijk veel kennis opgedaan en kan zich nu via scholing verder ontwikkelen binnen het vakgebied dakdekken hellende daken. Koen Verharen vindt het dan ook vanzelfsprekend dat de huidige deelnemers van niveau 2 volgend jaar doorgaan naar niveau 3.