Zoeken

Roofs 2020-01-52 Nieuwslijn special instroom, onderwijs en vacatures

Kennis bevordert veiligheid

Kennis is een must om bewustwording van veiligheid te vergroten. Aboma verzorgt diverse cursussen, trainingen en opleidingen binnen de volledige bouwkolom: van ontwerp en uitvoering tot beheer en onderhoud. De opgedane kennis kan men doorvertalen naar passende maatregelen binnen de eigen organisatie.

Men biedt 4 opleidingscategorieën:

  • (Arbo)Managementsystemen
  • Arbeidsmiddelen
  • Milieu en gezondheid
  • Overige

Prijswinnaars Collegetours bekendgemaakt

Afgelopen september organiseerde OTIB in Nieuwegein en Hardenberg een speciale route voor mbo-studenten met opdrachten langs de exposanten van de Elektro en Installatie vakbeurzen. En de prijswinnaars van de drie collegetours zijn inmiddels bekend. Eerstejaars student Walter Benjamins van de opleiding Technicus Engineering van het Alfa college in Hoogeveen sleepte de prijs binnen tijdens de Elektrovakbeurs in Hardenberg. En tijdens de Installatievakbeurs in Hardenberg kwam Jelmer Wijma, vierdejaars aan de opleiding ‘Middenkader Engineering’ met als richting installatietechniek aan de ROC Friese Poort in Leeuwarden, het beste uit de bus. Hamzeh Haj Taha is eerstejaars student aan de opleiding ‘Monteur elektrotechnische installaties’ op het Tech College van ROC Midden Nederland in Nieuwegein en scoorde het beste resultaat op de Elektro 2019 in Nieuwegein.

Wetsvoorstel voor afschaffing onderwijsovereenkomst

Met een wetsvoorstel wil minister Van Engelshoven de administratieve lasten van scholen beperken en de rechtspositie van mbo-studenten verbeteren. Dat kan door enerzijds de onderwijsovereenkomst af te schaffen en anderzijds scholen te verplichten een geschilleninstantie in het leven te roepen.

Al langer is bekend dat minister Van Engelshoven voornemens is om de onderwijsovereenkomst in het mbo af te schaffen. Nu is het wetsvoorstel openbaar gemaakt, dat deze afschaffing wettelijk regelt. De redenen voor de wetswijziging zijn bekend: de onderwijsovereenkomst levert voor scholen veel administratieve rompslomp op. Niet alleen moet bij het begin van de studie de overeenkomst door school en student getekend worden, de overeenkomst moet ook regelmatig worden aangepast. Dat is bijvoorbeeld het geval als de student een keuzedeel kiest.

Daar komt bij dat de onderwijsovereenkomst in de praktijk amper voor een goede rechtsbescherming zorgt. Om de rechtspositie van de mbo-student te verbeteren worden daarom veel bepalingen uit de overeenkomst in de Wet educatie en beroepsonderwijs (Web) opgenomen. Het gaat bijvoorbeeld om de bepalingen rond schorsing of verwijdering van studenten. In de Web wordt opgenomen dat een school een student maximaal één week mag schorsen. Schorsingen die langer dan één dag duren, moet de school melden bij de inspectie. Als de school een student wil verwijderen van school, mag dat alleen in overleg met de inspectie.

Nieuwe trainingen Esdec in 2020

Vanaf nu kan men zich inschrijven voor installatietrainingen in 2020. Nieuw zijn de Advanced installatietrainingen in het Innovation Center. Deze zijn bedoeld voor ervaren installateurs en installateurs die de basic training al gevolgd hebben. Ook is er nu een elektrotechnische ruimte in het Innovation Center, waar men meer leert over de elektrische aansluiting van een zonne-installatie.

“Geef lesprogramma gezond en veilig werken prominente plek in beroepsopleiding”

Op het moment dat Henri Willems, met een zuurstofslang in zijn neus, en Pieter Janbroers, die een paar vingers mist, plaatsnemen, wordt het even heel stil bij het Hout-en meubileringscollege (HMC) in Rotterdam. Staatssecretaris Tamara van Ark en Ton Heerts, voorzitter van de MBO Raad, gingen het gesprek aan met zowel studenten, docenten, vertegenwoordigers van (leerwerk)bedrijven als met slachtoffers van beroepsziekten en bedrijfsongevallen. Zij kregen deze middag te horen en te zien, hoe belangrijk het is om op een veilige en gezonde manier te leren werken. Hoe kan gezond en veilig werken tijdens de beroepsopleiding een prominente plek in onderwijsprogramma’s krijgen?

Staatssecretaris Tamara van Ark: “Natuurlijk is het belangrijk dat je je werk leuk vindt. Maar het is ook belangrijk dat het werk veilig gebeurt, zodat je ’s avonds weer gezond thuiskomt. Ook na tientallen jaren werken. Je gedrag op de korte termijn heeft effecten op de lange termijn. Jonge mensen die aan de start van hun loopbaan staan, moeten daarom al tijdens hun opleiding leren om veilig en gezond te werken.”

Trainingscentrum voor West-Europa

Sinds 2017 heeft fabrikant Soprema in het Belgische Grobbedonk een trainingscentrum voor heel Noord-West Europa in gebruik: Club Expert, onder het motto ‘Elke expert was eerst een beginner’. De benaming van het opleidingscentrum vloeide logisch voort uit de bedrijfswaarden van de fabrikant. ‘Club’ staat voor het familiale ‘ons kent ons’-gevoel dat nog steeds in onze kantoren heerst, maar eveneens voor samenkomst en uitwisseling. Het tweede deel ‘Expert’ spreekt voor zich: kennis en kunde. Het opleidingscentrum is geïntegreerd in het kantoorgebouw en functioneert als ontmoetingsplaats voor professionals: kennisoverdracht en inspiratie zijn hierbij de belangrijkste drijfveren. Soprema zorgt voor een programma op maat, van beginner tot expert, voor diverse soorten waterdichting (bitumineus – vloeibaar – synthetisch) en isolatie (thermisch – natuurlijk).

Aantoonbaar vakmanschap met een (deel)vakbekwaamheidsbewijs

Op vrijdag 1 november mocht er weer een groep kandidaten een deelvakbekwaamheidsbewijs in ontvangst nemen, voor het succesvol afronden van één van de modules van de opleiding dakdekken van GAan in de Bouw. Hiermee kunnen zij, nu en in de toekomst, hun vakmanschap blijven aantonen. De kandidaten hebben de een-na-laatste module van de opleiding achter de rug. Ze zijn ongeveer een half jaar geleden gestart en hebben nog maar even te gaan voor ze het volledige vakbekwaamheidsbewijs op zak hebben.